Крывальцэвіч Мікалай Мікалаевіч

вядучы навуковы супрацоўнік
аддзела археалогii першабытнага грамадства,
кандыдат гістарычных навук

Тэл.: (+375 17) 379-13-22
e-mail: kryvaltsevich.arch@tut.by

Нарадзіўся, паводле запісаў у афіцыйных дакументах, 1 студзеня 1958 г. Сапраўдны дзень нараджэння — 5 снежня 1957 г. Месца нараджэння — вёска Канстанцінаўка (да 1960-ых гадоў в. Серадзібар) Любанскага раёна Мінскай вобласці. У перыяд з 1965 да 1973 гг. вучыўся ў Гарадзейскай, а затым — з 1973 да 1975 гг. — у Жодзінскай школах-інтэрнатах. Працаваў на Беларускім аўтамабільным заводзе (г. Жодзіна) у 1975 — 1976 гадах. У 1982 годзе закончыў гістарычны факультэт Мінскага дзяржаўнага педагагічнага інстытута, а ў 1987 годзе — аспірантуру па спецыяльнасці “археалогія” Інстытута гісторыі НАН Беларусі. У перыяд з лета 1983 — да канца зімы 1984 гадоў праходзіў абавязковую вайсковую службу ў Барысаве і Полацку. Дысертацыю кандыдата гістарычных навук “Бронзовый век центральной части Белорусского Полесья” (навуковы кіраўнік — доктар гістарычных навук Л.Д. Побаль) абараніў у 1991 г. у Інстытуце археалогіі НАН Украіны.

Працоўная дзейнасць:
З 1987 года працуе ў Інстытуце гісторыі НАН Беларусі.

Сфера навуковых інтэрасаў:
Самастойныя археалагічныя даследаванні праводзіць з 1985 г. Раскопкамі вывучаў больш за 30 старажытных паселішчаў і могільнікаў. Адкрыў некалькі соцень новых археалагічных помнікаў на тэрыторыі Паўднёвай Беларусі. Асноўная тэма даследаванняў — позні неаліт і бронзавы век Паўднёвай Беларусі (ІІІ — пачатак І тыс. да н.э.). Вывучае праблемы: культурнай ідэнтыфікакацыі, перыядызацыі і храналогіі помнікаў позняга неаліту і эпохі бронзы, гаспадарчай дзейнасці і асваення прыродных рэсурсаў, гандлю, абменных і камунікацыйных шляхоў, развіцця пахавальнай абраднасці, сацыяльнай структуры, асобныя пытанні вераванняў, мастацкай культуры, тэорыі археалогіі, музейнай археалогіі. Прапанаваў новую версію культурна-храналагічнай ідэнтыфікацыі, перыядызацыі і абсалютнай храналогіі паўднёвабеларускіх помнікаў позняга неаліту і бронзавага веку, абгрунтаваў новыя ідэі па праблеме культурных змен на тэрыторыі Беларускага Палесся ў ІІІ — пачатку І тыс. да н.э., вылучыў некаторыя групы і тыпы помнікаў, тыпы старажытных вырабаў, элементы і традыцыі заходне-цэнтральнаеўрапейскіх, а таксама стэпавых-лесастэпавых культур у старажытнасцях неаліту і бронзавага веку Беларусі, вызначыў некаторыя асаблівасці сацыяльнай структуры і пахавальнай абраднасці, старажытныя камунікацыйныя і абменныя шляхі ІІІ — ІІ тыс. да н.э., распрацаваў гісторыю развіцця гандлю ў першабытныя часы на тэрыторыі Беларусі і інш. Актыўна працуе ў сферы выратавальных археалагічных даследаванняў у зонах будаўніцтва. У 1988 годзе разам з іншымі спецыялістамі ў якасці эксперта-археолага ўдзельнічаў у эксгумацыі месца масавых растрэлаў 1930-ых –1941 гадоў ва ўрочышчы Курапаты каля Мінска, апублікаваў шэраг артыкулаў і з’яўляецца суаўтарам некалькіх манаграфічных прац па выніках даследавання курапацкіх пахаванняў.

Навуковы кіраўнік дысертацыйных прац па археалогіі, у тым ліку абароненай дысертацыі кандыдата гістарычных навук. Займаўся выкладчыцкай дзейнасцю на гістарычным факультэце Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, у Беларускай акадэміі мастацтваў, у Еўрапейскім гуманітарным ўніверсітэце, у Мінскім мастацкім каледжы імя А.К. Глебава, у Інстытуце праблем культуры і інш.

Аўтар і навуковы кансультат выстаў па археалогіі ў Нацыянальным гістарычным музеі, у музеі Гомельскага палацава-паркавага ансамбля, у Рэчыцкім краязнаўчым музеі і інш. Распрацоўваў тэматыка-экспазіцыйныя, музейна-педагагічныя і іншыя праекты для многіх музеяў Беларусі.

Быў удзельнікам Палявога камітэта Інстытута гісторыі НАН Беларусі, рэдакцыйна-выдавецкай групы “Гістарычна-археалагічнага зборніка” Інстытут гісторыі НАН Беларусі. Уваходзіць у рэдакцыйныя камітэты навуковых міжнародных серый “Archaeologia Bimaris” (Польшча), “Baltic-Pontic Studies” (Польшча), рэцэнзент навуковых часопісаў “Analecta Archaeologica Ressoviensia” (Польшча), “Sprawozdania archeologiczne” (Польшча), навуковага серыйнага выдання “Studia i materiały do badań nad neolitem i wczesną epoką brązu na Mazowszu i Podlasiu” (Польшча). Удзельнік навуковага таварыства “Stowarzyszenie Archeologii Srodowiskowej (SAS)” (Польшча), міжнароднага навукова цэнтра “International Research Center of the Ancient Roads and the Ways of Communication among the Peoples” (CIVIA) (Рэспубліка Сан-Марына) і інш. Удзельнічаў у працы міжнароднай археалагічнай канферэнцыі Еўрапейскай асацыяцыі археолагаў (European Association of Archaeologists) (ЕАА).

Пераможца міжнародных конкурсаў на атрыманне навуковых стыпендый “Foundation for the Promotion of Science, Jozef Mianowski Fund” (Польшча) з тэмай па даследаванню тшцінецкага культурнага кола ў Цэнтральна-Ўсходняй Еўропе, “American Council of Learned Societies” (ЗША) з тэмай па пахавальных звычаях на тэрыторыі Беларусі ў ІІІ — пачатку ІІ тыс. да н.э. і інш. Праходзіў навуковыя стажыроўкі ў Інстытуце дагісторыі ўніверсітэта імя Адама Міцкевіча (Познань), Інстытуце археалогіі Ягелонскага ўніверсітэта (Кракаў), Інстытуце археалогіі Варшаўскага ўніверсітэта, Інстытуце археалогіі Люблінскага ўніверсітэта.

Публікацыйная актыўнасць:
Апублікаваў 285 навуковых і навукова-папулярных прац, у тым ліку ў замежных выданнях Польшчы, Літвы, Украіны, Германіі, Вялікабрытаніі, Расіі, Рэспублікі Сан-Марына, Злучаных Штатаў Амерыкі, Чэхіі, Македоніі. Аўтар трох індывідуальных навуковых манаграфій, дзесяці калектыўных манаграфічных прац, адной навукова-папулярнай кніжкі, гістарычных атласаў, навуковых, энцыклапедычных артыкулаў, рэцэнзій, аглядаў, тэзісаў дакладаў, праграм, школьных гістарычных карт і інш. Выступаў з навуковымі дакладамі на шматлікіх рэгіянальных, рэспубліканскіх і міжнародных канферэнцыях у тым ліку ў Польшчы, Літве, Латвіі, Украіне, Расіі, Рэспубліцы Сан-Марына, Славеніі, Швейцарыі і інш. Удзельнічаў у палявых даследаваннях, якія праводзіліся міжнароднымі археалагічнымі экспедыцыямі на тэрыторыі Польшчы і Расіі.

Спіс навуковых і навукова-папулярных прац
Індывідуальныя манаграфічныя працы:

 • 1. Крывальцэвіч, М.М. Азярное-1 — паселішча эпохі бронзы на поўначы Палесся / М.М. Крывальцэвіч. — Мінск : Ін-т гісторыі НАН Беларусі, 1999. — 108 с.
 • 2. Крывальцэвіч, М.М. Могільнік сярэдзіны III– пачатку II тыс. да н.э. на Верхнім Дняпры — Прорва-1 / М.М. Крывальцэвіч. — Мінск : Ін-т гісторыі НАН Беларусі, 2006. — 202 с.
 • 3. Krywalcewicz, M. Prorwa 1. Cmentarzysko z połowy III — początku II tysiąclecia przed Chr. na górnym Naddnieprzu / M. Krywalcewicz. — Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2007. — 196 s.

Калектыўныя манаграфічныя працы:

 • 1. Археалогія Беларусі : у 4 т. / рэдкал.: М.В. Біч (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск, 1997. — Т. 1 : Каменны і бронзавы вякі / М.М. Чарняўскі [і інш.].
 • – Крывальцэвіч, М.М. Бронзавы век / М.М. Крывальцэвіч // Археалогія Беларусі : у 4 т. / рэдкал.: М.В. Біч (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск, 1997. — Т. 1 : Каменны і бронзавы вякі / М.М. Чарняўскі [і інш.]. — С. 288–290.
  – Калечыц, А.Г. Сярэднедняпроўская культура / А.Г. Калечыц, М.М. Крывальцэвіч // Археалогія Беларусі : у 4 т. / рэдкал.: М.В. Біч (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск, 1997. — Т. 1 : Каменны і бронзавы вякі / М.М. Чарняўскі [і інш.]. — С. 291–303.
  – Крывальцэвіч, М.М. Культура палескай шнуравой керамікі / М.М. Крывальцэвіч // Археалогія Беларусі : у 4 т. / рэдкал.: М.В. Біч (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск, 1997. — Т. 1 : Каменны і бронзавы вякі / М.М. Чарняўскі [і інш.]. — С. 304–307.
  – Крывальцэвіч, М.М. Тшцінецкая культура / М.М. Крывальцэвіч // Археалогія Беларусі : у 4 т. / рэдкал.: М.В. Біч (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск, 1997. — Т. 1 : Каменны і бронзавы вякі / М.М. Чарняўскі [і інш.]. — С. 330–340.

 • 2. Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск, 2000. — Т. 1 : Старажытная Беларусь: ад першапачатковага засялення да сярэдзіны ХІІІ ст. / В. Вяргей [і інш.].
 • – Крывальцэвіч, М.М. Асаблівасці эпохі / М.М. Крывальцэвіч // Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск, 2000. — Т. 1 : Старажытная Беларусь: ад першапачатковага засялення да сярэдзіны ХІІІ ст. / В. Вяргей [і інш.]. — С. 62–66.
  – Крывальцэвіч, М.М. Старажытныя індаеўрапейцы. Насельніцтва культур шнуравой керамікі на Беларусі / М.М. Крывальцэвіч // Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск, 2000. — Т. 1 : Старажытная Беларусь: ад першапачатковага засялення да сярэдзіны ХІІІ ст. / В. Вяргей [і інш.]. — С. 64–69.
  – Крывальцэвіч, М.М. Плямёны на тэрыторыі Беларусі ў сярэднім і познім перыядах бронзавага веку / М.М. Крывальцэвіч // Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск, 2000. — Т. 1 : Старажытная Беларусь: ад першапачатковага засялення да сярэдзіны ХІІІ ст. / В. Вяргей [і інш.]. — С.72–77.
  – Крывальцэвіч, М.М. Металаапрацоўка / М.М. Крывальцэвіч // Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск, 2000. — Т. 1 : Старажытная Беларусь: ад першапачатковага засялення да сярэдзіны ХІІІ ст. / В. Вяргей [і інш.]. — С. 77–79.
  – Крывальцэвіч, М.М. Абмен / М.М. Крывальцэвіч // Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск, 2000. — Т. 1 : Старажытная Беларусь: ад першапачатковага засялення да сярэдзіны ХІІІ ст. / В. Вяргей [і інш.]. — С. 82–84.

 • 3. Вялікі гістарычны атлас Беларусі. У 4 т. Т. 1 / [рэд. Л. У. Шклярэвіч]. — Мінск: Белкартаграфія, 2009. — 244, [3] с., іл.
 • – Крывальцэвіч, М.М. Першабытнае грамадства / М.М. Крывальцэвіч // Вялікі гістарычны атлас Беларусі. У 4 т. Т. 1 / [рэд. Л. У. Шклярэвіч]. — Мінск: Белкартаграфія, 2009. — С. 20–21.
  – Крывальцэвіч, М.М. [Карта] На пераломе эпох: ад позняга неаліту да пачатковага перыяду бронзавага веку / М.М. Крывальцэвіч // Вялікі гістарычны атлас Беларусі. У 4 т. Т. 1 / [рэд. Л. У. Шклярэвіч]. — Мінск: Белкартаграфія, 2009. — С. 28–29.
  – Крывальцэвіч, М.М. [Карта] Супольнасці ранняга і позняга перыядаў эпохі бронзы / М.М. Крывальцэвіч // Вялікі гістарычны атлас Беларусі. У 4 т. Т. 1 / [рэд. Л. У. Шклярэвіч]. — Мінск: Белкартаграфія, 2009. — С. 30–31.

