Лакіза Вадзім Леанідавіч

Дырэктар Інстытута гісторыі НАН Беларусі
кандыдат гістарычных навук, дацэнт

Навуковы кіраўнік падпраграмы «Гісторыя» дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў «Грамадства і гуманітарная бяспека беларускай дзяржавы» на 2021-
2025 гг.

Тэл.: (+375 17) 379-18-34
E-mail: ii@history.by

Нарадзіўся 28 ліпеня 1970 г. у в. Явар Дзятлаўскага р-на Гродзенскай вобл. У 1987 г. скончыў СШ в. Хвінявічы Дзятлаўскага р-на, у 1992 г. — гістарычны факультэт Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта ім. Я. Купалы. У 1994 — 1997 гг. вучыўся ў вочнай аспірантуры Інстытута гісторыі НАН Беларусі па спецыяльнасці «археалогія». У 2004 г. абараніў кандыдацкую дысертацыю на тэму «Культурна-храналагічная ідэнтыфікацыя старажытнасцей ранняга і сярэдняга перыядаў бронзавага веку Беларускага Панямоння» па спецыяльнасці 07.00.06 — «археалогія» (навук. кір. — канд.гіст. навук М.М. Чарняўскі). У 2012 г. прысвоена вучонае званне дацэнта па спецыяльнасці «археалогія».
Дэлегат 1 З’езда вучоных Рэспублікі Беларусь (2007). Лаўрэат персанальнай надбаўкі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь за дасягненні ў навуцы за 2008 год.
Член Беларускай рэспубліканскай навукова-метадычнай рады па пытаннях гісторыка-культурнай спадчыны пры Міністэрстве культуры Рэспублікі Беларусь.

Працоўная дзейнасць:
У 1992–1994 гг. працаваў настаўнікам гісторыі ў Наваельнянскай СШ і СШ № 1 г. Дзятлава. З 1998 г. працуе ў Інстытуце гісторыі НАН Беларусі — малодшым (1998–2001 гг.), навуковым (2001–2006 гг.), старшым навуковым супрацоўнікам (2006–2007), загадчыкам аддзела археалогіі першабытнага грамадства (красавік 2007 — красавік 2013 гг.). 2012-2020 гг. — намеснік дырэктара па навуковай рабоце. Ад 7 снежня 2020 г. — Дырэктар Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Узнагароджаны Ганаровай граматай Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь (2009), Дыпломам НАН Беларусі як пераможца конкурсу ў намінацыі лепшы інавацыйны праект (2010), Падзякай Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь (2011), Граматай Сінода Беларускай Праваслаўнай Царквы (2013), Ганаровай граматай Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь (2014).

Навукова-педагагічная дзейнасць:
У 1996 г. працаваў асістэнтам, а ў 1997 г. — выкладчыкам кафедры гісторыі славянскіх дзяржаў у Гродзенскім дзяржаўным універсітэце ім. Я. Купалы. У 2011/2012 навучальным годзе працаваў у Беларускім дзяржаўным педагагічным універсітэце на пасадзе дацэнта кафедры паліталогіі і права. У 2012/2013 навучальным годзе працаваў у Мінскім дзяржаўным лінгвістычным універсітэце на пасадзе дацэнта кафедры паліталогіі і міжнародных адносін.
Супрацоўнічае з гістарычнымі факультэтамі Брэсцкага, Гродзенскага і Беларускага дзяржаўных універсітэтаў, арганізоўваў і кіраваў археалагічнымі практыкамі студэнтаў: ГрДУ ім. Я. Купалы (1995–1997, 1998–2002, 2008, 2009 гг.), БДУ (2004, 2005, 2008, 2009 гг.), БрДУ ім. А. Пушкіна (2007–2012 гг.).
Навуковы кіраўнік аспірантаў вочнай формы навучання А.І. Ткачова, С.Б. Ліневіч, С.С. Юрецкого (па спецыяльнасці 07.00.06 — археалогія).
У 2013 і 2014 старшыня Дзяржаўнай экзаменацыйнай камісіі на гістарычным факультэце Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта ім. А. Куляшова.

