Ляшкевiч Элона Аляксандраўна

навуковы супрацоўнік аддзела захавання і выкарыстання археалагiчнай спадчыны

Тел.: (+375 17) 378-90-93
E-mail: elona.icht@gmail.com

Нарадзілася ў 1967 г. у Мінску. У 1990 г. скончыла Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт.

Працоўная дзейнасць:
З 1986 г. працуе ў Інстытуце гісторыі.

Сфера навуковых інтарэсаў:

 • вывучэнне матэрыяльнай культуры старажытнага рыбалоўства Беларусі і рэшткаў Іхціафаўна з археалагічных помнікаў;
 • археалагічныя даследаванні стаянак каменнага стагоддзя (Івацэвіцкі і Лагойскі раёны);
 • захавальнік фонду даваенных калекцый. Займаецца складаннем каталога знаходак 1920-1930-х гадоў.

Публікацыі:
Аўтар шматлікіх публікацый, з іх:
Важнейшыя навуковыя артыкулы:

 • Рыбалоўныя прылады з неалітычнай стаянкі Асавец // Весці АН Беларусі. — Сер. гуманітар. нав. — 1994. — № 2. — С. 70-74.
 • Рыболовство в средневековом Гродно (по материалам раскопок Старого замка) // ГАЗ. –2004. — № 19. — С. 191–203.
 • Migratory Fish of the Basin of the Baltic Sea from the Archaeological Sites of Belarus” // Badania archeozoologiczne w Polsce i Europie Srodkowo-Wschodniej. III Symposium Archeologii Srodowiskowej. 26-29 listopada 2008, Katowice-Koszecin. — С. 143-145.
 • О находках рыболовного инвентаря в средневековых могильниках Беларуси // МАБ. — 2011. — № 21 — С. 204-211.
 • Рыболовные колющие орудия на территории Беларуси в І тыс. до н.э. — начале ІІ тыс. н.э. // Музейны веснік. — Вып.2011. –С. 124-131
 • Рыболовные орудия из раскопок городища Масковичи Гісторыя і археалогія гарадзішча Маскавічы // Ін-т беларускай гісторыі і культуры (Рыга). — Рыга, 2013. — С. 240–256.
 • Предметы и объекты рыболовного промысла из раскопок археологического комплекса на р. Менка // МАБ. — 2013. — Вып. 24. — С. 233–235.
 • Ляшкевич Э.А., Касюк Е.Ф. Городище Банцеровщина: история исследования и предварительные итоги // Славяне на территории Беларуси в догосударственный период: к 95-летию со дня рождения Леонида Давыдовича Поболя. В 2 кн. Кн. 2 / нвуч. Ред.: О.Н. Левко, В. Г. Белевец; Нац. Акакд. Наук Белураси, Ин-т истории. — 2-е изд., испр., перераб. И доп. — Минск: Беларуская навука, 2019 — (Славянские древности Беларуси) — С. 189–220.