 • 4. Charniauski, M. Belarusian Wetland Settlements in Prehistory / M. Charniauski, M. Kryvaltsevich // Wetland Settlements of the Baltic: A Prehistoric Perspective / Edited by Pranckėnaitė Elena. — Vilnius: Standartų Spaustuvė, 2011.– Chapter 6. — P. 113–131.
 • 5. Крывальцэвіч М.М. Першыя людзі Прыпяцкага Палесся: асваенне краю ў каменным і бронзавым вяках / М. Крывальцэвіч // Прыпяцкае Палессе: ад старажытнасці да сучаснасці: гісторыя рэгіёна Нацыянальнага парка “Прыпяцкі”; рэдкал.: А.А. Каваленя (гал. рэд.) [і інш.] — Брэст, 2013. — С. 11–25.
 • 6. Крывальцэвіч, М. М. Першыя людзі на тэрыторыі Прыпяцкага Палесся: каменны і бронзавы вякі / М. М. Крывальцэвіч // Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі: Прыпяцкае Палессе : манаграфія / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі; рэдкал.: А. А. Каваленя [і інш.]. — Мінск, 2016. — С. 8–37.
 • 7. Кривальцевич, Н.Н. Радиоуглеродное датирование материалов поселения Кузьмичи 1 (бассейн Припяти) / Н. Н. Кривальцевич // Радиоуглеродная хронология эпохи неолита Восточной Европы VII–III тысячелетия до н. э. : кол. моногр. / сост. Г.И. Зайцева, О.В. Лозовская, А.А. Выборнов, А.Н. Мазуркевич. Государственный Эрмитаж, Российская академия наук, Институт истории материальной культуры, Самарский государственный социально-педагогический университет. — Смоленск : Свиток, 2016. — Гл. 3. — С. 290–296.
 • 8. Позняк, З.С. Отчет об археологических раскопках (эксгумации) захоронений в урочище Куропаты (Брод) Минского района Боровлянского сельсовета / З.С. Позняк, Н.Н. Кривальцевич, О.В. Иов // Русская мысль. — 1990. — № 3820. Специальное приложение.
 • 9. Пазняк, З. Курапаты / З. Пазняк, Я. Шмыгалёў, М. Крывальцэвіч, А. Іоў. –Менск — Ню Ёрк: Беларускі Інстытут навукі й мастацтва, 1993. — 140 с.
 • 10. Пазняк, З. Курапаты: артыкулы, навуковая справаздача, фотаздымкі / З. Пазняк, Я. Шмыгалёў, М. Крывальцэвіч, А. Іоў. — Выданне 2-е, пашыранае. — Менск: Тэхналогія, 1994. — 180 с.

Навукова-папулярнае выданне:

 • Крывальцэвіч, М. Археалягічныя адкрыцьці сьвету / М. Крывальцэвіч. — Менск: Athenæum, 2000. — 124 с. + XVI c. іл. (Athenaeum: Commentarii Historiæ et Culturæ, No 1 (2). Калекцыя “Панарама”, Том 1).