Сфера навуковых інтарэсаў:
Навуковая дзейнасць звязана з вывучэннем старажытнасцяў каменнага, бронзавага і ранняга жалезнага вякоў, матэрыяльнай і духоўнай культуры першабытнага насельніцтва Беларусі, распрацоўкамі пытанняў храналогіі і перыядызацыі старажытнай гісторыі Беларусі, правядзеннем палявых даследаванняў і выратавальных раскопак, практычным выкарыстаннем гісторыка-культурнай спадчыны.
Праводзіць палявыя даследаванні на тэрыторыі Паўночна-Заходняй Беларусі. Выявіў і абследаваў звыш 200 помнікаў. Ажыццявіў раскопкі больш чым 50 помнікаў археалогіі ў басейнах рэк Нёман, Котра, Шчара, Чорная Ганьча, Лясная Правая і інш, арганізаваў і правёў работы па захаванні археалагічнай спадчыны ў зонах будаўніцтва Аўгустоўскага і Агінскага каналаў, Гродзенскай ГЭС, Беларускай АЭС і іншых зонах новабудоўляў.
Упершыню для позняга неаліту і бронзавага веку Беларускага Панямоння вылучыў новыя культурныя ўтварэнні: групу помнікаў тыпу Бершты-Русакова і Падгорнаўскую групу помнікаў кола культуры шнуравой керамікі, нёманскую і Верхнянёманскую (русаковіцкую) групы помнікаў тшцінецкага культурнага кола.

Публікацыі:
Aўтар звыш за 200 публікацый. Вынікі даследаванняў апрабаваны ў манаграфіі, 5 манаграфіях ў суаўтарстве, навукова-папулярным, даведачна-інфармацыйным выданні і фотаальбоме ў суаўтарстве, звыш 100 навуковых артыкулах і матэрыялах канферэнцый, якія надрукаваныя ў Беларусі, Расіі, Украіны, Польшчы, Літвы, 58 артыкулах спецыялізаванага выдання «Археалогія Беларусі: энцыклапедыя», 6 раздзелах у кнігах «Памяць», больш за 20 навукова-папулярных публікацый, у тым ліку:

Монография:

 • Лакіза В.Л. Старажытнасці позняга неаліту і ранняга перыяду бронзавага веку Беларускага Панямоння. — Мн.: Беларуская навука, 2008. — 343 с.

Научные коллективные издания

 • Акадэмічная гуманітарыстыка: важнейшыя вынікі 2018 года / А.А. Каваленя [і інш.]; Нац. акад. навук Беларусі, Аддз. гуманітар. навук і мастацтваў. — Мінск : Беларуская навука, 2019. — 218 с. (у сааўтарстве раздзел «Важнейшыя дасягненні і распрацоўкі вучоных Інстытута гісторыі НАН Беларусі», с. 26–77)
 • Акадэмічная гуманітарыстыка: важнейшыя вынікі 2019 года / А.А. Каваленя [і інш.]; Нац. акад. навук Беларусі, Аддз. гуманітар. навук і мастацтваў. — Мінск : Беларуская навука, 2020. — 227 с. (у сааўтарстве раздзел «Важнейшыя дасягненні і распрацоўкі вучоных Інстытута гісторыі НАН Беларусі», с. 25–79)
 • История белорусской государственности. В 5 т. Т. 5. Национальная государственность на переломе эпох (вторая половина ХХ — начало ХХI в.) / А.А. Коваленя [и др.]; отв. ред. тома Н. В. Смехович; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории. — Минск: Беларуская навука, 2020. — 759 с.: ил.

Разделы в коллективных изданиях:

