Велент-Шчэрбач Святлана Сяргееўна

навуковы супрацоўнік
аддзела археалогii першабытнага грамадства

Тэл.: (+375 17) 379-08-22
E-mail: swetlana.velent@gmail.com

Нарадзілась 14 снежня 1984 г. у г. Мінске. У 2008 г. скончыла гістарычны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэта па спецыяльнасці “гісторыя (археалогія)”, у 2011 г. магістратуру БДУ па спецыяльнасці “археалогія”. Са жніўня 2013 г. працуе ў Інстытуце гісторыі НАН Беларусі.

Навуковыя інтарэсы:

 • неаліт і бронзавы век Беларусі;
 • крамянёвя індустрыі;
 • культурныя традыцыі Беларускага Панямоння.

Публікацыі:

 • Велент-Щербач С.С. «Кремневый инвентарь археологического комплекса Докудово» / С.С. Велент-Щербач // Международная полевая школа в Болгаре. Сборник материалов итоговой конференции. – Казань, Болгар, 2015. – с. 93-100
 • Велент-Шчэрбач С. С. Вынікі археалагічных даследаванняў на тэрыторыі Іўеўскага раёна Гродзенскай вобласці ў 2014 годзе / С. Велент-Шчэрбач // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. Вып. 27. – Мінск, 2016. – с. 247 – 252
 • Wielent-Szczerbach S. Wstępne wyniki badań na osadzie z przełomu neolitu I epoki brązu w miejscowości Barawa, stanowisko 5 (zachodnia Białoruś) / S. Wielent-Szczerbach, O. Tkaczou, H. Jaskowicz // Badania archeologiczne w Polsce Środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2015: streszczenia referatów XXXII konferencii. – Lublin, 2016. – s. 17-18
 • Velent-Shcherbach S. The Flint inventory of the Neolithic and Bronze Age from the sites at Žyličy (Western Belarus) / S. Velent-Shcherbach // 22nd Annual Metting of the EAA. – Vilnius, 2016. – s.125-126
 • Велент-Щербач С.С. Анализ кремневого инвентаря с памятников Береговой-1 и Береговой-2. / С.С. Велент-Щербач // Актуальная археология-3: новые интерпретации археологических данных. Тезисы Международной конференции молодых ученых. – Санкт-Петербург, 2016. – с. 31-33
 • Велент-Щербач С.С. Кремневая индустрия эпохи неолита – бронзового века Гродненского Понёманья на примере группы памятников Жиличи (Западная Беларусь) / С.С. Велент-Щербач // Актуальные проблемы археологии Евразии. Сборник материалов международной научно-практичекой конференции, посвященной 25-летию независимости республики Казахстан и 25-летию Института археологии им. А.Х. Маргулана. – Алматы, 2016. – с. 84–93
 • Велент-Шчэрбач С. Неалітычныя крамянёвыя комплесы басейна р. Шчара (на прыкладзе матэрыялаў паселішча Падгорная 4) / С. Велент-Шчэрбач // Старажытнасці ІІІ – І тыс. да н.э. Беларусі і сумежных тэрыторый: новыя погляды і інтэрпрытацыі (да 80-годдзя даследавання паселішчаў Крывінскага тарфяніка). Тэзісы дакладаў. – Мінск, 2016. – с. 19
 • Wielent-Szczerbach S. Nowa osada neolitu i epoki brązu w miejscowości Barawa, stanowisko 5 (zachodnia Białoruś). Wyniki badań z lat 2014–2016 / S. Wielent-Szczerbach, O. Tkaczou // Badania archeologiczne w Polsce Środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2016: streszczenia referatów XXXІII konferencii. – Lublin, 2017. – s. 20 – 21
 • Wielent-Szczerbach S. Nowe dane dotyczące osada Barawa, stanowiska 5 (Zachodnia Białoruś) – wyniki badań w 2017 r. / S. Wielent-Szczerbach, O. Tkaczou // Badania archeologiczne w Polsce Środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2017: streszczenia referatów XXXIV konferencii. – Lublin, 2018. – s. 18 – 19