C П І С
навуковых і навукова-папулярных апублікаваных прац

Трыфанаў Ю.Ю., Крывальцэвіч М.М., Ткачоў А.Ю., Цвірка Д.I. Какорыца-4 — новы помнік каменнага і бронзавага вякоў. Першыя вынікі комплекснага даследвання // Музейныя здабыткі. Материалы II Международной научно-практической конференции. Брест. 2020. С. 42-52.
1. Крывальцэвіч, М. Могільнік сярэднедняпроўскай культуры другой паловы ІІІ — пачатку ІІ тыссячагоддзя да н.э. у Капані 9 (Рэчыцкі раён): першыя вынікі археалагічных даследаванняў / М. Крывальцэвіч // Рэчыцкі край: да 150-годдзя з дня нараджэння Мітрафана Доўнара-Запольскага: зб. навук. арт. / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі, Гом. дзярж. ун-т ім. Ф. Скарыны, Рэчыц. райвыканкам.; уклад. А.Б. Доўнар, В.М. Лебедзева; навук. рэд. В.Ф. Голубеў. — Мінск: Беларуская навука, 2019. — С. 185–194.
2. Кривальцевич Н.Н. Заселение и освоение долины Верхнего Днепра в III — начале II тыс. до н.э. (по материалам микрорегиональных археологических исследований) / Н.Н. Кривальцевич // Археология поймы: рельеф, палеосреда, история заселения. Тезисы научного семинара. Москва, Институт археологии РАН, 23 апреля 2019 г. / Под ред. А.Л. Александровского, Н.А. Кренке. — М.: «КДУ», «Университетская книга», 2019. — 150 с. – С. 60-64.
3. Крывальцэвіч, М.М. Цэнтральнаеўрапейскія традыцыі ў культуры Беларускага Палесся ІІІ — ІІ тыс. да н.э. (паводле археалагічных даследаванняў) / Крывальцэвіч М.М .// Белорусское Полесье как историко-культурный феномен: материалы Международного научного семинара (Пинск, 29 мая 2019 г.) / Сост.: Л.А. Авгуль, Д.И. Бакун. — Минск: Центральная научная библиотека НАН Беларуси; Москва: ФГБУ науки Научный и издательский центр «Наука» РАН, 2019. — 172 с. — С. 99–107.
4. Крывальцэвіч, М. Вынікі даследавання позняга неаліту — пачатку эпохі бронзы ў заходнім Палессі / М. Крывальцэвіч // Погост-Загородский: годы, века, тысячелетия / сост.: А.А. Казак, Л.К. Ребковец. — Минск: Колорград, 2019. — С. 13–33.
5. Крывальцэвіч, М. Чалавек, які падараваў Пагосту дзесяць тысяч гадоў / М. Крывальцэвіч // Погост-Загородский: годы, века, тысячелетия / сост.: А.А. Казак, Л.К. Ребковец. — Минск: Колорград, 2019. — С. 155–165.
6. Крывальцэвіч, М. Мохаў-ІV і перспектыва вылучэння асобнага тыпу паселішчаў сярэднедняпроўскай культуры на Верхнім Падняпроўі / М. Крывальцэвіч // Vir Bimaris. Od kujawskiego matecznika do stepów nadczarnomorskich. Studia z dziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko. Archaeologia Bimaris / red. M. Szmyt [i inn.]. — Poznań, 2019. — S. 719–736.
7. Крывальцэвіч, М.М. Праблематыка археалогіі бронзавага веку Палесся ў працах Уладзіміра Фёдаравіча Ісаенкі / М.М. Крывальцэвіч // Матэрыялы па археалогіі Беларусі / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск, 2019. — Вып. 30. — С. 92–103.
8. Крывальцэвіч, М.М. Бурштынавыя аздабленні канца ІІІ — пачатку ІІ тыс. да н.э. на Верхнім падняпроўі: культурна-храналагічная ідэнтыфікацыя, тыпалогія, шляхі паступлення, сацыяльны і сакральна-сімвалічны кантэкст / М.М. Крывальцэвіч // Гомельский дворцово-парковый ансамбль: от усадьбы до музейного комплекса: сборник материалов международной научно-практической конференции. — Гомель: Барк, 2019. — С. 113–129.
9. Трифонов, Ю.Ю. Применение дистанционных методов в ходе исследования археологического памятника Кокорица-4 / Ю.Ю. Трифонов, Н.Н. Кривальцевич, О.Ю. Ткачёв // Актуальные вопросы наук о земле в концепции устойчивого развития Беларуси и сопредельных государств. — Гомель, 2019. — Ч. 1. — С. 278–284.
10. Кривальцевич, Н.Н. Некоторые примеры культурного и социального взаимодействия охотников-рыболовов-собирателей и животноводов-земледельцев Полесья в III — начале II тыс. до н.э. / Н.Н. Кривальцевич // Przeszłość ma przeszłość / The Past Has a Future! Konferencja na 100-lecie archeologii w Instytucie Archaelogii Uniwersytetu Warszawskiego (9–13. 12. 2019). Ksiąźka abstraktów / Book of Abstracts. Warszawa, Instytut Archaelogii Uniwersytetu Warszawskiego / Red. A. Ulanowska, M. Wagner. — Warszawa, 2019. — S. 28.
11. Tsvirko D., Kryvaltsevich M.M, Tkachou A.Y., Trifonov Y.Y. Late Glacial and Holocene environmental changes on the territory of the Sporovsky Reserve (Belarusian Polesie) // Konference 25. Kvartér. Abstract. Brno. 2019. P. 63.
1. Крывальцэвіч, М.М. Мохаў-IV у сістэме паселішчаў сярэднедняпроўскай культуры на тэрыторыі Верхняга Падняпроўя / М.М. Крывальцэвіч // Юго-Восточная Беларусь: археология, ранняя история, памятники: сборник научных статей / редколлегия: О.Ф. Макушников (гл. ред) [и др.]; Гомельский гос. Ун-т им. Ф.Скорины. — Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2018. — С. 3–22. — 1,2 п. л.
2. Крывальцэвіч, М. Некаторыя новыя вынікі ў археалагічным даследаванні супольнасцяў ІІІ — пачатку ІІ тыс. да н.э. на тэрыторыі Беларусі / М.М. Крывальцэвіч // Гісторыя археалагічнага вывучэння Беларусі: стан і перспектывы (да 80-годдзя М.М. Чарняўскага) : тэзісы рэспубліканскай студэнцкай навукова-практычнай канферэнцыі, Гродна, 30–31 сакавіка 2018 г. / УА “Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы”, Інстытут гісторыі НАН Беларусі; рэд. : В. Макоўская, А. Гаршкоў. — Гродна, 2018. — С. 3–5.
3. Грикпедис, М. SEM-исследование отпечатков растений на неолитической керамике бассейна реки Припять / М. Грикпедис, Э. Эндо, Г.М. Матузевичюте, М. Кривальцевич, М. Ткачева // Стратегия жизнеобеспечения в каменном веке, прямые и косвенные свидетельства рыболовства и собирательства: материалы международной конференции, посвященной 50-летию В.М. Лозовского, Санкт-Петербург, 15–18 мая 2018 г. / Под редакцией О.В. Лозовской, А.А. Выбырнова и Е.В. Долбуновой. — СПб,: ИИМК РАН, 2018. — С. 210–213.
4. Малютина, А.А. Особенности обработки и использования костного и рогового сырья стоянки эпохи неолита Кузьмичи 1 (бассейн р. Припять, Республика Беларусь) / А.А. Малютина, Н.Н. Кривальцевич, А.М. Кульков // Записки Института истории материальной культуры РАН. — 2018. — № 18. — С. 9–19.
5. Крывальцэвіч, М.М. “Старыя” могілкі ХІХ — пачатку ХХ ст. у вёсцы Дзягільна Дзяржынскага раёна Мінскай вобласці: прыклад выратавання, археалагічнага даследавання і мемарыялізацыі / М.М. Крывальцэвіч // Матэрыялы па археалогіі Беларусі / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск, 2018. — Вып. 29. — С. 73–83.
6. Крывальцэвіч М.М. З археалагічных даследаванняў 2013 г. і 2015–2016 гг. у Гомельскім Палессі / М.М. Крывальцэвіч // Матэрыялы па археалогіі Беларусі / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск, 2018. — Вып. 29. — С. 207–212.
7. Asheichyk, V. Provenancing the first obsidian discovered in Belarus / V. Asheichyk, Y. Kuzmin, M. Glascock, M. Kryvaltsevich, E. Girya, A. Vashanau // Antiquity. — 2018. — Nr. 92 (365), E4. — P. 1–7.
8. Piličiauskas, G. The Corded Ware culture in the Eastern Baltic: New evidence on chronology, diet, beaker, bone and flint tool function / G. Piličiauskas, V. Asheichyk, G. Osipowicz, R. Skipitytė, V. Varul, J. Kozakaite, M. Kryvaltsevich, V. Lakiza, J. Šapolaite, Ž. Ežerinskis, M. Pamazanau, A. Lucquin, O.E. Craig, H.K. Robson // Journal of Archaeological Science: Reports. — 2018. — Nr. 21. — P. 538–552.
9. Vaitovich, A. Flint grave goods of the Middle Dnieper Culture burials from Kapań 9, Homeĺ Polesia area (SE Belarus): typological and techno-morphological analyses / А. Vaitovich, М. Kryvaltsevich // Crossing the borders. Interregional and cross-cultural interactions in the context of lithic studies. Abstract book. 15th SKAM Lithic Workshop, — 17-19 October 2018, Minsk, Belarus / Institute of History of the National Academy of Scieces of Belarus, SKAM Flintreaders Society, Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Scieces, Institute of Archaeology Adam Mickiewicz University in Poznan; editors: V. Ashechyk, D.H. Werra. — Minsk, 2018. — P. 33.
10. Kryvaltsevich, M. Flint arrowheads in the burials of the Middle Dnieper Culture (Upper Dnieper Region): typological characteristics, chronology, aspects of social and symbolic significance / М. Kryvaltsevich // Crossing the borders. Interregional and cross-cultural interactions in the context of lithic studies. Abstract book. — 15th SKAM Lithic Workshop, — 17-19 October 2018, Minsk, Belarus / Institute of History of the National Academy of Scieces of Belarus, SKAM Flintreaders Society, Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Scieces, Institute of Archaeology Adam Mickiewicz University in Poznan; editors: V. Ashechyk, D.H. Werra. — Minsk, 2018. — P. 34.
1. Кривальцевич, Н.Н. К проблеме распространения традиций культуры шнуровой керамики в междуречье Припяти и Западной Двины ) / Н. Н. Кривальцевич // Культурные процессы в циркумбалтийском пространстве в раннем и среднем голоцене. Доклады международной научной конференции, посвященной 70-летию со дня рождения В.И. Тимофеева. Санкт-Петербург, Россия, 26–28 апреля 2017 г. — СПб.: Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук, 2017. — С. 213–219.
2. Крывальцэвіч, М.М. Каменныя сякеры тыпу Навасёлкі і некаторыя аспекты іх культурна-храналагічнай інтэрпрэтацыі / М.М. Крывальцэвіч // Матэрыялы па археалогіі Беларусі / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск, 2017. — Вып. 28. — С. 179–186.
3. Кривальцевич, Н. Двинско-Днепровский коммуникационный и обменный путь 4 тыс. лет назад / Н. Кривальцевич // Наука и инновации / Нац. акад. наук Беларуси. — Минск, 2017. — № 9 (175). — С. 27–31.
4. Крывальцэвіч, М. Пошукі працягваюцца. Аб археалагічных раскопках на Салігоршчыне [Электроны рэсурс] / М. Крывальцэвіч // Информационно-справочный портал «Электронный Солигорск». — 2017. — Режим доступа: https://esoligorsk.by/novosti/v-soligorske/53188-poshuki-pratsyagvayutstsa-ab-arkhealagichnykh-raskopkakh-na-saligorshchyne. — Дата доступа: 28. 09. 2017.
5. Malyutina A.A., Kryvaltsevich M. Technological and functional features of bone, antler and teeth items on the Neolithic settlement Kuźmičy 1 (the basin of Pryhyat river) // Studia i materiały do badań nad neolitem i wczesną epoką brązu na Mazowszu i Podlasiu. Tom VII. –Warszawa, 2017. — C. 5-21.
1. Крывальцэвіч, М. М. Першыя людзі на тэрыторыі Прыпяцкага Палесся: каменны і бронзавы вякі / М. М. Крывальцэвіч // Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі: Прыпяцкае Палессе : манаграфія / Ю. М. Бохан [і інш.] ; рэдкал.: А. А. Каваленя [і інш.] ; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск : Беларуская навука, 2016. — С. 8–37.
2. Крывальцэвіч, М. Керамічнае прасліца позняга неаліту з паселішча Юравічы-4 і праблема ўзнікнення ткацтва на тэрыторыі Усходняга Палесся / М. Крывальцэвіч // Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі : Калінкавічы і Калінкавіцкі край: зб. навук. арт. /уклад. : А. А. Скеп’ян, рэдкал.: В. В. Даніловіч [і інш.]. — Мінск : Беларуская навука, 2016. — С. 54–67.
3. Kryvaltsevich, M. Die Rolle der Kugelamphorenkultur bei der Entwicklung der Gesellschaften des oberen Dnjeprgebietes / М. Kryvaltsevich // Lehren — Sammeln — Publizieren. Dem Hochschullehrer, Museumsmann und Verleger Hans-Jürgen Beier zum 60. Geburtstag von Freunden und Kollegen gewidmet / Leipziger Universitätsverlag GmbH. — Leipzig, 2016. — S. 231–244.
4. Крывальцэвіч, М.М. Археалагічныя разведкі ў басейне Трасцяніцы (Беларускае Пабужжа) / М.М. Крывальцэвіч, А.Ф. Касюк, А.М. Вашанаў, А.Ю. Ткачоў // Матэрыялы па археалогіі Беларусі / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск, 2016. — Вып. 27. — С. 253–264.
5. Крывальцэвіч, М. Помнікі сярэднедняпроўскай культуры тыпу Мохаў IV у Гомельскім Палессі / М. Крывальцэвіч // Старажытнасці ІІІ–І тыс. да н.э. Беларусі і сумежных тэрыторый: новыя погляды і інтэрпрэтацыі (да 80-годдзя даследавання паселішчаў Крывінскага тарфяніка) : праграма і зборнік тэзісаў дакладаў міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Мінск, 1–2 снежня 2016 г. / Інстытут гісторыі НАН Беларусі, Аддзяленне гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі ; рэд. : В.У. Ашэйчык, В.Л. Лакіза. — Мінск, 2016. — С. 31–32.