 • Абухоўскі В.С., Лакіза В.Л. Археалагічныя помнікі беларускай часткі Аўгустоўскага канала // Августовский Канал и современый экотуризм. — Пултуск — Минск — Гродно, 2008. — С. 131 — 148.
 • Лакиза В.Л., Медведев А.М. Происхождение белорусов. Заселение территории Беларуси // Беларусь: Народ. Государство. Время / Нац. Акад. Наук Беларуси, Ин-т истории; редкол.: А.А. Коваленя [и др.]. — Минск: Беларус. Навука, 2009. — 879 с.: ил. — С. 13–23.
 • Лакиза В.Л. У организационных истоков археологической науки (1919–1944 гг.) // Институт истории Национальной академии наук Беларуси (1929–2009 гг.) / А.А. Коваленя (рук.) [и др.]; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории. — Минск: Беларус. Навука, 2009. — 628 с. — С. 215–229.
 • Лакіза В.Л. Гісторыя археалагічных даследаванняў // Белавежская пушча: вытокі запаведнасці, гісторыя і сучаснасць / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі; В.Г. Белявец [і інш.]; рэдкал.: А.А. Каваленя (старш.) [і інш.]. — Мінск: Беларус. Навука, 2009. — 455 с. — С. 14–23.
 • Лакіза В.Л. Археалагічны комплекс каля в. Вілы // Белавежская пушча: вытокі запаведнасці, гісторыя і сучаснасць / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі; В.Г. Белявец [і інш.]; рэдкал.: А.А. Каваленя (старш.) [і інш.]. — Мінск: Беларус. Навука, 2009. — 455 с. — С. 23–28.
 • Лакіза В.Л. Археалагічны комплекс каля в. Селішча Малое // Белавежская пушча: вытокі запаведнасці, гісторыя і сучаснасць / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі; В.Г. Белявец [і інш.]; рэдкал.: А.А. Каваленя (старш.) [і інш.]. — Мінск: Беларус. Навука, 2009. — 455 с. — С. 29–33.
 • Лакіза В.Л. Паселішча Камянюкі 6-Студэнцкая гара // Белавежская пушча: вытокі запаведнасці, гісторыя і сучаснасць / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі; В.Г. Белявец [і інш.]; рэдкал.: А.А. Каваленя (старш.) [і інш.]. — Мінск: Беларус. Навука, 2009. — 455 с. — С. 39–41.
 • Лакіза В.Л. Неаліт і бронзавы век // Белавежская пушча: вытокі запаведнасці, гісторыя і сучаснасць / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі; В.Г. Белявец [і інш.]; рэдкал.: А.А. Каваленя (старш.) [і інш.]. — Мінск: Беларус. Навука, 2009. — 455 с. — С. 61–73.
 • Лакіза В.Л., Белявец В.Г., Калечыц А.Г. Рэестр археалагічных помнікаў каменнага, бронзавага і жалезнага вякоў Нацыянальнага парку “Белавежская пушча” // Белавежская пушча: вытокі запаведнасці, гісторыя і сучаснасць / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі; В.Г. Белявец [і інш.]; рэдкал.: А.А. Каваленя (старш.) [і інш.]. — Мінск: Беларус. Навука, 2009. — 455 с. — С. 355–363.
 • Беларусь: страницы истории / Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории; редсовет А.А. Коваленя [и др.]. — Минск: Беларус. навука, 2011. — 408 с. (в составе авторского коллектива научно-популярного издания).
 • Лакіза В.Л. Вытокі: Навагрудак на археалагічнай карце Беларусі // Гісторыя Навагрудка — з глыбінь вякоў да нашых дзён = История Новогрудка — из глубин веков до наших дней [М. П. Касцюк і інш.], рэд. кал.: М. П. Касцюк (гал. рэд.). — Мінск: Белстан, 2014. — С. 12 — 53. (592 с.: мал.) — 6 д.а.
 • Беларусь: страницы истории / НАН Беларуси, Институт истории; редсовет А.А.Коваленя и др. — Social sciences academic press (China), 2016. — 380 с. (на китайском языке)
 • Акадэмічная гуманітарыстыка: важнейшыя вынікі 2016 года / Нац. акад. навук Беларусі, Аддз-не гуманітар. навук і мастацтваў ; А.А. каваленя [і інш.]. — Мінск : Беларуская навука, 2017. — 188 с. (в соавторстве раздзел «Важнейшие достижения ученых Института истории НАН Беларуси», с. 63–105)
 • Акадэмічная гуманітарыстыка: важнейшыя вынікі 2017 года / А.А. каваленя [і інш.]; Нац. акад. навук Беларусі, Аддз. гуманітар. навук і мастацтваў. — Мінск : Беларуская навука, 2018. — 207 с. (у сааўтарстве раздзел «Важнейшыя дасягненні вучоных Інстытута гісторыі НАН Беларусі», с. 92–119)
 • Беларусь: страницы истории / НАН Беларуси, Институт истории; редсовет А.А.Коваленя и др. — Belarus: pages of history / National Academy of Sciences of Belarus, Institute of History. — Minsk: “Belaruskaya navuka”, 2018. — 408 p. (на английском языке)
 • Лакиза, В.Л. Историография и источники / В.Л. Лакиза, А.Н. Белицкая, Е.Ф. Касюк, О.Н. Левко, В.Ф. Голубев, Д.В. Карев // История белорусской государственности. В 5 т. Т. 1: Белорусская государственность: от истоков до конца XVIII в. / А.А. Коваленя [и др.]; редкол.: А.А. Коваленя [и др.]; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории. – Минск: Беларуская навука, 2018. — С. 14–55.
 • Лакиза, В.Л. Этапы освоения территории Беларуси в первобытное время / В.Л. Лакиза, А.В. Колосов, Е.Г. Калечиц, А.М. Медведев // История белорусской государственности. В 5 т. Т. 1: Белорусская государственность: от истоков до конца XVIII в. / А.А. Коваленя [и др.]; редкол.: А.А. Коваленя [и др.]; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории. – Минск: Беларуская навука, 2018. — С. 59–104.

Автореферат:

 • Лакіза В.Л. Культурна-храналагічная ідэнтыфікацыя старажытнасцей ранняга і сярэдняга перыядаў бронзавага веку Беларускага Панямоння. Аўтарэф. дыс. . . канд. гіст. навук: 07.00.06. Мінск, 2004. — 22 с.

