Пашкевіч Уладзімір Іванавіч

навуковы супрацоўнік
аддзела спецыяльных гістарычных даследаванняў

Тэл.: (+375 17) 378-14-09
E-mail: pashkevich.vladimirrr@gmail.com

Нарадзіўся 17 студзеня 1963 г. у г. Мінск. Скончыў гістарычны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэта ў 1988 г.

Працоўная дзейнасць:
У Інстытуце гісторыі НАН Беларусі працуе з 1988: 1988 – 1991 гг. лабарант, 1991 – 1994 гг. малодшы навуковы супрацоўнік, 1995 – 2005 гг. навуковы супрацоўнік аддзела гісторыі Беларусі XIII – XVIII стст.; 2005 – 2013 гг. навуковы супрацоўнік аддзела гісторыі Беларусі Сярэдніх вякоў і пачатку Новага часу; з 2014 навуковы супрацоўнік аддзела крыніцазнаўства і археаграфіі.

Сфера навуковых інтарэсаў:
Даследуе сацыяльна-эканамічную гісторыю Беларусі XVIII ст., Паўночную вайну 1700 – 1721 гг.

Публікацыі
Важнейшыя навуковыя артыкулы:

  • Адлюстраванне падзей Паўночнай вайны ў актавых кнігах Аршанскага гродскага суда //Северная война 1700 – 1721 гг. и исторические судьбы Европы (к 300-летию со дня битвы при д.Лесная): Материалы Международной научно-практической конференции: (Могилев, 4 октября 2008 г.). – Могилев: УО «МГУ им. А.А.Кулешова», 2008. – С.208–217.
  • Северная война (1700–1721) //Беларусь: Народ. Государство. Время / Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории; редкол.: А.А.Коваленя [и др.]. – Минск: Беларуская навука, 2009. – С.203–207.
  • Ашмянскі павет у канцы XVII – пачатку XVIII ст. // Ашмяншчына: праблемы рэгіянальнай гісторыі Беларусі: зб. навук. арт. / рэдкал.: А.А.Каваленя [і інш.] – Мінск: Беларус. навука, 2011. – С.246–253.
  • Горад Капыль паводле інвентара 1744 г. // Капыль: гісторыя горада і рэгіёна: да 360-годдзя надання Капылю прывілея на магдэбургскае права: зб. навук. артыкулаў / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі; уклад. : А.А. Скеп’ян, А.А. Доўнар, І.В. Соркіна; рэдкал. : А.А. Каваленя [і інш.] – Мінск: Беларус. навука, 2012.– С.211–217.
  • Склад органаў гарадскога самакіравання Мінска ў 1702 – 1732 гг. (паводле актавых запісаў Мінскага магістрата) // Мінск і мінчане: дзесяць стагоддзяў гісторыі. Крыніцы па гісторыі горада. Сацыяльныя структуры і паўсядзённасць : (да 945-годдзя Мінска): зб. навук. арт. / уклад. А. І. Груша; рэдкал.: А.А. Каваленя [і інш.]. – Мінск: Беларус. навук, 2012. – С.177–182.