6. Крывальцэвіч, М. Некаторыя новыя знаходкі металічных вырабаў бронзавага веку на тэрыторыі Беларусі / М. Крывальцэвіч, А. Ткачоў, М. Чарняўскі // Старажытнасці ІІІ–І тыс. да н.э. Беларусі і сумежных тэрыторый: новыя погляды і інтэрпрэтацыі (да 80-годдзя даследавання паселішчаў Крывінскага тарфяніка) : праграма і зборнік тэзісаў дакладаў міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Мінск, 1–2 снежня 2016 г. / Інстытут гісторыі НАН Беларусі, Аддзяленне гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі ; рэд. : В.У. Ашэйчык, В.Л. Лакіза. — Мінск, 2016. — С. 32.
7. Кривальцевич, Н.Н. Радиоуглеродное датирование материалов поселения Кузьмичи 1 (бассейн Припяти) / Н. Н. Кривальцевич // Радиоуглеродная хронология эпохи неолита Восточной Европы VII–III тысячелетия до н. э. : кол. моногр. / сост. Г.И. Зайцева, О.В. Лозовская, А.А. Выборнов, А.Н. Мазуркевич. Государственный Эрмитаж, Российская академия наук, Институт истории материальной культуры, Самарский государственный социально-педагогический университет. — Смоленск : Свиток, 2016. — Гл. 3. С. 290–296.
8. Крывальцэвіч, М.М. “Месца памяці” ў пахавальнай практыцы насельніцтва ІІІ — пачатку ІІ тыс. да н.э. на тэрыторыі Паўднёва-Ўсходняй Беларусі / М.М. Крывальцэвіч М.М. // Першы міжнародны навуковы кангрэс беларускай культуры : зборнiк матэрыялаў (Мiнск, Беларусь, 5 — 6 мая 2016 г.) / гал. рэд. А. І. Лакотка; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. — Мінск : Права і эканоміка, 2016. — С. 510–511.
9. Крывальцэвіч, М.М. Самыя старажытныя пахавальныя абрады Рагачоўскага Падняпроўя (канец першай паловы ІІІ — пач. ІІ тыс. да н.э.) / М.М. Крывальцэвіч // Рагачоўскія чытанні — 2016: матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай Дню беларускага пісьменства (г. Рагачоў, 3 верасня 2016 года) / Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. — Мінск: Права і эканоміка, 2016. — С. 63–74 (146 с.).
1. Белявец, В.Г. Вынікі археалагічных даследаванняў 2012 года ў зоне будаўніцтва Нежынскага горнаўзбагачальнага комплексу і аб’ектаў яго інфраструктуры (Любанскі раён Мінскай вобласці) / В.Г. Белявец, А.Ф. Касюк, М.М. Крывальцэвіч, В.Л. Лакіза, З.А. Харытановіч // Матэрыялы па археалогіі Беларусі / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск, 2015. — Вып. 26. — С. 202–216.
2. Крывальцэвіч, М.М. Вынікі археалагічных разведак у зоне будаўніцтва Петрыкаўскага горна-абагачальнага комплексу / М.М. Крывальцэвіч // Матэрыялы па археалогіі Беларусі / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск, 2015. — Вып. 26. — С. 319–323.
3. Krywalcewicz, M. Unikatowy typ siekier kamiennych epoki brązu z terenów Białorusi (uwagi o niektórych cechach specyficznych epoki brązu między Bugiem a Dźwiną) / M. Krywalcewicz // Badania archeologiczne w Polsce Ṡrodkowowscodniej, Zachodniej Bialorusi i Ukrainie w roku 2014 : streszcenia referatów ХХХI konferencji, Lublin, 25–26 marca 2015 r. / Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej ; red. A. Zakościelna. — Lublin, 2015. — S. 28–29.
4. Kryvaltsevich, M. The Daugava-Dzvina-Upper Dnieper communication route in the late 3000 — early 2000 BC as an anticipation of the Eastern Way from the Baltic to the Black Sea / M. Kryvaltsevich // 2 International conference of the ancient roads “The ancient amber routes” — “The Commercial roads”: Abstracts Book, San Marino, 16–17 Aprile 2015 / The International Research Center of the Ancient Roads and the Ways of Communication among the Peoples. — San Marino, 2015. — P. 4.
5. Крывальцэвіч, М. Абмен у першабытныя часы на землях Беларусі: крыніцазнаўчыя і гістарыяграфічныя аспекты / М. Крывальцэвіч // Працы Цэнтра вывучэння гісторыі гандлю / ТАА Інстытут рознічных тэхналогій “Менка”, Цэнтр вывучэння гісторыі гандлю; рэдкал.: З. Шыбека (адк. рэд.) [і інш.] — Мінск, 2015. — Вып. 1. — С. 29–37.
6. Крывальцэвіч, М. Драўляныя збудаванні ў пахавальных комплексах сярэднедняпроўскай культуры / М. Крывальцэвіч // Супольнасці каменнага і бронзавага вякоў міжрэчча Віслы і Дняпра: Зборнік навуковых артыкулаў памяці Міхала Чарняўскага / уклад. В.У. Ашэйчык, М.А. Плавінскі, В.М. Сідаровіч. — Мінск: А.М. Янушкевіч, 2015. — 288 с. — С. 255–273.
7. Kryvaltsevich M., Kryvaltsevich R. Mnemonische Objekte in der Begräbungspraktika Mitte 3000 — Anfang 2000 II v. Chr. in Südostbelarus // Miejsca pamięci: pradzieje, średniowiecze i współczesność. Red. W. Piotrowski, B. Gediga, A. Grossman. — Biskupin, 2015. — S. 217–231.
1. Кривальцевич, Н.Н. Кузьмичи 1 — неолитическое поселение на озере Кузьмичское (бассейн Припяти): некоторые результаты археологических и естественнонаучных исследований / Н.Н. Кривальцевич // Археология озерных поселений IV–II тыс. до н.э.: хронология культур и природно-климатические ритмы : материалы междунар. конф., Санкт-Петербург, 13–15 ноября 2014 г. / Государственный Эрмитаж [и др.]; ред. А.Н. Мазуркевич [и др.] — Санкт-Петербург, 2014. — С. 147–153.
2. Зерницкая, В.П., Кривальцевич Н.Н. Динамика природных изменений и деятельности человека неолита и эпохи бронзы в районе оз. Кузьмичское: Случско-Оресская озерно-аллювиальная низменность Полесья (по материалам палинологических и археологических исследований) / В.П. Зерницкая, Н.Н. Кривальцевич // Археология озерных поселений IV–II тыс. до н.э.: хронология культур и природно-климатические ритмы : материалы междунар. конф., Санкт-Петербург, 13–15 ноября 2014 г. / Государственный Эрмитаж [и др.]; ред. А.Н. Мазуркевич [и др.] — Санкт-Петербург, 2014. — С. 154–160.
1. Крывальцэвіч, М.М. Новыя знаходкі металічных сякер бронзавага веку на Гомельскім Палессі / М.М. Крывальцэвіч // Археологические исследования в Еврорегионе “Днепр” в 2012 году: междунар. сб. науч. ст. / редкол.: О.М. Демиденко (отв. ред.) [и др.]; Гомельский обласной исполнительный комитет, Институтт истории НАН Беларуси [и др.]. — Гомель, 2013. — С. 38–45.
2. Крывальцэвіч, М. Драўляныя збудаванні ў пахавальных комплексах сярэднедняпроўскай культуры / М. Крывальцэвіч // Супольнасці каменнага і бронзавага вякоў міжрэчча Віслы і Дняпра : тэз. дакл. міжнародн. навук. канф., Мінск, 5–7 сакавіка 2013 г. / Нацыянальны гістарычны музей Рэспублікі Беларусь ; рэд. М.А. Плавінскі [і інш.]. — Мінск, 2013. — С. 42.
3. Крывальцэвіч, М. Кераміка бабінскага тыпу ва Ўсходнім Палессі / М. Крывальцэвіч // Obszar zlewni Bałtyku jako strefa recepcji tradycji Pontyjskich kultur “wczesnobrązowych”: III — 1 połowa II tys. BC: streszczenia referatów międzynarodowej konferencji, Poznan, Obrzycko, 1–5 paźdiernika 2013 r. / Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Posnaniu, Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk ; red. J. Romaniszyn, D. Żurkiewicz. — Obrzycko, 2013. — S. 33–34.
4. Крывальцэвіч, М. Курапаты ў чарговы раз нішчаць зламыснікі / М. Крывальцэвіч // Наша ніва. — 2013. — 7 жніўня.
5. Кривальцевич М. Уникальное погребение бронзового века в Борисовщине (Предполесье Беларуси): новые аспекты интерпретации / М. Кривальцевич // Studia i materiały do badań nad neolitem i wczesną epoką brązu na Mazowszu i Podlasiu. — 2013. — Tom III. — S. 51–66.
6. Крывальцэвіч М.М. Першыя людзі Прыпяцкага Палесся: асваенне краю ў каменным і бронзавым вяках / М. Крывальцэвіч // Прыпяцкае Палессе: ад старажытнасці да сучаснасці: гісторыя рэгіёна Нацыянальнага парка “Прыпяцкі”; рэдкал.: А.А. Каваленя (гал. рэд.) [і інш.] — Брэст, 2013. — С. 11–25.
7. Kryvaltsevich, M. Babino-type ceramics in the Eastern Palessiye / M. Kryvaltsevich // Baltic-Pontic Studies. — 2013. — Vol. 18 : The Ingul-Donets Early Bronze civilization as springboard for transmission of Pontic cultural patterns to the Baltic Drainage Basin: 3200–1750 BC. — P. 139–161.
1. Kryvaltsevich, M. Mnemonische Objekte in der Begrabungspraktika im III. — Anfang des II. Jhtsd. v. Chr. In Südostbelarus / M. Kryvaltsevich, R. Kryvaltsevich // Miejsca pamięci : pradzieje, średniowiecze i współczesność : тез. докл. междун. конф., Biskupin, 4–6. 07. 2012 r. / Muzeum Archaeologiczne w Biskupinie; red. W. Piotrowski, B. Gediga, A. Grossman. — Biskupin, 2012. — S. 69–74.
2. Крывальцэвіч, М.М. Некаторыя археалагічныя адкрыцці 2010 года ў Гомельскім Палессі / М. Крывальцэвіч // Матэрыялы па археалогіі Беларусі / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск, 2012. — Вып. 23. — С. 226–229.
3. Czebreszuk, J. Miedziana siekiera z miejscowości Azierszczyna, rejon Rieczyca, obwód Homel, na Białorusi: z badań nad początkami metalurgii nad górnym Dnieprem / J. Czebreszuk, М. Kryvalcevič // Fontes Archaeologici Posnanienses. — 2012. — Vol. 48. — S. 221–236.
4. Кривальцевич, Н.Н. Бронзовый прорезной наконечник копья из Брестского Побужья / Н.Н. Кривальцевич // Донецький археологічний збірник. — 2012. — № 16. — С. 152–157.
1. Крывальцэвіч, М. Пахаванні сярэдзіны ІІІ — пачатку ІІ тысячагоддзяў да н.э. на тэрыторыі Верхняга Падняпроўя: некаторыя вынікі структурных даследаванняў / М. Крывальцэвіч // Kurhany i obrządek pogrzebowy w IV-II tysiącleciu p.n.e.: zbiór artykułów / Instytut Archeologii i Etnоlogii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Archeologii i Etnоlogii Polskiej Akademii Nauk; red. Н. Кowalewska-Marszałek, P. Włodarczak. — Kraków: Wydawnictwo-Drukarnia Ekodruk s.c., 2011. — S. 293–308.
2. Charniauski, M. Belarusian Wetland Settlements in Prehistory / M. Charniauski, M. Kryvaltsevich // Wetland Settlements of the Baltic: A Prehistoric Perspective / Edited by Pranckėnaitė Elena. — Vilnius: Standartų Spaustuvė, 2011.– Chapter 6. — P. 113–131.
3. Крывальцэвіч, М. Новыя вынікі даследавання позняга неаліту — пачатку эпохі бронзы ў Заходнім Палессі / М. Крывальцэвіч // Na rubieży kultur: badania nad okresem neolitu i wczesną epoką brązu : materiały międzynarodowej konferencji “Na rubieży kultur: badania nad okresem neolitu i wczesną epoką brązu w Polsce północno-wschodniej”, Supraśl, 18–19 listopada 2010 r. / Instytucja kultury województwa Podlaskiego; red. U. Stankiewicz, A. Wawrusiewicz. — Białystok, 2011. — S. 207–217.
4. Kośko, A. Atlas insygniów litycznych. Koncepcja projektu ewidencji kamiennych i krzemiennych przedmiotów prestiźowch na obszarze Bałtycko-Pontyjskiego międzymorza / A. Kośko, J. Libera, W. Kłoczko, M. Krywalcewicz // Na rubieży kultur: badania nad okresem neolitu i wczesną epoką brązu : materiały międzynarodowej konferencji “Na rubieży kultur: badania nad okresem neolitu i wczesną epoką brązu w Polsce północno-wschodniej”, Supraśl, 18–19 listopada 2010 r. / Instytucja kultury województwa Podlaskiego; red. U. Stankiewicz, A. Wawrusiewicz. — Białystok, 2011. — S. 393–399.
5. Кривальцевич, Н.Н. Особенности культурного развития сообществ южной Беларуси в ІІІ — ІІ тыс. до н.э. / Н.Н. Кривальцевич // Основные итоги археологических исследований на территории Беларуси в 2006–2010 годах: сб. ст. / Институт истории НАН Беларуси. — Минск, 2011. — С. 43–53.
6. Кривальцевич, Н. Территория Беларуси в системе коммуникационных путей: ІІІ — начала ІІ тысячелетий до н.э. / Н. Кривальцевич // Archaeologia Bimaris: dyskusje. — 2011. — Т. 4: Między Bałtykiem a Morzem Czarnym. Szlaki międzymorza IV — I tys. przed Chr. — S. 421–440.
7. Кривальцевич, Н.Н. Верхнее Поднепровье в системе коммуникационных путей ІІІ — начала ІІ тыс. до н.э. / Н.Н. Кривальцевич // Романовские чтения — 7: сб. ст. международной научной конференции, Могилев, 26 ноября 2010 г. / Могилевский государственный университет им. А.А. Кулешова; общ. ред. А.А. Воробьев. — Могилев, 2011. — С. 31–33.