Фотоальбом:

 • Лакіза В.Л. Зубры-археолагі. Яшчэ да нашай эры… // Зямля сілы. Белавежская пушча. Фотаальбом. — Мінск: “Бел.Энцыкл. ім. П.Броўкі”, 2009. — С. 62–70.

Научно-популярное издание:

 • Плавинский, Н.А. Как работают учёные. Археолог : дл мл. шк. возраста , Н.А. Плавинский, В.Л. Лакиза. — Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2017. — 32 с. : іл. — (Маленький профессор).

Справочно-информационное издание:

 • Довнар А.Б., Лакиза В.Л., Олехнович Р.А., Соболева Л.П. Беловежская пуща: историко-культурное наследие (по материалам инновационного проекта). Путеводитель. — Брест: Альтернатива, 2011.

Научно-информационные издания:

 • Інстытут гісторыі НАН Беларусі. — Мінск: «Карандаш», 2014. — 56 с. (укладальнікі Лакіза В.Л., Аляхновіч Р.А.) (3,5 д.а.)
 • Інстытут гісторыі НАН Беларусі. — Мінск: Бел.навука, 2015. — 56 с. (укладальнікі Лакіза В.Л., Аляхновіч Р.А.) (3,5 д.а.)
 • Інстытут гісторыі НАН Беларусі. Навукова-інфармацыйнае выданне / уклад.: В.Л. Лакіза, Р.А. Аляхновіч; пад рэдакц. В.В. Даніловіча, В.Л. Лакізы. — Мінск: Беларуская навука, 2016. — 60 с. (3,75 д.а.)
 • Институт истории НАН Беларуси. Научно-информационное издание / состав.: В.Л. Лакиза, Р.А. Олехнович; под редакц. В.В. Даниловича, В.Л. Лакизы. — Минск: Белорусская наука, 2016. — 60 с. (3,75 д.а.)
 • Institute of History of the National Academy of Sciences of Belarus / Compilers are Vadim L. Lakiza, Rogneda A. Olehnovich; Edited by Vyacheslav V. Danilovich. — Minsk: RUE «Publishing House «Belaruskaya navuka», 2017. — 60 p. (3,75 д.а.)
 • Інстытут гісторыі НАН Беларусі. Навукова-інфармацыйнае выданне / уклад.: В.Л. Лакіза, Р.А. Аляхновіч; пад рэдакц. В.В. Даніловіча, В.Л. Лакізы. — Мінск: Беларуская навука, 2019. — 60 с.

Исторический атлас:

 • Лакіза В.Л., Ісаенка У.Ф. Неалітычныя культуры ў Цэнтральнай і Усходняй Еўропе // Вялікі гістарычны атлас Беларусі. Т. 1. Мінск: Белкартаграфія, 2009. С. 26.
 • Лакіза В.Л., Ісаенка У.Ф. Новы каменны век — неаліт // Вялікі гістарычны атлас Беларусі. Т. 1. Мінск: Белкартаграфія, 2009. С. 27.
 • Лакіза, В.Л. Неалітычныя культуры ў Цэнтральнай і Усходняй Еўропе. Карта / В.Л. Лакіза, У.Ф. Ісаенка // Гістарычны атлас Беларусі. — Мінск: Белкартаграфія, 2020. — С. 34.
 • Лакіза, В.Л. Неаліт (5-е — канец 3-га — пачатак 2-га тысячагоддзя да н.э.). Карта / В.Л. Лакіза, У.Ф. Ісаенка // Гістарычны атлас Беларусі. — Мінск: Белкартаграфія, 2020. — С. 35.
 • Лакіза, В.Л. Неалітычныя культуры ў Цэнтральнай і Усходняй Еўропе. Карта / В.Л. Лакіза, У.Ф. Ісаенка // Вялікі гістарычны атлас Беларусі. — Т.1. — Мінск: Белкартаграфія, 2020. — С. 22.
 • Лакіза, В.Л. Неаліт (5-е — канец 3-га — пачатак 2-га тысячагоддзя да н.э.). Карта / В.Л. Лакіза, У.Ф. Ісаенка // Вялікі гістарычны атлас Беларусі. — Т. 1. — Мінск: Белкартаграфія, 2020. — С. 23.

