Жылінская Ірына Уладзіміраўна

Загадчык Irina ZhilinskayaЦэнтра ўсеагульнай гісторыі, міжнародных адносін і геапалітыкі,
кандыдат гістарычных навук, дацэнт

Тэл.: (+375 17) 378-25-05 (каб. 228),
e-mail: izhilinskaya@mail.ru

Нарадзілася ў г. Мінску. У 2000 г. скончыла гістарычны факультэт Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка па спецыяльнасці выкладчык гісторыі і сацыяльна-палітычных дысцыплін. У 2003 г. скончыла аспірантуру Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка па спецыяльнасці «Усеагульная гісторыя».

Працоўная дзейнасць:
З 2005 па 2014 г. – дацэнт кафедры філасофскіх навук і ідэалагічнай работы Інстытута дзяржаўнай службы Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, з 2014 па 2018 гг. – дацэнт кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права Інстытута кіраўніцкіх кадраў Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, з 2018 па 2019 гг. – дацэнт кафедры паліталогіі юрыдычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта. З 2019 г. загадчык аддзела гістарыяграфіі і метадаў гістарычнага даследавання ДНУ “Інстытут гісторыі” НАН Беларусі”.


Сфера навуковых інтарэсаў:

   Знешняя культурная палітыка СССР у 20 – 30-я гг. ХХ ст.
   БССР у знешняй культурнай палітыцы СССР у ХХ стагоддзі.

Публікацыі:
Аўтар больш за 40 навуковых і вучэбна-метадычных прац, сярод іх:

 • Жилинская, И.В. Государственно-конфессиональные отношения в Республике Беларусь: учеб.-методич. пособие / И.В. Жилинская, Л.Е. Земляков, Н.Н. Коликова; Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь. ‒ Мн., 2008. ‒ 169 с.
 • Жилинская, И. В. История государства и права зарубежных стран (в схемах) : пособие для учреждений высшего образования специальности первой ступени высшего образования 1-26 01 02 «Государственное управление и право» : в 2 ч. / И. В. Жилинская, М. М. Атрушкевич ; под редакцией И. В. Жилинской, Н. М. Юрашевич Ч. 1. ‒ Минск : Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2017. ‒ 235 с.
 • Жылінская, І.У. Вялікабрытанія ў знешняй культурная палітыцы СССР у 1931‒1939 гг. / І.У. Жылінская // Беларускі гістарычны часопіс. ‒ 2011. ‒ № 3. ‒ С. 20 ‒ 27.
 • Жилинская И.В. Научные связи СССР и Великобритании в 1931‒1939 гг. / И.В. Жилинская // Весці НАН Беларусі. Сер. гуманіт. навук. ‒ 2011. ‒ № 3. ‒ С. 80 ‒ 90.
 • Жилинская, И.В. Позиция политических кругов и общественности Великобритании в отношении англо-советского сотрудничества в 1931 ‒ 1939 гг. / И.В. Жилинская // Гістарычна-археалагічны зборнік / Ін-т гісторыі НАН Беларусі. ‒ Мінск, 2012. ‒ Вып. 27. ‒ С. 150‒159.
 • Жилинская, И.В. Историография проблемы внешней культурной политики СССР в 30-е гг. ХХ в. / И.В. Жилинская // Гістарычна-археалагічны зборнік / Ін-т гісторыі НАН Беларусі. ‒ Мінск, 2016. ‒ Вып. 31. ‒ С. 168‒174.
 • Жилинская, И.В. Англо-советские культурные связи в 30-е гг. ХХ в.: основные направления / И.В. Жилинская // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. ‒ 2018. ‒ Т.63, № 1. ‒ С. 57 ‒ 68.