1. Лакіза, В.Л., Крывальцэвіч М.М. Прадмова / В.Л. Лакіза, М.М. Крывальцэвіч // Матэрыялы па археалогіі Беларусі / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск, 2010. — Вып. 18. — С. 5.
2. Крывальцэвіч, М.М. Даследчык палескіх старажытнасцей (да 80-годдзя з дня нараджэння У.Ф. Ісаенкі) / М.М. Крывальцэвіч // Матэрыялы па археалогіі Беларусі / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск, 2010. — Вып. 18. — С. 6–11.
3. Крывальцэвіч, М.М. Старыя Юрковічы-1 — культурна-храналагічныя аспекты “шнуравога” комплексу / М.М. Крывальцэвіч // Матэрыялы па археалогіі Беларусі / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск, 2010. — Вып. 18. — С. 219–242.
4. Крывальцэвіч, М. Адкрывальнік старажытнага Палесся. Памёр археолаг Уладзімір Ісаенка (15.12.1928 — 30. 06. 2010) / М.М. Крывальцэвіч // Наша ніва. — 2010. — 7 ліпеня.
5. Крывальцэвіч, М.М. In memoriam. Уладзімір Ісаенка (15.12.1928–30.06.2010) / М.М. Крывальцэвіч // Беларускі гістарычны агляд. — 2010. — Том 17, сш. 1–2. — С. 441–450.
1-3. Вялікі гістарычны атлас Беларусі. У 4 т. Т. 1 / [рэд. Л. У. Шклярэвіч]. — Мінск: Белкартаграфія, 2009. — 244, [3] с., іл.
● Крывальцэвіч, М.М. Першабытнае грамадства / М.М. Крывальцэвіч // Вялікі гістарычны атлас Беларусі. У 4 т. Т. 1 / [рэд. Л. У. Шклярэвіч]. — Мінск: Белкартаграфія, 2009. — С. 20–21.
● Крывальцэвіч, М.М. [Карта] На пераломе эпох: ад позняга неаліту да пачатковага перыяду бронзавага веку / М.М. Крывальцэвіч // Вялікі гістарычны атлас Беларусі. У 4 т. Т. 1 / [рэд. Л. У. Шклярэвіч]. — Мінск: Белкартаграфія, 2009. — С. 28–29.
● Крывальцэвіч, М.М. [Карта] Супольнасці ранняга і позняга перыядаў эпохі бронзы / М.М. Крывальцэвіч // Вялікі гістарычны атлас Беларусі. У 4 т. Т. 1 / [рэд. Л. У. Шклярэвіч]. — Мінск: Белкартаграфія, 2009. — С. 30–31.
4. Крывальцэвіч М.М. Некаторыя вынікі палявых археалагічных даследаванняў на тэрыторыі Усходняга Палесся і Цэнтральнай Беларусі ў 2007 г. / М.М. Крывальцэвіч // // Матэрыялы па археалогіі Беларусі / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск, 2009. — Вып. 17 : Археалагічныя даследавані на Беларусі ў 2007 годзе. — С. 137–142.
5-15. Археалогія Беларусі: энцыклапедыя. У 2 т. Т. 1. А–К /рэдкал.: Т.У. Бялова (гал. рэд) [і інш]. — Мінск, 2009.
● 5. Крывальцэвіч, М.М. Абакумы / М.М. Крывальцэвіч, А.А. Макушнікаў // Археалогія Беларусі: энцыклапедыя. У 2 т. Т. 1. А–К /рэдкал.: Т.У. Бялова (гал. рэд) [і інш]. — Мінск, 2009. — С. 10–11.
● 6. Крывальцэвіч, М.М. Азярное / М.М. Крывальцэвіч // Археалогія Беларусі: энцыклапедыя. У 2 т. Т. 1. А–К /рэдкал.: Т.У. Бялова (гал. рэд) [і інш]. — Мінск, 2009. — С. 24–25.
● 7. Крывальцэвіч, М.М. Археалогія / М.М. Крывальцэвіч // Археалогія Беларусі: энцыклапедыя. У 2 т. Т. 1. А–К /рэдкал.: Т.У. Бялова (гал. рэд) [і інш]. — Мінск, 2009. — С. 48–50.
● 8. Крывальцэвіч, М.М. “Археологиа бімарис” (“Archaeologia bimaris”). / М.М. Крывальцэвіч // Археалогія Беларусі: энцыклапедыя. У 2 т. Т. 1. А–К /рэдкал.: Т.У. Бялова (гал. рэд) [і інш]. — Мінск, 2009. — С. 54.
● 9. Крывальцэвіч, М.М. Арцёменка І.І. / М.М. Крывальцэвіч, Г.В. Штыхаў // Археалогія Беларусі: энцыклапедыя. У 2 т. Т. 1. А–К /рэдкал.: Т.У. Бялова (гал. рэд) [і інш]. — Мінск, 2009. — С. 55–56.
● 10. Крывальцэвіч, М.М. “Балтик — понтик стадис” (“Baltic-Pontic Studies”) / М.М. Крывальцэвіч // Археалогія Беларусі: энцыклапедыя. У 2 т. Т. 1. А–К /рэдкал.: Т.У. Бялова (гал. рэд) [і інш]. — Мінск, 2009. — С. 84–85.
● 11. Крывальцэвіч, М.М. Бацэвічы / М.М. Крывальцэвіч // Археалогія Беларусі: энцыклапедыя. У 2 т. Т. 1. А–К /рэдкал.: Т.У. Бялова (гал. рэд) [і інш]. — Мінск, 2009. — С. 92.
● 12. Крывальцэвіч, М.М. Бронзавы век / М.М. Крывальцэвіч // Археалогія Беларусі: энцыклапедыя. У 2 т. Т. 1. А–К /рэдкал.: Т.У. Бялова (гал. рэд) [і інш]. — Мінск, 2009. — С. 117–121.
● 13. Крывальцэвіч, М.М. Гарадоцка-здоўбіцкая культура / М.М. Крывальцэвіч // Археалогія Беларусі: энцыклапедыя. У 2 т. Т. 1. А–К /рэдкал.: Т.У. Бялова (гал. рэд) [і інш]. — Мінск, 2009. — С. 230–231.
● 14. Язэпенка, І.М. Камарын / І.М. Язэпенка, А.А. Разлуцкая, М.М. Крывальцэвіч // Археалогія Беларусі: энцыклапедыя. У 2 т. Т. 1. А–К /рэдкал.: Т.У. Бялова (гал. рэд) [і інш]. — Мінск, 2009. — С. 400–403.
● 15. Крывальцэвіч, М.М. Кузьмічы / М.М. Крывальцэвіч // Археалогія Беларусі: энцыклапедыя. У 2 т. Т. 1. А–К /рэдкал.: Т.У. Бялова (гал. рэд) [і інш]. — Мінск, 2009. — С. 479–481.
16. Kryvaltsevich, M. The territory of Belarus in the system of communication routes of 3000 — early 2000 BC / M. Kryvaltsevich // Baltic-Pontic Studies. — 2009. — Vol. 14 : Routes between the seas: Baltic-Bug-Boh-Pont from the 3rd to the middle of the 1st millennium BC. — P. 439–461.
17. Крывальцэвіч М. Сацыяльная структура супольнасьцяў 3–2 тысячагодзьдзяў да н.э. на тэрыторыі Беларусі. Праблемы і пэрспэктывы рэканструкцыі / М. Крывальцэвіч // Сонца тваё не закоціцца, і месяц твой не схаваецца: зборнік артыкулаў па беларусістыцы і багаслоўі ў гонар 80-годзьдзя з дня нараджэньня і 50-годзьдзя сьвятарства айца Аляксандра Надсана / Згуртаваньне беларусаў Вялікай Брытаніі [і інш.]; рэд. І. Дубянецкая, А. Макмілін, Г. Сагановіч. — Менск, 2009. — С. 137–147.
18. Кривальцевич, Н.Н. Проблемы и перспективы музеефикации археологического наследия в Беларуси / Н.Н. Кривальцевич // Исторические экспозиции ригиональных музеев в постсоциалистический период: сб. ст. / отв. ред. И.В. Чувилова. — Санкт-Петербург: Алетейя, 2009.
19-45 Археалогія Беларусі: энцыклапедыя. У 2 т. Т. 2. Л–Я / рэдкал.: Т.У. Бялова (гал. рэд) [і інш]. — Мінск, 2009.
● 19. Крывальцэвіч, М.М. Лейкападобных кубкаў культура / М.М. Крывальцэвіч // Археалогія Беларусі: энцыклапедыя. У 2 т. Т. 2. Л–Я / рэдкал.: Т.У. Бялова (гал. рэд) [і інш]. — Мінск, 2009. — С. 11.
● 20. Крывальцэвіч, М.М. Ліпляны / М.М. Крывальцэвіч, В.С. Вяргей // Археалогія Беларусі: энцыклапедыя. У 2 т. Т. 2. Л–Я / рэдкал.: Т.У. Бялова (гал. рэд) [і інш]. — Мінск, 2009. — С. 17–18.
● 21. Крывальцэвіч, М.М. Любань / М.М. Крывальцэвіч // Археалогія Беларусі: энцыклапедыя. У 2 т. Т. 2. Л–Я / рэдкал.: Т.У. Бялова (гал. рэд) [і інш]. — Мінск, 2009. — С. 35.
● 22. Егарэйчанка, А.А. Мохаў / А.А. Егарэйчанка, А.А. Макушнікаў, М.М. Крывальцэвіч // Археалогія Беларусі: энцыклапедыя. У 2 т. Т. 2. Л–Я / рэдкал.: Т.У. Бялова (гал. рэд) [і інш]. — Мінск, 2009. — С. 98–101.
● 23. Крывальцэвіч, М.М. Метады прыродазнаўчых навук у археалогіі / М.М. Крывальцэвіч // Археалогія Беларусі: энцыклапедыя. У 2 т. Т. 2. Л–Я / рэдкал.: Т.У. Бялова (гал. рэд) [і інш]. — Мінск, 2009. — С. 70–71.
● 24. Крывальцэвіч, М.М. Мяцявічы / М.М. Крывальцэвіч // Археалогія Беларусі: энцыклапедыя. У 2 т. Т. 2. Л–Я / рэдкал.: Т.У. Бялова (гал. рэд) [і інш]. — Мінск, 2009. — С. 113–114.
● 25. Крывальцэвіч, М.М. Паверхневыя зборы / М.М. Крывальцэвіч // Археалогія Беларусі: энцыклапедыя. У 2 т. Т. 2. Л–Я / рэдкал.: Т.У. Бялова (гал. рэд) [і інш]. — Мінск, 2009. — С. 150.
● 26. Крывальцэвіч, М.М. Пальштаб / М.М. Крывальцэвіч // Археалогія Беларусі: энцыклапедыя. У 2 т. Т. 2. Л–Я / рэдкал.: Т.У. Бялова (гал. рэд) [і інш]. — Мінск, 2009. — С. 168.
● 27. Крывальцэвіч, М.М. Проба / М.М. Крывальцэвіч // Археалогія Беларусі: энцыклапедыя. У 2 т. Т. 2. Л–Я / рэдкал.: Т.У. Бялова (гал. рэд) [і інш]. — Мінск, 2009. — С. 223.
● 28. Крывальцэвіч, М.М. Прорва / М.М. Крывальцэвіч, І.М. Язэпенка // Археалогія Беларусі: энцыклапедыя. У 2 т. Т. 2. Л–Я / рэдкал.: Т.У. Бялова (гал. рэд) [і інш]. — Мінск, 2009. — С. 223–225.
● 29. Крывальцэвіч, М.М. Прыбар / М.М. Крывальцэвіч // Археалогія Беларусі: энцыклапедыя. У 2 т. Т. 2. Л–Я / рэдкал.: Т.У. Бялова (гал. рэд) [і інш]. — Мінск, 2009. — С. 229–230.
● 30. Крывальцэвіч, М.М. Сосніцкая культура / М.М. Крывальцэвіч // Археалогія Беларусі: энцыклапедыя. У 2 т. Т. 2. Л–Я / рэдкал.: Т.У. Бялова (гал. рэд) [і інш]. — Мінск, 2009. — С. 310.
● 31. Крывальцэвіч, М.М. Старыя Юрковічы / М.М. Крывальцэвіч // Археалогія Беларусі: энцыклапедыя. У 2 т. Т. 2. Л–Я / рэдкал.: Т.У. Бялова (гал. рэд) [і інш]. — Мінск, 2009. — С. 319–320.
● 32. Крывальцэвіч, М.М. Статыстычныя метады ў археалогіі / М.М. Крывальцэвіч // Археалогія Беларусі: энцыклапедыя. У 2 т. Т. 2. Л–Я / рэдкал.: Т.У. Бялова (гал. рэд) [і інш]. — Мінск, 2009. — С. 320.
● 33. Крывальцэвіч, М.М. Стшыжоўская культура / М.М. Крывальцэвіч // Археалогія Беларусі: энцыклапедыя. У 2 т. Т. 2. Л–Я / рэдкал.: Т.У. Бялова (гал. рэд) [і інш]. — Мінск, 2009. — С. 330–331.
● 34. Крывальцэвіч, М.М. Сякера / М.М. Крывальцэвіч, М.А. Плавінскі // Археалогія Беларусі: энцыклапедыя. У 2 т. Т. 2. Л–Я / рэдкал.: Т.У. Бялова (гал. рэд) [і інш]. — Мінск, 2009. — С. 337–338.
● 35. Крывальцэвіч, М.М. Сярэднедняпроўская культура / М.М. Крывальцэвіч // Археалогія Беларусі: энцыклапедыя. У 2 т. Т. 2. Л–Я / рэдкал.: Т.У. Бялова (гал. рэд) [і інш]. — Мінск, 2009. — С. 340–342.
● 36. Крывальцэвіч, М.М. Торцін / М.М. Крывальцэвіч // Археалогія Беларусі: энцыклапедыя. У 2 т. Т. 2. Л–Я / рэдкал.: Т.У. Бялова (гал. рэд) [і інш]. — Мінск, 2009. — С. 349.
● 37. Крывальцэвіч, М.М. Трох вякоў сістэма / М.М. Крывальцэвіч // Археалогія Беларусі: энцыклапедыя. У 2 т. Т. 2. Л–Я / рэдкал.: Т.У. Бялова (гал. рэд) [і інш]. — Мінск, 2009. — С. 352–353.
● 38. Крывальцэвіч, М.М. Тшцінецкае культурнае кола / М.М. Крывальцэвіч // Археалогія Беларусі: энцыклапедыя. У 2 т. Т. 2. Л–Я / рэдкал.: Т.У. Бялова (гал. рэд) [і інш]. — Мінск, 2009. — С. 358–360.
● 39. Крывальцэвіч, М.М. Узляжжа / М.М. Крывальцэвіч // Археалогія Беларусі: энцыклапедыя. У 2 т. Т. 2. Л–Я / рэдкал.: Т.У. Бялова (гал. рэд) [і інш]. — Мінск, 2009. — С. 365.
● 40. Крывальцэвіч, М.М. Флатацыя / М.М. Крывальцэвіч // Археалогія Беларусі: энцыклапедыя. У 2 т. Т. 2. Л–Я / рэдкал.: Т.У. Бялова (гал. рэд) [і інш]. — Мінск, 2009. — С. 376.
● 41. Крывальцэвіч, М.М. Шматвалікавай керамікі культура / М.М. Крывальцэвіч // Археалогія Беларусі: энцыклапедыя. У 2 т. Т. 2. Л–Я / рэдкал.: Т.У. Бялова (гал. рэд) [і інш]. — Мінск, 2009. — С. 425–426.
● 42. Крывальцэвіч, М.М. Шнуравой керамікі культура / М.М. Крывальцэвіч // Археалогія Беларусі: энцыклапедыя. У 2 т. Т. 2. Л–Я / рэдкал.: Т.У. Бялова (гал. рэд) [і інш]. — Мінск, 2009. — С. 427–429.
● 43. Крывальцэвіч, М.М. Эксперыментальная археалогія / М.М. Крывальцэвіч // Археалогія Беларусі: энцыклапедыя. У 2 т. Т. 2. Л–Я / рэдкал.: Т.У. Бялова (гал. рэд) [і інш]. — Мінск, 2009. — С. 436–437.
● 44. Крывальцэвіч, М.М. Энеаліт / М.М. Крывальцэвіч // Археалогія Беларусі: энцыклапедыя. У 2 т. Т. 2. Л–Я / рэдкал.: Т.У. Бялова (гал. рэд) [і інш]. — Мінск, 2009. — С. 438.
● 45. Крывальцэвіч, М.М. Этнаархеалогія / М.М. Крывальцэвіч // Археалогія Беларусі: энцыклапедыя. У 2 т. Т. 2. Л–Я / рэдкал.: Т.У. Бялова (гал. рэд) [і інш]. — Мінск, 2009. — С. 440.
1. Кривальцевич, Н.Н. Некоторые результаты археозоологических исследований на неолитическом поселении Кузьмичи 1 (Предполесье Беларуси) / Н.Н. Кривальцевич, А.А. Разлуцкая, В.А. Бахарев // Человек, адаптация, культура: сб. ст. / Институт археологии РАН / отв. ред. А.Н. Сорокин. — Москва, 2008. — С. 147–161.
2. Крывальцэвіч, М. Гравіраваныя выявы і арнаментальнае аздабленне на касцяных вырабах з возера Вячэра / М. Крывальцэвіч // Na pograniczu światów : studia z pradziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko w 60 rocznicę urodzin / red. J. Bednarczyk [i inn.]. — Poznań, 2008. — S. 265–276.
3. Крывальцэвіч, М. Уладзіміру Ісаенку — 80 / М. Крывальцэвіч // Наша ніва. — 2008. — 29 снежня.
4. Крывальцэвіч, М. Перыядызацыя і храналогія эпохі бронзы на тэрыторыі Паўднёвай Беларусі: праблемы, вынікі і перспектывы / М. Крывальцэвіч // Opera ex aere. Studia z epoki brązu і wczesnej epoki żelaza dedykowane profesorowi Janowi Dąbrowskiemu przez przyjaciół, uczniów z jkazji siedemdziesięolecia urodzin: zbiór artykułów / Instytut Archeologii i Etnоlogii Polskiej Akademii Nauk; red. M. Mogielnicka-Urban. — Warszawa, 2008. — S. 43–54.