Разделы в книгах “Памяць”:

 • 1. Лакіза В.Л. Уладальнікі Дзятлава // Памяць. Дзятлаўскі раён. Мінск, 1997. С. 37-40.
 • 2. Абухоўскі В.С., Лакіза В.Л. Каменны і бронзавы вякі на тэрыторыі Шчучынскага раена // Памяць: гісторыка-дакументальная хроніка Шчучынскага раёна. — Мн.: Беларуская энцыклапедыя, 2001. — С. 21—24.
 • 3. Звяруга Я.Г., Лакіза В.Л. Помнікі археалогіі і месцы археалагічных знаходак // Памяць: гісторыка-дакументальная хроніка Шчучынскага раёна. — Мн.: Беларуская энцыклапедыя, 2001. — С. 32-35.
 • 4. Чарняўскі М.М., Лакіза В.Л. Першыя людзі на Іўеўшчыне // Памяць: гіст.-дакум. хроніка Іўеўскага раёна. Мн., 2002. С. 23-26.
 • 5. Лакіза В.Л. Помнікі бронзавага веку // Памяць. Мастоўскі раён. Мн., 2002. С. 28-32.
 • 6. Лакіза В.Л. Каменны век і эпоха бронзы сучаснага Воранаўскага раёна. // Памяць: гісторыка-дакументальная хроніка Воранаўскага раёна. Мн.:БелЭнцыклапедыя, 2004. С. 35-43.

Важнейшие научные статьи:

