Ткачоў Алег Юр’евіч

навуковы супрацоўнік
аддзела археалогii першабытнага грамадства,
магістр гістарычных навук

Тэл.: (+375 17) 378-18-93, 379-13-22
e-mail: aleh.tkachou@gmail.com

Нарадзіўся ў 1985 г. у в. Волька Івацэвіцкага раёна Брэсцкай вобласці. У 2008 годзе скончыў гістарычны факультэт БДУ па спецыяльнасці «гісторыя (археалогія)», у 2009 годзе магістратуру пры гістарычным факультэце БДУ па спецыяльнасці «археалогія». У 2012 годзе скончыў аспірантуру Інстытута гісторыі НАН Беларусі па спецыяльнасці «археалогія».

Працоўная дзейнасць:
У дзяржаўнай навуковай установе “Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук” працуе з 2012 г. З 2015 года на пасадзе навуковага супрацоўніка аддзела археалогіі першабытнага грамадства

Сфера навуковых інтарэсаў:
Займаецца вывучэннем неалітычнай керамікі Заходняй Беларусі (прыпяцка-нёманская і нёманская культуры). Праводзіў даследаванні на тэрыторыі Брэсцкай і Гродзенскай абласцей.

Публікацыі
Важнейшыя навуковыя артыкулы:

 • Лакіза В., Ткачоў А. Вынікі археалагічных даследаванняў у зоне Будаўніцтва газаправода на тэрыторыі Стаўбцоўскага раёна // Гістарычна-археалагічны зборнік. Вып. 23. Мн., 2007, с. 203-205.
 • Белявец В., Ткачоў А. Раскопкі на стаянцы Камянюкі-1 // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. Вып. 17. Мн., 2009, с. 128-131.
 • Археалагічныя разведкі на тэрыторыі Баранавіцкага і Івацэвіцкага раёнаў Брэсцкай вобласці // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. Вып. 20. Мн., 2011, с. 278-282.
 • Папярэднія вынікі археалагічных даследаванняў помнікаў каменнага і бронзавага вякоў на тэрыторыі Белавежскай пушчы // Na rubieży kultur. Badania nad okresem neolitu i wczesnej epoki brązu, 2011, s. 229-236.
 • Лакіза В., Ткачоў А. Некаторыя прыклады выкарыстання археалагічнай спадчыны НП “Белавежская пушча” ў сферы культурнага турызму // Опыт сохранения историко-культурного наследия и трансграничное сотрудничество в сфере культурного туризма. Материалы международной научно-практической конференции. Витебск, 24-25 октября 2012 г. Витебск, 2012, с. 187-191.
 • Археалагічныя даследаванні на поўдні Белавежскай пушчы ў 2011 г. // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. Вып. 24. Мн., 2012, с. 303-306.
 • Археалагічныя даследаванні на тэрыторыі Камянецкага і Прыжанскага раёнаў Брэсцкай вобласці ў 2010 годзе // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. Вып. 23. Мн., 2012, с. 262-265.
 • Археалагічныя даследаванні ў зоне будаўніцтва аўтадарогі вакол НП “Белавежская пушча” як адзін з прыкладаў выучэння і захавання гісторыка-культурна спадчыны // Брестчина: история и современность: сборник материалов Республиканской научно-практической конференции; Брест, 29-30 июня 2012 г. Брест, 2012, с. 123-129.
 • З вопыту вывучэння і захавання археалагічнай спадчыны на тэрыторыі Нацыянальнага парку “Белавежская пушча” // Опыт сохранения историко-культурного наследия и трансграничное сотрудничество в сфере культурного туризма. Материалы международной научно-практической конференции. Витебск, 24-25 октября 2012 г. Витебск, 2012, с. 20-25.
 • Ткачоў А.Ю, Ашэйчык В.У. Раскопкі на стаянцы каменнага веку Селішча Малое-3 у басейне р. Лясная Правая // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. Вып. 23. Мн., 2012, с. 266-269.
 • Ткачоў А.Ю, Белявец В.Г. Раскопкі на паселішчы Стаўповіскі-5 // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. Вып. 23. Мн., 2012, с. 270-277.
 • Гісторыя вывучэння помнікаў каменнага і бронзавага вякоў Беларускага Пабужжа // Весці НАН Беларусі, Серыя гуманітарных навук, № 4, 2012, с. 83-89.

Глядзець асноўны спіс…