5. Гістарычны атлас Беларусі [Карты] / галоўныя рэдактары: П. Казанецкі, В. Мікалаевіч. Т. 1 : Беларусь са старажытных часоў да канца XVIII ст. — 2008. — 164 с.
● Крывальцэвіч М.М. С. 32–34.
1. Krywalcewicz, M. Prorwa 1. Cmentarzysko z połowy III — początku II tysiąclecia przed Chr. na górnym Naddnieprzu / M. Krywalcewicz. — Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2007. — 196 s.
2. Kryvaltsevich, M. The Emergence of Early Agriculture and Stock Raising on the Territory of Belarus: Several Issues and Research Aspects / M. Kryvaltsevich, G. Simakova, A. Razlutskaya // Environment and Human Culture / Stowarzyszenie Archeologii Środowiskowej SAS. — Poznań, 2007. — Vol. 3 : Eurasian Perspectives on Environmental Archaeology : Annual Conference of the Association for Environmental Archaeology (AEA), september 12–15, 2007, Poznań, Poland. — P. 89–92.
3. Кривальцевич, Н.Н., Бахарев В.А. Палеоэкологический мониторинг последствий активной эксплуатации человеком зооты наземных и околоводных экосистем / Н.Н. Кривальцевич, В.А. Бахарев // Экологические проблемы западного региона Беларуси: сб. ст. / Гродненский государственный университет; общ. ред. Е.П. Кремлев. — Гродно, 2007. — С. 187–191.
4. Крывальцэвіч, М. Украінскія піраміды / М. Крывальцэвіч // Наша ніва. — 2007. — 16 сакавіка.
5. Крывальцэвіч, М. Басьнійскія піраміды / М. Крывальцэвіч // Наша ніва. — 2007. — 1 чэрвеня.
6. Крывальцэвіч, М. Пошукі Адольфа Янушкевіча / М. Крывальцэвіч // Наша ніва. — 2007. — 29 чэрвеня.
7. Крывальцэвіч, М. Расстраляная археалёгія / М. Крывальцэвіч // Наша ніва. — 2007. — 16 жніўня.
8. Крывальцэвіч, М. Некралог па В. Абухоўскаму / М. Крывальцэвіч // Наша ніва. — 2007. — кастрычнік.
9. Kryvaltsevich, M. The Early Metal on the Territory of Belarus: Periods, Ways of Supply, Cultural and Social Implications [Электронный ресурс] / М. Kryvaltsevich // The 13th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists. Zadar, Croatia, 18–23.09.2007. The Session’s abstract. — 2007. — Рэжим доступа: http://www.iianthropology.org/eaazadar2007.html — Дата доступа: 2007.
10. Крывальцэвіч, М. Адкрыццё новых помнікаў ІІІ — ІІ тысячагоддзяў да н.э. ва Усходнім Палессі / М. Крывальцэвич // Гістарычна-археалагічны зборнік / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск, 2007. — № 23. — С. 198–200.
1. Крывальцэвіч, М.М. Адкрыццё новых археалагічных помнікаў неаліту і эпохі бронзы на Лоеўшчыне / М.М. Крывальцэвіч // Гісторыя Лоеўскай зямлі. Факты. Каментарыі : матэрыялы міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 500-годдзю ўтварэння г.п. Лоеў, Лоеў, 20 кастрычніка 2005 г. / Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны ; рэдкал.: С.А. Чаропка (адк. рэд.) [і інш.]. — Гомель, 2006. — С. 5–7.
2. Крывальцэвіч, М.М. Могільнік сярэдзіны III– пачатку II тыс. да н.э. на Верхнім Дняпры — Прорва-1 / М.М. Крывальцэвіч. — Мінск : Ін-т гісторыі НАН Беларусі, 2006. — 202 с.
3. Крывальцэвіч, М.М. Спрэчкі пра культуру, якая ўзрушыла Еўропу 5 тысяч год таму назад / М.М. Крывальцэвіч // Веды. — 2006. — 26 чэрвеня.
4. Kryvaltsevich, M. The Structures with Traditions of Corded Ware Culture on the Territory of Southern Belarus: the Results and New Aspects of the Research / М. Kryvaltsevich // European Association of Archaeologists. 12th Annual Meeting. Abstracts Book, Cracow (Poland), 19–24 September 2006 / Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences. — Kraków, 2006. — P. 313.
5. Крывальцэвіч, М. Беларускія археолагі на еўрапейскім кангрэсе ў Кракаве / М. Крывальцэвіч // Веды. — 2006. — 23 кастрычніка.
6. Крывальцэвіч, М. Новыя знаходкі металічных сякер эпохі бронзы / М. Крывальцэвіч // Археалагічны зборнік / Нац. музей гісторыі і культуры Беларусі; уклад.: М.А. Плавінскі, В.М. Сідаровіч. — Мінск, 2006. — Вып. 1. — С. 11–17.
7. Крывальцэвіч, М. Страліцкія “лунулы” / М. Крывальцэвіч // Археалагічны зборнік / Нац. музей гісторыі і культуры Беларусі; уклад.: М.А. Плавінскі, В.М. Сідаровіч. — Мінск, 2006. — Вып. 1. — С. 22–34.
8. Крывальцэвіч, М. “Мокрая археалогія” каменнага, бронзавага і ранняга жалезнага вякоў / М. Крывальцэвіч // Археалагічны зборнік / Нац. музей гісторыі і культуры Беларусі; уклад.: М.А. Плавінскі, В.М. Сідаровіч. — Мінск, 2006. — Вып. 1. — С. 105–107.
9. Крывальцэвіч, М. Праблемы перыядызацыі і храналогіі эпохі бронзы на тэрыторыі Паўднёвай Беларусі / М. Крывальцэвіч // Гістарычна-археалагічны зборнік / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск, 2006. — № 22. — С. 39–52.
10. Крывальцэвіч, М.М. Інтэрпрэтацыя археалагічнай спадчыны і палітычная канфліктнасць / М.М. Крывальцэвіч // Интерпретация культурного наследия и развитие туризма в Беларуси: сборник научных статей / Европейский гуманитарный университет; сост.: С.В. Артюшевская. — Вильнюс, 2006. — С. 18–24.
11. Крывальцэвіч, М. На 12 кангрэсе Асацыяцыі еўрапейскіх археолагаў (Кракаў, 19 — 24 верасня 2006 г.) / М. Крывальцэвіч // Гістарычна-археалагічны зборнік / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск, 2006. — № 22. — С. 259–260.
12. Крывальцэвіч, М. З даследаванняў “Тшцінца” у Заходнім Палессі Беларусі / М. Крывальцэвіч, А. Калечыц // Lubelskie Materiały Archeologiczne / Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. — Lublin, 2006. — Tom XIV : Zmierzch kompleksu trzciniecko-komarowskiego. Kształtowanie się nowej rzeczywistości kulturowej w środkowej i młodszej epoce brązu. — S. 201 — 207.
13. Крывальцэвіч, М. З даследаванняў позняга перыяду эпохі бронзы на поўдні Беларусі / М. Крывальцэвіч // Lubelskie Materiały Archeologiczne / Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. — Lublin, 2006. — Tom XIV : Zmierzch kompleksu trzciniecko-komarowskiego. Kształtowanie się nowej rzeczywistości kulturowej w środkowej i młodszej epoce brązu. — S. 123–131.
1. Крывальцэвіч, М. Раскопкі дрыгавіцкага кургана каля вёскі Бацэвічы Клічаўскага раёна / М. Крывальцэвіч, В. Кошман // Беларускі гістарычны часопіс. — 2005. — № 1. — С. 31, 32, 33–36.
2. Крывальцэвіч, М.М. Першыя земляробы Палесся / М.М. Крывальцэвіч // Тураўшчына. Мінулае, сучаснасць, будучыня. — 2005. — Вып. 4. — С. 108–111.
3. Крывальцэвіч М.М. Вынікі палявых археалагічных даследаванняў за 2004 год / М.М. Крывальцэвіч // Беларускі гістарычны часопіс. — 2005. — № 5. — С. 73–74.
4-6. Кривальцевич, Н.Н. Население Беларуси в бронзовом веке: на пороге новой эпохи [Электронный ресурс] / Н.Н. Кривальцевич // Официальный сайт Республики Беларусь. — 2005. — Режим доступа: http://www.belarus.by/ru/belarus/history/1/2/. — Дата доступа: 2005.
● Кривальцевич Н.Н. Культуры шнуровой керамики. Формирование и развитие сообществ раннего бронзового века. Археологические культуры на территории Западного Полесья, Белорусского Понеманья [Электронный ресурс] / Н.Н. Кривальцевич // Официальный сайт Республики Беларусь. — 2005. — Режим доступа: http://www.belarus.by/ru/belarus/history/1/2/. — Дата доступа: 2005.
● Кривальцевич Н.Н. Сообщества среднего и позднего периодов бронзового века) [Электронный ресурс] / Н.Н. Кривальцевич // Официальный сайт Республики Беларусь. — 2005. — Режим доступа: http://www.belarus.by/ru/belarus/history/1/2/. — Дата доступа: 2005.
7. Крывальцэвіч, М.М. Перспектывы развіцця эксперыментальнай археалогіі ў Беларусі / М.М. Крывальцэвіч // Беларускі гістарычны часопіс. — 2005. — № 8. — С. 16–22.
8. Кривальцевич, Н.Н. Многоваликовая керамика на территории Беларуси / Н.Н. Кривальцевич // На пошану Софіï Станіславівни Березанськоï: збірка наукових праць / Інститут археолоіï НАН Украïни; редкол.: В.В. Отрощенко (відп. ред.) [і інш.]. –Киïв, 2005. — С.149–156.
9. Крывальцэвіч, М. Элементы культуры звонападобных кубкаў і “заходняга Тшцінца” ў структурах тшцінецкага культурнага кола тэрыторыі Беларусі / М. Крывальцэвіч, В. Лакіза, П. Макаровіч // Гістарычна-археалагічны зборнік / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск, 2005. — № 20. — С. 27–39.
10. Langer, J.J. Badania fizikochemiczne pozostalosci organicznych z epoki brązu z terenu Bialorusi / J.J. Langer, S. Pietrzak, М. Adamska, P. Makarowicz, М. Krywalcewicz, W. Lakiza, E. Zajkowski // Гістарычна-археалагічны зборнік / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск, 2005. — № 20. — С. 45–53.
1. Kryval’cevič, M., Simakova G. Mikroregion jeziora Večera (Białoruskie Przedpolesie): główne etapy adaptacji i wykorzystania w epoce brązu na podstawie danych archeologicznych i palinologicznych / М. Kryval’cevič, G. Simakova // Pruthenia Antiqua. — 2004. — Vol. I. — S. 91–101.
2. Крывальцэвіч, М.М. Курган сярэднедняпроўскай культуры на возеры Камарын каля Рагачова / М.М. Крывальцэвіч // Гістарычна-археалагічны зборнік / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск, 2004. — № 19. — С. 34–57.
3. Кривальцевич, Н.Н., Симакова Г.И. Микрорегион озера Вечера (Предполесье Беларуси): основные этапы освоения и использования (по археологическим и пыльцевым данным) / Н.Н. Кривальцевич, Г.И. Симакова // Гістарычна-археалагічны зборнік / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск, 2004. — № 19. — С. 11–27.
4. Крывальцэвіч, М.М. Новыя даныя па храналогіі сярэднедняпроўскай культуры / М.М. Крывальцэвіч // Славянский мир Полесья в древности и средневековье : материалы международной научной конференции, Гомель, 19–20 октября 2004 г. / Гомельский областной исполнительный комитет [и др.]; редкол. : О.А. Макушников (гл. ред.) [и др.]. — Гомель, 2004. — С. 98–102.
5. Крывальцэвіч, М. Гаспадарчая дзейнасць насельніцтва сярэднедняпроўскай культуры (мікрарэгіянальны аспект) / М. Крывальцэвіч // Nomadyzm a pastoralizm w międzyrzeczu Wisły і Dniepru (neolit, eneolit, epoka brązu) / red. A. Kośko, M. Szmyt. — Poznań, 2004. — S. 145–163.
6. Крывальцэвіч, М.М. Беларускае Палессе ў перыяд пераходу ад неаліту да эпохі бронзы : праблемы і перспектывы археалагічнага вывучэння / М.М. Крывальцэвіч // Wspólnota dziedzictwa kulturowego ziem Białorusi i Polski / red. A. Kośko. — Warszawa, 2004. — S. 137–162.
7. Крывальцэвіч, М.М. Бронзавы век / М.М. Крывальцэвіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. — Мінск: БелЭН, 2004. — Т. 18, кн. 2: Рэспубліка Беларусь — С. 145–146.
1. Czebreszuk, J. Der Dolch aus Mesha, Nördliches Weissrussland: Glockenbechereinflüsse in Osteuropa / J. Czebreszuk, М. Krywaltsewitsch // — Archäologisches Korrespondenzblatt. — 2003. — Heft 1, № 33. — S. 51–56.
2. Крывальцэвіч, М. Гомельскі “Інвентар” / М. Крывальцэвіч // Наша Ніва. — 2003. — 22 жніўня 2003.
3. Крывальцэвіч, М. Гаспадарчая дзейнасць насельніцтва сярэднедняпроўскай культуры (мікрарэгіянальны аспект) / М. Крывальцэвіч // Nomadyzm a pastoralizm w międzyrzeczu Wisly i Dniepru (neolit, eneolit, epoka brązu) : księga absraktów międzynarodowej konferencji, Obrzycko, 7–10. 10. 2003. — Obrzycko, 2003. — S. 21–24.
4. Czebreszuk, J. The North-Eastern Border of Influence of Bell Beakers Idea / J. Czebreszuk, М. Kryvaltsevich // BAR International Series. — Oxford, 2003. — № 1155 : Proceedings of the symposium held at the Adam Mickiewicz University, Poznan (Poland), May 26–29, 2002 [edited by J. Czebreszuk, M. Szmyt] — P. 107–116.
5. Крывальцэвіч, М. Кераміка “шнуравога” і “тшцінецкага гарызонтаў” паселішча Камень 2 (Заходняе Палессе) / М. Крывальцэвіч, У. Ісаенка, С. Майсеня // Гістарычна-археалагічны зборнік / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск, 2003. — № 18. — С. 69–91.
6. Крывальцэвіч, М. Даследаванне помнікаў неаліту і эпохі бронзы на Палессі / М. Крывальцэвіч // Гістарычна-археалагічны зборнік / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск, 2003. — № 18. — С. 259–260.