 • Металічная сякера бронзавага веку з Дзятлаўшчыны // Гістарычна-археалагічны зборнік. — 1994. — № 5. — С. 131–132.
 • Чарняўскі М.М., Лакіза В.Л. Знаходкі каменных свідраваных сякер на Панямонні // Гістарычна-археалагічны зборнік. — 1995. — № 7. — С. 46–59.
 • Матэрыялы тшцінецкага часу на Панямонні // Гістарычна-археалагічны зборнік / Ін-т гісторыі Акад. навук Беларусі; Уклад. М.І. Лашанкоў. — Мінск, 1996. — № 9. — С. 77–93.
 • Новыя знаходкі старажытных чаўноў на Панямонні // Беларускі гістарычны часопіс. — 1997. — № 1. — С. 106–112.
 • Пархуты 1 — новы помнік неаліту і бронзавага веку на Шчары // Гістарычна-археалагічны зборнік / Ін-т гісторыі Акад. навук Беларусі; Уклад. М.М. Чарняўскі, А.М. Мядзведзеў. — Мінск, 1999. — № 14. — С. 104–124.
 • Radiokarbon dating of the Corded Ware Culture from the Nieman river basin. A grave from Parkhuty, site 1, the Grodna region // Baltic-Pontic-Studies. — 1999. — Vol. 7. — P. 251–263.
 • Культурна-храналагічная класіфікацыя старажытнасцяў бронзавага веку Беларускага Панямоння // Od neolityzacji do poczatkow epoki brazy. Przemiany kulturowe w Miedzyrzeczu Odry i Dniepru miedzy YI i II tys. przed Chr. — Poznan, 2001. — S. 291–314.
 • Падгорная 4 — новы шматкультурны помнік неаліту і бронзавага веку на р. Шчары // Гістарычна-археалагічны зборнік. — Мінск, 2003. — № 18. — С. 52–68.
 • Topografia i stratygrafia stanowisk z epoki brązu w Północno-Zachodniej Białorusi // Pruthenia Antiqua. Studia do pradzieów i wczesniej historii ziem Pruskich. — Olsztyn, 2004. — Vol. 1. — S. 109–120.
 • Позні неаліт, ранні і сярэдні перыяды бронзавага веку Паўночна-Заходняй Беларусі. Стан і перспектывы даследаванняў // Wspólnota dziedzictwa kulturowego ziem Białorusi i Polski. — Warszawa, 2004. — S. 163 — 196.
 • Typologia ceramiki sznurowej Bialoruskogo Poniemnia // Pruthenia Antiqua. Studia do pradzieów i wczesniej historii ziem Pruskich. –Olsztyn, 2005. — Vol. 2. — S. 113–136.
 • Крывальцэвіч М., Лакіза В., Макаровіч П. Элементы культуры звонападобных кубкаў і “заходняга Тшцінца” у структурах тшцінецкага культурнага кола тэрыторыі Беларусі // Гістарычна-археалагічны зборнік. — Мінск, 2005. — № 20. — С. 27–39.
 • Кераміка позняга неаліту і бронзавага веку з паселішча Добры Бор 1 у зборы Нацыянальнага музея гісторыі і культуры Беларусі // Археалагічны зборнік Нацыянальнага музея гісторыі і культуры Беларусі. — Мн., 2006. Вып. 1. — С. 35–51.
 • Cultural identification of the “corded materials” from Belorussian Neman river basin // Lietuvos archeologija. — Т. 31. — Vilnius, 2007. P. 23–38.
 • К проблеме позднего неолита и начала бронзового века Северо-Западной Беларуси // Человек, адаптация, культура. К юбилею С.В. Ошибкиной — Москва: РАН, 2008. — С. 388–400.
 • Итоги новейших археологических исследований первобытных памятников в зонах новостроек и проблема охраны археологического наследия Беларуси // Труды II (XVIII) Всероссийского археологического съезда в Суздале. — Т. III. — М.: ИИ РАН, 2008. — С. 132–134.
 • Да праблемы ідэнтыфікацыі матэрыялаў тшцінецкага культурнага кола Беларускага Панямоння // Opera ex aere. Studia z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. — Warszawa, 2008. — S. 55–63.
 • Вывучэнне помнікаў каменнага і бронзавага вякоў на тэрыторыі Белавежскай пушчы ў 2007 годзе // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. Археалагічныя даследаванні на Беларусі ў 2007 годзе. — Мінск: ДНУ “Інстытут гісторыі НАН Беларусі”, 2009. — Вып. 17. — С. 143–150.
 • Как увлечь историей // Наука и инновации. — № 6. — 2009. –С. 20–22.
 • Археалагічная спадчына Белавежскай пушчы і магчымасці яе практычнага выкарыстання // Беловежская пуща: история, природа, туризм: материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 600-летию заповедности Беловежской пущи “Беловежская пуща: от лесничества до Национального парка” (Каменюки, 14 нояб. 2008 г.), “Беловежская пуща: история, природа, туризм” (Каменюки, 18–19 сентября 2009 г.) / Упр.делами Президента Респ.Беларусь [и др.]; науч.ред. А.А. Коваленя, М.Е. Никифоров. — Брест: Альтернатива, 2010. — 504 с., [6] л. цв. фот. — С. 35–45 [3 цв.илюст.].
 • Археалагічныя даследаванні 2008 г. у зоне будаўніцтва Гродзенскай ГЭС // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. Вып. 20. Археалагічныя даследаванні на Беларусі ў 2008 г. — Мінск: Беларуская навука, 2011. — С. 267–273.
 • Лакіза В.Л., Харытановіч З.А., Чарняўскі Макс.М. Вынікі археалагічных даследаванняў у зонах новабудоўляў на тэрыторыі Ашмянскага раёна: новыя помнікі і матэрыялы // Ашмяншчына: праблемы рэгіянальнай гісторыі Беларусі: зб. навук. арт. / рэдкал.: А. А. Каваленя [і інш.] — Мінск: Беларус. Навука, 2011. — С. 11–22.