7. Крывальцэвіч, М. [Рэцэнзія] / М. Крывальцэвіч // Гістарычна-археалагічны зборнік / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск, 2003. — № 18. — С. 292–293. — Рэц. на кн. : Archäologisches Wörterbuch: Deutsch — Russisch — Ukrainisch — Weißrussisch — Englisch / склад. : R. Rolle [і інш.]. — Hamburg: Lit, 1998. — 362 s.
8. Крывальцэвіч М. [Рэцэнзія] / М. Крывальцэвіч // Гістарычна-археалагічны зборнік / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск, 2003. — № 18. — С. 294–295. — Рэц. на канф. : Чалавек і акаляючае навакольнае асяроддзе ў эпоху бронзы і эпоху ранняга жалеза ў паўднёва-усходніх раёнах Прыбалтыкі, у аспекце міждысцыплінарных даследаванняў і праблематыкі аховы помнікаў. Ольштын (Польшча), 4–6 кастрычніка 2000 г.
9-12. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: у 6 т. — Мінск: БелЭН, 2003. — Т. 6, кн. 2.
● Крывальцэвіч, М.М. Тшцінецкая культура. Шнуравой керамікі культура. Шнуравой керамікі Палесся культура. Энеаліт.
13. Крывальцэвіч, М. Архетыпы гравіраваных выяў і арнаментальнага аздаблення на касцяных вырабах каменнага веку / М. Крывальцэвіч, А. Варатнікова // Спадчына — 2003. — № 6. — С. 5–8.
14. Кривальцевич, Н.Н. К проблеме культурного взаимодействия населения культуры со шнуровой керамикой Верхнего Поднепровья и Восточной Прибалтики / Н.Н. Кривальцевич // Древности Подвинья: исторический аспект: по материалам круглого стола, посвященного памяти А.М. Микляева, Санкт-Петербург, 6–8 октября 1999 г. / Государственный Эрмитаж; редкол.: Г.В. Вилинбахов [и др.]. — Санкт-Петербург, 2003. — С. 112–118.
1. Czebreszuk, J. The North-Eastern Limit of the Impact of Bell Beakers Idea / J. Czebreszuk, N. Kryvalcevič // The Northeast Frontier of Bell Beakers: Аbstracts Book, Poznan, Poland, 26–29 May 2002. — Poznan, 2002. — P. 6–7.
2. Симакова, Г.И. Палеогеография древних поселений Белорусского Поднепровья / Г.И. Симакова, Н.Н. Кривальцевич // Материалы Третьего Всероссийского совещания по изучению четвертичного периода, Смоленск, 2–8 сентября 2002 г. — Смоленск, 2002. — Т. 2. — С.65–66.
3. Крывальцэвіч, М.М. Адкрыццё Курапатаў / М.М. Крывальцэвіч // Курапаты: збор матэрыялаў. — Мінск, 2002. — С. 15–26.
1. Крывальцэвіч, М. Рагачоўскі мікрарэгіён — унікальны археалагічны комплекс / М. Крывальцэвіч // Каштоўнасці мінуўшчыны — 4: Помнікі археалогіі: праблемы аховы і вывучэння: матэрыялы канферэнцыі, Мінск, 23 лістапада 2000 г. — Мінск, 2001. — С. 84–88.
2. Крывальцэвіч, М.М. Cупольнасці Беларускага Палесся і лесестэпаў-стэпаў у эпоху бронзы : праблемы культурных сувязяў / М.М. Крывальцэвіч // Od neolityzacji do początków epoki brązu : przemiany kulturowe w międzyrzeczu Odry i Dniepru między VI i II tys. przed Chr. / red. J. Czebreszuk, M. Kryvaltsevič, P. Makarowicz. — Poznań, 2001. — T. 2. — S. 315–326.
3. Крывальцэвіч, М.М. “Шнуравы гарызонт” на Беларусі : праблемы ідэнтыфікацыі і генезіса / М.М. Крывальцэвіч // Od neolityzacji do początków epoki brązy. Przemiany kulturowe w międzyrzeczu Odry i Dniepru między VI i II tys. przed Chr. Archaeologia Bimaris. / red. J. Czebreszuk, M. Kryvaltsevič, P. Makarowicz . — Poznań, 2001. — T. 2. — S. 259–275.
4. Крывальцэвіч, М.М. Бронзавая сякера з сярэдзіннымі крылкамі з Пінска / М.М. Крывальцэвіч, В.А. Лебедзь // Матэрыялы па археалогіі Беларусі / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск, 2001. — № 3. — С. 246–250.
5-8. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: у 6 т. — Мінск: БелЭН, 2003. — Т. 6, кн. 1.
● Крывальцэвіч, М.М. С. 413, 437, 462–463, 547.
1. Kryvaltsevich, M. Some «A-horizon» components of the Early Corded Ware Culture in Western Belarus / М. Kryvaltsevich, А. Kalechyts // Lietuvos Archeologija. — 2000. — № 19. — Р. 167–174.
2. Крывальцэвіч, М.М. Супольнасці Беларускага Палесся і лесастэпаў-стэпаў у эпоху бронзы: праблемы культурных сувязяў / М.М. Крывальцэвіч // Ад неалітызацыі да пачатку эпохі бронзы. Культурныя змены ў міжрэччы Одры і Дняпра паміж VI i II тыс. да н.э. : тэз. дакл. міжнароднага сімпозіума, Брэст, 28–31 мая 2000 г. — Познань, 2000. — С. 49–50.
3. Крывальцэвіч, М.М. “Шнуравы гарызонт” на Беларусі: праблемы ідэнтыфікацыі і генэзіса / М.М. Крывальцэвіч // Ад неалітызацыі да пачатку эпохі бронзы. Культурныя змены ў міжрэччы Одры і Дняпра паміж VI i II тыс. да н.э. : тэз. дакл. міжнароднага сімпозіума, Брэст, 28–31 мая 2000 г. — Познань, 2000. — С. 39.
4. Крывальцэвіч, М.М. Каменны і бронзавы век / М.М. Крывальцэвіч // Тураўшчына: мінулае, сучаснасць, будучыня. — Тураў, Мінск, 2000. — Вып. 1. — С. 39–40.
5. Крывальцэвіч, М. Археалягічныя адкрыцьці сьвету / М. Крывальцэвіч. — Менск: Athenæum, 2000. — 124 с. + XVI c. іл. (Athenaeum: Commentarii Historiæ et Culturæ, No 1 (2). Калекцыя “Панарама”, Том 1).
6-10. Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск, 2000. — Т. 1 : Старажытная Беларусь: ад першапачатковага засялення да сярэдзіны ХІІІ ст. / В. Вяргей [і інш.].
● Крывальцэвіч, М.М. Асаблівасці эпохі / М.М. Крывальцэвіч // Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск, 2000. — Т. 1 : Старажытная Беларусь: ад першапачатковага засялення да сярэдзіны ХІІІ ст. / В. Вяргей [і інш.]. — С. 62–66.
● Крывальцэвіч, М.М. Старажытныя індаеўрапейцы. Насельніцтва культур шнуравой керамікі на Беларусі / М.М. Крывальцэвіч // Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск, 2000. — Т. 1 : Старажытная Беларусь: ад першапачатковага засялення да сярэдзіны ХІІІ ст. / В. Вяргей [і інш.]. — С. 64–69.
● Крывальцэвіч, М.М. Плямёны на тэрыторыі Беларусі ў сярэднім і познім перыядах бронзавага веку / М.М. Крывальцэвіч // Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск, 2000. — Т. 1 : Старажытная Беларусь: ад першапачатковага засялення да сярэдзіны ХІІІ ст. / В. Вяргей [і інш.]. — С.72–77.
● Крывальцэвіч, М.М. Металаапрацоўка / М.М. Крывальцэвіч // Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск, 2000. — Т. 1 : Старажытная Беларусь: ад першапачатковага засялення да сярэдзіны ХІІІ ст. / В. Вяргей [і інш.]. — С. 77–79.
● Крывальцэвіч, М.М. Абмен / М.М. Крывальцэвіч // Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск, 2000. — Т. 1 : Старажытная Беларусь: ад першапачатковага засялення да сярэдзіны ХІІІ ст. / В. Вяргей [і інш.]. — С. 82–84.
11. Крывальцэвіч, М.М. Старажытнейшыя пахавальныя звычаі на Рагачоўшчыне / М.М. Крывальцэвіч // Старажытнасці Рагачоўшчыны : матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі / НАН Беларусі, Ін-т гісторыі, Рагачоўскі краязнаўчы музей ; нав. рэд. А.М. Мядзведзеў. — Мінск ; Рагачоў, 2000. — С. 27–34.
12. Крывальцэвіч, М. [Рэцэнзія] / М.М. Крывальцэвіч // Беларускі гістарычны агляд. — 2000. — Том. 7, сшытак 1. — С. 236–246. Рэц. на кн.: Jones, S. The Archaeology of Ethnicity. Constructing Identities in the Past and Present / S. Jones. — London and New York: Routledge, 1997. — 180 р.
1. Крывальцэвіч, М.М. Азярное-1 — паселішча эпохі бронзы на поўначы Палесся / М.М. Крывальцэвіч. — Мінск : Ін-т гісторыі НАН Беларусі, 1999. — 108 с.
2. Крывальцэвіч, М. Археалёгія і палітыка / М. Крывальцэвіч // Шуфляда : часопіс найноўшай гісторыі. — 1999. — № 1. — С. 33–55.
3. Крывальцэвіч, М.М. [Рэцэнзія] / М.М. Крывальцэвіч // Беларусістыка. Рэфератыўны зборнік . Гуманітарныя і сацыяльныя навукі. — 1999. — № 30. — С.160–161. Рэц. на кн.: Археалогія Беларусі : у 4 т. / рэдкал.: М.В. Біч (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск: Беларуская навука, 1997. — Т. 1 : Каменны і бронзавы вякі / М.М. Чарняўскі [і інш.]. — 424 с.
4. Крывальцэвіч, М. Курапаты: памяць і боль / М. Крывальцэвіч // Народная воля. — 1999. — 30 кастрычніка.
5. Іоў, А.В. Новыя паселішчы неалітычнага перыяду і эпохі бронзы ў нізоўях ракі Стыр / А.В. Іоў, М.М. Крывальцэвіч // Гістарычна-археалагічны зборнік / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск, 1999. — № 14. — С. 54–60.
6. Крывальцэвіч, М.М. Матэрыялы неаліту і бронзавага веку з Беларусі ў фондах Варшаўскага археалагічнага музея / М.М. Крывальцэвіч // Гістарычна-археалагічны зборнік / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск, 1999. — № 14. — С. 68–82.
7. Крывальцэвіч, М.М. Уладзіміру Фёдаравічу Ісаенку — 70 год / М.М. Крывальцэвіч // Гістарычна-археалагічны зборнік / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск, 1999. — № 14. — С. 179–180.
8. Крывальцэвіч, М.М. Старажытнасці каменнага і бронзавага вякоў на тэрыторыі Глускага раёна / М.М. Крывальцэвіч // Глуская зямля: дыялог з гісторыяй : даведачнае выданне / навуковы рэд. І.У. Ганецкая. — Мазыр, 1999. — С. 23 — 31.
9. Kryvaltsevich, M. Radiocarbon dating of the Middle Dnieper Culture from Belarus / М. Kryvaltsevich, N. Kovalukh // Baltic–Pontic Studies. — 1999. — Vol. 7 : The foundations of radiocarborbon chronology of cultures between the Vistula and Dnieper: 3150–1850 ВС. — Р. 151–162.
1. Крывальцэвіч, М.М. [Рэцэнзія] / М.М. Крывальцэвіч // Гістарычна-археалагічны зборнік / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск, 1998. — № 13. — С. 184–187. Рэц. на зборнік: Baltic–Pontic Studies. — 1994. — Vol. 2 : Nomadism and pastoralism in the circle of Baltic-Pontic early agrarian cultures: 5000–1650 BC.– 245 р.
2. Крывальцэвіч, М. Чалавек у капальні / М. Крывальцэвіч // Наша ніва. — 1998. — 12 студзеня.
3. Крывальцэвіч, М. Жывая археалёгія / М. Крывальцэвіч // Наша ніва. — 1998. — 29 красавіка.
4. Крывальцэвіч, М. Людзі на вадзе / М. Крывальцэвіч // Наша ніва. — 1998. — 17 жніўня 1998.
5. Крывальцэвіч, М. Старажытнасці эпохі бронзы на Бабруйшчыне / М. Крывальцэвіч // Старажытнасці Бабруйшчыны : зб. артыкулаў / Бабруйскі краязнаўчы музей. — Бабруйск, 1998. — С. 58–62.
6. Крывальцэвіч, М.М. Курапаты як помнік гісторыі і аб’ект палітыкі / М.М. Крывальцэвіч // Палітычныя рэпрэсіі на Беларусі ў ХХ стагоддзі : матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі, Мінск, 27–28 лютага 1998. — Мінск, 1998. — С. 247–253.
7. Крывальцэвіч, М. У пошуках старажытнай мінуўшчыны / М. Крывальцэвіч // Сцяг саветаў. — 1998. — 27 чэрвеня.
8. Крывальцэвіч, М. Ідэнтыфікацыя паўднёвабеларускага “Тшцінца” / М. Крывальцэвіч // “Trzciniec” — system kulturowy czy interkulturowy proces? / red. A. Kośko, J. Czebreszuk. — Poznań, 1998. — S.17–31.
9. Крывальцэвіч, М. Да праблемы ўзнікнення “Тшцінца” на поўдні Беларусі / М. Крывальцэвич // “Trzciniec” — system kulturowy czy interkulturowy process? / red. A. Kośko, J. Czebreszuk. — Poznań, 1998. — S. 345–353.
10. Крывальцэвіч, М.М. Да праблемы позняга перыяду эпохі бронзы на поўдні Беларусі / М. Крывальцэвіч // Zmierzch kompleksu trzsciniecko-komarowsiego i sposoby kształtowania sie nowej rzeczywistości kulturowej w środkowej i młodszej epoce brązu : streszczenia wystąpień międzynarodowej konferencji naukowej, Zamość, 7–9 grudnia 1998 r. — Zamość, 1998. — S. 34–35.
11. Крывальцэвіч, М.М. Некаторыя папярэднія вынікі вывучэння “Тшцінца” у Заходнім Палессі Беларусі / М.М. Крывальцэвіч, А.Г. Калечыц // Zmierzch kompleksu trzsciniecko-komarowsiego i sposoby kształtowania sie nowej rzeczywistości kulturowej w środkowej i młodszej epoce brązu : streszczenia wystąpień międzynarodowej konferencji naukowej, Zamość, 7–9 grudnia 1998 r. — Zamość, 1998. — S. 31–32.
12. Kryvaltsevich, M. The problems of identification and origins of “Trzciniec” in Prypets Basin / М. Kryvaltsevich // Baltic–Pontic Studies. — 1998. — Vol. 6 : The Trzciniec Area of the Early Bronze Age civilization: 1950 — 1200 BC. — P. 103–114.
1. Крывальцэвіч, М.М. Прыбарскія курганныя могільнікі эпохі бронзы / М.М. Крывальцэвіч, М.У. Бычкоў // Гістарычна-археалагічны зборнік / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск, 1996. — № 9. — С. 61–76.
2. Kryvaltsevich, M. Grave of the Middle Dnipier Culture from Prorva Site 1 (Gomel Region, Bialorus) / M. Kryvaltsevich // Baltic–Pontic Studies. — 1996. — Vol. 4 : Eastern Exodus of the Globular Amphora Рeople : 2950–2350 BC. — P. 98–102.
3. Крывальцэвіч, М.М. Гісторыя Беларусі : праграма для ўсіх спецыяльнасцяў тэатральнага, мастацкага і факультэта дызайну. / М.М. Крывальцэвіч. — Мінск: Беларуская Акадэмія Мастацтваў, 1996. — 16 с.
4. Крывальцэвіч, М.М. [Рэцэнзія] / М.М. Крывальцэвіч // Гістарычна-археалагічны зборнік / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск, 1996. — № 9. — С. 153–156. Рэц. на кн.: Kadrov, S. Gospodarka i społeczenstwo. Wczesny okres epoki brazų w Małopolsce / S. Kadrov. — Kraków: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 1995. — 167 s.
5. Крывальцэвіч, М. Археалагічнае лета: пошукі, адкрыцці, сенсацыі / М. Крывальцэвіч // Наша ніва. — 1996. — 25 лістапада.
6. Крывальцэвіч, М.М. Касцяныя и рагавыя вырабы каменнага веку з возера Вячэра / М.М. Крывальцэвіч // З глыбі вякоў : наш край : гiсторыка- культуралагiчны зборнiк / рэд. А.В. Краўцэвіч. — Мінск, 1996. — Вып. 1. — С. 147–168.
7-10. Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Любанскага р-на / Рэд.-уклад. В. Р. Феранц; Рэдкал.: В. А. Сойка і інш. — Менск: Ураджай, 1996. — 438 с.
● Крывальцэвіч М.М. Ветры гісторыі над Любаншчынай (С. 21-27).
● Крывальцэвіч М.М. У час першых княжэнняў (С. 30-32).
● Крывальцэвіч М.М. Баронячы волю і годнасць (С. 38-42).
● Крывальцэвіч М.М. Царкоўны звон над краем (С. 66-69).
11-14. Археалогія Беларусі : у 4 т. / рэдкал.: М.В. Біч (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск, 1997. — Т. 1 : Каменны і бронзавы вякі / М.М. Чарняўскі [і інш.].
● Крывальцэвіч, М.М. Бронзавы век / М.М. Крывальцэвіч // Археалогія Беларусі : у 4 т. / рэдкал.: М.В. Біч (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск, 1997. — Т. 1 : Каменны і бронзавы вякі / М.М. Чарняўскі [і інш.]. — С. 288–290.
● Калечыц, А.Г. Сярэднедняпроўская культура / А.Г. Калечыц, М.М. Крывальцэвіч // Археалогія Беларусі : у 4 т. / рэдкал.: М.В. Біч (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск, 1997. — Т. 1 : Каменны і бронзавы вякі / М.М. Чарняўскі [і інш.]. — С. 291–303.
● Крывальцэвіч, М.М. Культура палескай шнуравой керамікі / М.М. Крывальцэвіч // Археалогія Беларусі : у 4 т. / рэдкал.: М.В. Біч (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск, 1997. — Т. 1 : Каменны і бронзавы вякі / М.М. Чарняўскі [і інш.]. — С. 304–307.
● Крывальцэвіч, М.М. Тшцінецкая культура / М.М. Крывальцэвіч // Археалогія Беларусі : у 4 т. / рэдкал.: М.В. Біч (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск, 1997. — Т. 1 : Каменны і бронзавы вякі / М.М. Чарняўскі [і інш.]. — С. 330–340.
15. Kryval’cevič, M. Z badań nad kultura trzciniecka na Polesiu Białoruskim w dorzeczu Prypeci / М. Kryval’cevič // Folia Praehistorica Posnaniensia. — 1997. — T. VIII. — S. 69–97.
16. Крывальцэвіч, М. Балотныя людзі / М. Крывальцэвіч // Наша ніва. — 1997. — 23 чэрвеня.
17. Крывальцэвіч, М. Грабніца македонскіх цароў / М. Крывальцэвіч // Наша ніва. — 1997. — 10 сакавіка.
18. Крывальцэвіч, М. Падземнае войска імператара / М. Крывальцэвіч // Наша ніва. — 1997. — 26 траўня.
19. Крывальцэвіч, М. Курапаты / М. Крывальцэвіч // Наша ніва. — 1997. — 12 траўня.
20-22. Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Акцябрскага р-на. — Менск: БЕЛТА, 1997. — 478 с.
● Крывальцэвіч М.М. Каменны і бронзавы вякі. Жалезны век. Археалагічныя помнікі ІХ — ХІІІ стст. — С. 26 — 32.
1. Крывальцэвіч, М.М. Помнікі тшцінецкага часу на поўдні Беларусі / М.М. Крывальцэвіч // Гістарычна-археалагічны зборнік / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск, 1995. — № 6. — С. 3–32.
2. Крывальцэвіч, М.М. Археалагічныя даследванні ў басейне ракі Вольсы / М.М. Крывальцэвіч // Гістарычныя лёсы Верхняга Падняпроўя : матэрыялы рэгіянальнай навуковай канферэнцыі. Магілёў, 12–13 мая 1994 г. / Магілёўскі краязнаўчы музей. — Магілёў, 1995. — Ч. I. — С. 65–73.
3. Крывальцэвіч, М.М. [Рэцэнзія] / М.М. Крывальцэвіч // Беларускі гістарычны агляд. — 1995. — Т.2, сш.1. — С. 95–100. — Рэц. на артыкул: Sherratt, A. What would a Bronze Age world system look like? / А. Sherratt // Journal of European Archaeology. — 1993. — Autumn, vol. 1.2. — P. 1–57.
1. Крывальцэвіч, М. Iceman Ötzi — чалавек эпохі медзі / М. Крывальцэвіч // Наша ніва. — 1994. — № 8–9.
2. Крывальцэвіч, М.М. Новыя помнікі бронзавага веку ў нізоўях Убарці / М. Крывальцэвіч // Весці Акад. навук Беларускай ССР. Сер. грамадскіх навук. — 1994. — № 1. — С. 120–121.
3. Кривальцевич, Н.Н. Керамика Припятского Полесья в ранний период бронзового века / Н.Н. Кривальцевич // Gyvenviečių ir keramikos raida baltų źemėse: mokslinių straipsnių rinkinys / red. A. Girininkas. — Vilnius, 1994. — C.122–132.
4. Кудряшов, В.Е. Озерное 1 — новый памятник кудлаевской культуры эпохи мезолита в Белорусском Полесье / В.Е. Кудряшов, Н.Н. Кривальцевич // Гістарычна-археалагічны зборнік / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск, 1994. — № 5. — С. 87–102.
5. Крывальцэвіч, М.М. Кераміка эпохі бронзы з паселішча Бухліцкі Хутар-1 на Гарыні / М.М. Крывальцэвіч // Гістарычна-археалагічны зборнік / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск, 1994. — № 5. — С. 113–130.
6. Крывальцэвіч, М.М. Помнікі бронзавага веку ў нізоўях Убарці / М. Крывальцэвіч // Археалогія і старажытная гісторыя Магілёўшчыны і сумежных тэрыторый : матэрыялы канферэнцыі. Магілёў, 22 красавіка 1993 г. / Магілёўскі краязнаўчы музей. — Магілёў, 1994. — С. 71–78.
7-8. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: у 6 т. — Мінск, 1994. — Т. 2.
● Крывальцэвіч, М.М. Буразь / М. Крывальцэвіч // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: у 6 т. — Мінск, 1994. — Т. 2. — С. 132.
● Чарняўскі, М.М. Бронзавы век / М.М. Чарняўскі, М.М. Крывальцэвіч // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: у 6 т. — Мінск, 1994. — Т. 2. — С. 79–80.
9. Пазняк, З. Курапаты: артыкулы, навуковая справаздача, фотаздымкі / З. Пазняк, Я. Шмыгалёў, М. Крывальцэвіч, А. Іоў. — Выданне 2-е, пашыранае. — Менск: Тэхналогія, 1994. — 180 с.
1. Крывальцэвіч, М. Самае найстаражытнае. Мастацкае аздабленьне на касьцяных вырабах эпохі каменя / М. Крывальцэвіч // Мастацтва. — 1993. — № 5. — С. 68–71.
2. Іоў, А. Некаторыя вынікі археолага-тапаграфічных даследаванняў ва ўр. Курапаты / А. Іоў, М. Крывальцэвіч, В. Кудрашоў // Час, помнікі, людзі. Памяці рэпрасаваных археолагаў : тэз. дакл. міжнародн. канф., Мінск, 27–30 кастрычніка 1993 г. / Інстытут гісторыі АН Беларусі [і інш.]. — Мінск,1993. — С. 53–56.
3. Крывальцэвіч, М. Баронячы сваю волю і годнасць: [паўстанцы 1794 года пад Любанню] / М. Крывальцэвіч // Голас Любаншчыны. — 1993. — 5, 12 мая.
4-14. Археалогія і нумізматыка Беларусі: энцыклапедыя / рэдкал. В.В. Гетаў [і інш.]. — Мінск,1993.
● Крывальцэвіч, М.М. Азярное / М.М. Крывальцэвіч // Археалогія і нумізматыка Беларусі: энцыклапедыя / рэдкал. В.В. Гетаў [і інш.]. — Мінск,1993. — С. 29–30.
● Чарняўскі, М.М. Бронзавы век / М.М. Чарняўскі, М.М. Крывальцэвіч // Археалогія і нумізматыка Беларусі: энцыклапедыя / рэдкал. В.В. Гетаў [і інш.]. — Мінск,1993. — С. 96–97.
● Крывальцэвіч, М.М. Буразь / М.М. Крывальцэвіч // Археалогія і нумізматыка Беларусі: энцыклапедыя / рэдкал. В.В. Гетаў [і інш.]. — Мінск,1993. — С. 105–106.
● Крывальцэвіч, М.М. Гарадоцка-здоўбіцкая культура / М.М. Крывальцэвіч // Археалогія і нумізматыка Беларусі: энцыклапедыя / рэдкал. В.В. Гетаў [і інш.]. — Мінск,1993. — С. 163.
● Крывальцэвіч, М.М. Стжыжоўская культура / М.М. Крывальцэвіч // Археалогія і нумізматыка Беларусі: энцыклапедыя / рэдкал. В.В. Гетаў [і інш.]. — Мінск,1993. — С. 593.
● Крывальцэвіч, М.М., Сагановіч Г.М. Сякера / М.М. Крывальцэвіч, Г.М. Сагановіч // Археалогія і нумізматыка Беларусі: энцыклапедыя / рэдкал. В.В. Гетаў [і інш.]. — Мінск,1993. — С. 598.
● Крывальцэвіч, М.М. Тшцінецкая культура / М.М. Крывальцэвіч // Археалогія і нумізматыка Беларусі: энцыклапедыя / рэдкал. В.В. Гетаў [і інш.]. — Мінск,1993. — С. 619–620.
● Крывальцэвіч, М.М. Шнуравой керамікі культура / М.М. Крывальцэвіч // Археалогія і нумізматыка Беларусі: энцыклапедыя / рэдкал. В.В. Гетаў [і інш.]. — Мінск,1993. — С. 658–659.
● Крывальцэвіч, М.М. Шнуравой керамікі Палесся культура / М.М. Крывальцэвіч // Археалогія і нумізматыка Беларусі: энцыклапедыя / рэдкал. В.В. Гетаў [і інш.]. — Мінск,1993. — С. 659.
● Крывальцэвіч, М.М. Энеаліт / М.М. Крывальцэвіч // Археалогія і нумізматыка Беларусі: энцыклапедыя / рэдкал. В.В. Гетаў [і інш.]. — Мінск,1993. — С. 665–666.
● Крывальцэвіч, М.М. Старыя Юрковічы / М.М. Крывальцэвіч // Археалогія і нумізматыка Беларусі: энцыклапедыя / рэдкал. В.В. Гетаў [і інш.]. — Мінск,1993. — С. 588.
15. Пазняк, З. Курапаты / З. Пазняк, Я. Шмыгалёў, М. Крывальцэвіч, А. Іоў. –Менск — Ню Ёрк: Беларускі Інстытут навукі й мастацтва, 1993. — 140 с.
1. Крывальцэвіч, М.М. Культ каменных сякер на Беларусі / М.М. Крывальцэвіч // Старонкі гісторыі Беларусі : зб. арт. / рэдкал.: М.П. Касцюк [і інш.]. — Мінск, 1992. — С. 7–12.
2. Крывальцэвіч, М. Праблема мовы — гэта праблема духоўнасці / М. Крывальцэвіч // 1992. — 10 верасня.
3. Крывальцэвіч, М. Любаншчына старажытная / М. Крывальцэвіч // Голас Любаншчыны. — 1992. — № 65-67, 70-72, жнівень-верасень.
Кривальцевич, Н.Н. Бронзовый век центральной части Белорусского Полесья : автореф. дис. … канд. ист. наук : 07.00.06 / Н.Н. Кривальцевич ; Ин-т археологии АН УССР. — Киев, 1991. — 20 с.
Позняк, З.С. Отчет об археологических раскопках (эксгумации) захоронений в урочище Куропаты (Брод) Минского района Боровлянского сельсовета / З.С. Позняк, Н.Н. Кривальцевич, О.В. Иов // Русская мысль. — 1990. — № 3820. Специальное приложение.
1. Кривальцевич, Н.Н. О припятском варианте среднеднепровской культуры / Н.Н. Кривальцевич // Проблеми історіï та археологіï давнього населення Украïнськоï РСР : тези доповідей ХХ Руспубліканськоï конференціï, Одеса, жовтень 1989 р. / АН УРСР. Інститут археологіï [та ін.] ; редкол. : П.П.Толочко (відп. ред.) [та ін.]. — Киïв, 1989. — С. 111.
2. Крывальцэвіч, М.М. Ад каменнага веку — да эпохі жалеза / М.М. Крывальцэвіч // Настаўніцкая газета. — 1989. — 23 верасня.
1. Кривальцевич, Н.Н. Работы на левобережье Припяти / Н. Н. Кривальцевич // Археологические открытия 1986 года. — Москва, 1988. — С. 369–370.
2. Кривальцевич, Н.Н. “Уточка” в верованиях неолитических племен Белоруссии / Н. Н. Кривальцевич // Древности Литвы и Белоруссии. Вильнюс, 1988. — С. 18–22.
3. Крывальцэвіч, М.М. Кераміка бронзавага веку паселішча Старыя Юрковічы-1 на р. Арэсе / М.М. Крывальцэвіч // Весці Акад. навук Беларускай ССР. Сер. грамадскіх навук. — 1988. — № 1. — С. 75–83.
4. Крывальцэвіч, М. М. Памяць Палесся / М. М. Крывальцэвіч // Літаратура і мастацтва. — 1988. — 5 жніўня.
5. Побаль, Л. Д. Заключэнне вучоных / Л. Д. Побаль, П. Ф. Лысенка, Г. В. Штыхаў, В. С. Вяргей, М. М. Крывальцэвіч // За передовую науку. — 1988. — 26 февраля.
6. Александровіч, Н. Тайна возера Вячэра / Н. Александровіч, М. Крывальцэвіч // Родная прырода. — 1988. — № 6.
1. Кривальцевич, Н. Н. Новые данные к вопросу культурной принадлежности памятников бронзового века в Припятском Полесье Белоруссии / Н. Н. Кривальцевич // Актуальные проблемы историко-археологических исследований : тез. докл. 4 респ. конф. молодых археологов. — Киев, 1987. — С.84–85.
2. Крывальцэвіч, М. М. Галасы сівой даўніны / М. М. Крывальцэвіч // Будаўнік камунізму. — 1987. — 22 верасня.
3. Кривальцевич, Н.Н. Исследования в центральной части Белорусского Полесья / Н. Н. Кривальцевич // Археологические открытия 1985 года. — Москва, 1987. — С. 455–456.
Крывальцэвіч, М. М. З глыбінь вякоў мінулых : [Нататкі аб археалагічных даследаваннях на тэрыторыі Любанскага раёна ў 1985 годзе] / М. М. Крывальцэвіч // Будаўнік камунізму. — 1986. — 9 снежня.
Крывальцэвіч, М. Загадка старажытнага малюнка : [пра ўнікальную знаходку на палесскім возеры] / М. Крывальцэвіч // Чырвоная змена. — 1985. — 17 лістапада.