 • Новыя помнікі неаліту і бронзавага веку Беларускага Панямоння ў зонах новабудоўляў. Папярэднія вынікі даследаванняў // Na rubieżu kultur. Badania nad okresem neolitu i wczesą epoką brązu / pod red. U. Stankiewicz i A. Wawrusiewicza. — Białystok: Instytucja Kultury Wojewodztwa Podlaskiego, 2011. — C. 195–205.
 • Чижик С.А., Кузнецова Т.А., Худолей А.Л., Лакиза В.Л. Атомно-силовая микроскопия кремневых орудий труда позднего неолита–раннего периода бронзового века с территории Беларуси / // Гістарычна-археалагічны зборнік. — Вып. 27. — Мінск, 2012. — С. 325–343.
 • Археалагічныя даследаванні ў зоне будаўніцтва Гродзенскай ГЭС у 2009–2010 гадах // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. Вып. 23. Археалагічныя даследаванні на тэрыторыі Беларусі ў 2009–2010 гадах. — Мінск: “Беларуская навука”, 2012. — С. 230–241.
 • Археалагічныя даследаванні ў зонах новабудоўляў на тэрыторыі Заходняй Беларусі ў 2009–2010 гг. // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. Вып. 23. Археалагічныя даследаванні на тэрыторыі Беларусі ў 2009–2010 гадах. — Мінск: “Беларуская навука”, 2012. — С. 242–248.
 • Лакіза В.Л., Зайкоўскі Э.М., Харытановіч З.А., Чарняўскі Макс.М. Археалагічныя даследаванні ў зоне будаўніцтва Беларускай АЭС і аб’ектаў яе інфраструктуры ў 2009–2010 гг. // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. Вып. 23. Археалагічныя даследаванні на тэрыторыі Беларусі ў 2009–2010 гадах. — Мінск: “Беларуская навука”, 2012. — С. 337–341.
 • Аб магчымасці стварэння на тэрыторыі Беларусі археалагічных музеяў пад адкрытым небам // Археологія і давня історія Украïни. Випуск 1 (10). Експериментальна археологія: досвід моделювання об’ектів та виробництв. — Киïв, 2013. — С. 106–111.
 • Археалагічныя даследаванні ў зоне будаўніцтва Гродзенскай ГЭС на р. Нёман у 2010–2011 гг. // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. Вып. 24 Даследаванне сярэдневяковых старажытнасцей Цэнтральнай Беларусі (памяці Ю.А. Заяца). — Мінск: “Беларуская навука”, 2013. — С. 283–292.
 • Папярэднія вынікі археалагічных даследаванняў на тэрыторыі Заходняй Беларусі ў 2011 годзе // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. Вып. 24 Даследаванне сярэдневяковых старажытнасцей Цэнтральнай Беларусі (памяці Ю.А. Заяца). — Мінск: “Беларуская навука”, 2013. — С. 293–302.
 • Археалагічны турызм: падарожжа ў мінулае // Наука и инновации. Научно-практический журнал. — № 7 (125)_2013. — С. 7–12.
 • Вынікі археалагічных даследаванняў першабытных помнікаў Беларускага Панямоння ў 2012 годзе // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. Вып. 25. Вынікі даследавання першабытных і сярэдневяковых старажытнасцей Беларусі ў 2011–2012 гадах. — Мінск: “Беларуская навука”, 2014. — С. 230–242.
 • V. Danilovich, V. Lakiza, V. Koshman. Main discoveries of Belorussian Archaeology in 2012 // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя гуманітарных навук. — 2014. — № 2. — С. 30–35.
 • Лакіза, В.Л. Вынікі археалагічных даследаванняў на тэрыторыі Астравецкага раёна ў 2011–2012 гг. (зона будаўніцтва газаправода да Беларускай АЭС) / В.Л. Лакіза // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. Вып. 25. Вынікі даследавання першабытных і сярэдневяковых старажытнасцей Беларусі ў 2011–2012 гады. — Мінск: “Беларуская навука”, 2014. — С. 316–321.
 • Лакіза, В.Л. Гісторыя выратавальных археалагічных даследаванняў першабытных помнікаў Беларускага Панямоння ) / В.Л. Лакіза // Гістарычна-археалагічны зборнік. — Вып. 29. — Мінск: “Беларуская навука”, 2014. — С. 249–266.
 • Лакиза, В. Глубины национальной памяти / Вадим Лакиза // Наука и инновации. Научно-практический журнал. — № 10 (140)_2014. — С. 61–63.
 • Лакіза, В.Л. Археалагічная спадчына Беларусі: новыя напрамкі даследаванняў і выкарыстання ў гуманітарнай сферы / В.Л. Лакіза // Наука — инновационному развитию общества: материалы 2-й Междунар. науч.-прак. конф., Минск, 23 января 2014 / Нац. акад. наук Беларуси; редкол.: В.Г. Гусаков [и др.]. — Минск: Беларуская навука, 2014. — С. 465–472.
 • Лакиза, В.Л. Изучение, охрана и использование археологического наследия Беларуси: проблемы, пути совершенствования и сотрудничество в рамках Союзного государства / В.Л. Лакиза // Развитие единого культурного пространства Беларуси и России — важнейшее направление сотрудничества в рамках Союзного государства. Материалы постоянно действующего семинара при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России по вопросам строительства Союзного государства (Заседание тридцать седьмое, гг. Молодечно, Минск, 9 — 10 апреля 2014 года) / Под ред. С.Г. Стрельченко. — Мн.: Центр системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси, 2014. — С. 203 — 214.
 • Лакиза, В.Л. Чернявский Михаил Михайлович — исследователь древностей каменного и бронзового веков Беларуси (7.03.1938–20.01.2013) / В.Л. Лакиза // Материалы и исследования по археологии России и Беларуси: “Культурное взаимодействие древних сообществ конца VII–II тыс. до н.э. верховьев Западной Двины и Днепра (технологические и хозяйственные аспекты)” — Санкт-Петербург: Издательство «Инфинити», 2014. — С. 5–23. (136 с.)
 • Белявец, В.Г., Касюк, А.Г., Крывальцэвіч, М.М., Лакіза, В.Л., Харытановіч, З.А. Вынікі археалагічных даследаванняў 2012 года ў зоне будаўніцтва Нежынскага горнаўзбагачальнага комплексу і аб’ектаў яго інфраструктуры (Любанскі раён Мінскай вобласці) / В.Г. Белявец, А.Г. Касюк, М.М. Крывальцэвич, В.Л. Лакіза, З.А. Харытановіч // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. Вып. 26. Вынікі даследавання першабытных і сярэдневяковых помнікаў на тэрыторыі Беларусі (да 120-годдзя з дня нараджэння А.М. Ляўданскага). — Мінск: “Беларуская навука”, 2015. — С. 202–216.
 • Харытановіч, З.А, Лакіза, В.Л. Папярэднія вынікі археалагічных даследаванняў на гарадзішчы Обчын у 2012–2013 гадах (Любанскі раён Мінскай вобласці) / З.А. Харытановіч, В.Л. Лакіза // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. Вып. 26. Вынікі даследавання першабытных і сярэдневяковых помнікаў на тэрыторыі Беларусі (да 120-годдзя з дня нараджэння А.М. Ляўданскага). — Мінск: “Беларуская навука”, 2015. — С. 353–368.
 • Лакиза, В.Л. Спасательные археологические исследования в Беларуси: становление, особенности и проблемы / В.Л. Лакиза // Труды IV (XX) Всероссийского археологического съезда в Казани. — Том V. — Казань: «Отечество», 2015. — С. 258–264.
 • Лакиза Вадим. Коматово и Ковальцы — новыя комплексы археологических памятников III–I тыс. до н.э. на территории Гродненского Понемонья (по материалам спасательных исследований) // Старажытнасці III–I тыс. да н.э. Беларусі і сумежных тэрыторый: новыя погляды і інтэрпрэтацыі (да 80-годдзя даследавання паселішчаў Крывінскага тарфяніка): праграма і тэзісы дакладаў міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Мінск, Інстытут гісторыі НАН Беларусі, 1–2 снежня 2016 г. — Мінск: РУП “Издательский дом “Белорусская наука”, 2016. — С. 32–33.
 • Данилович В.В, Лакиза В.Л. Институт истории // Национальная академия наук Беларуси : энцикл. справ. / Нац. акад. наук Беларуси, Изд. дом «Беларуская навука» ; редкол.: В. Г. Гусаков (гл. ред.) [др.]. — Минск: Беларуская навука”, 2017. — С. 189–193.
 • Лакиза, Вадим. Академическая археология Беларуси на современном этапе / Вадим Лакиза // Наука и инновации. Научно-практический журнал. — № 9 (175)_2017. — С. 18–26.
 • Лакиза Вадим, Войтехович Андрей. Археология на МКАД-2: дорога из прошлого в настоящее / Вадим Лакиза // Наука и инновации. Научно-практический журнал. — № 9 (175)_2017. — С. 34–38.
 • Данилович, В.В., Лакиза, В.Л. Подготовка кадров высшей квалификации в Институте истории НАН Беларуси на современном этапе // Система государственной аттестации научных работников высшей квалификации : материалы Междун. Науч.-практ. конф. (Минск, 14–15 сент. 2017 г.) / редкол.: Г. В. Пальчик, А. Е. Гучок, О. В. Дубаневич. — Минск : Беларуская навука; 2017. — 375, [1] c. — С. 120–123.
 • Лакіза, В.Л. «Я знаю — город будет…» (да юбілею Алены Генадзьеўны Калечыц) / В.Л. Лакіза // Гістарычна-археалагічны зборнік. — Вып. 32. — Мінск: “Беларуская навука”, 2017. — С. 245–246. (0,22 д.а.)
 • Лакіза, В.Л. Аб змене ў інтэрпрэтацыі пахавальных комплексаў і асобных матэрыялаў паселішча Дакудава 5 (Лідскі раён, рака Нёман) / В.Л. Лакіза, С.С. Юрэцкі // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. Вып. 29. Даследаванні пахавальных і пасяленчых помнікаў эпохі сярэдневякоўя і Новага часу на тэрыторыі Беларусі і суседніх краін. — Мінск: “Беларуская навука”, 2018. — С. 12–18.
 • Опираясь на многовековую историю…Заседание круглого стола в пресс-центре БЕЛТА // Беларуская думка. — № 8. — 2018. — С. 11–23 / В.Л. Лакиза. Археология — наука…С. 17–19.
 • Piličiauskas, Gytis. The Corded Ware culture in the Eastern Baltic: new evidence on chronology, diet, beaker, bone and flint tool function / Gytis Piličiauskas, Vitali Asheichyk, Grzegorz Osipowicz, Raminta Skipitytė, Liivi Varul, Justina Kozakaitė, Mikоla Kryvaltsevich, Aliaksandra Vaitovich, Vadzim Lakiza, Justina Šapolaitė, Žilvinas Ežerinkas, Mikalai Pamazanau, Alexandre Lucquin, Oliver E. Craig, Harry K. Robson // Journal of Archaeological Science: Reports. — 2018 –21 — P. 538–552.
 • Даніловіч, В.В., Лакіза, В.Л. Асэнсаванне мінулага — падмурак для будучага. Актуальныя даследаванні Інстытута гісторыі НАН Беларусі / В.В. Даніловіч, В.Л. Лакіза // Беларуская думка. — № 11. — 2018. — С. 106–113
 • Даніловіч, В.В., Лакіза, В.Л. Інстытут гісторыі НАН Беларусі: дасягненні і перспектывы // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя гуманітарных навук. — 2018. — Т. 63. — № 4. –. С. 434–446
 • Лакіза, В.Л. З гісторыі археалагічнага вывучэння Свіслаччыны ў ХІХ–ХХІ стст. / В.Л. Лакіза, В.У. Мядзведзева // Мінулае і сучаснае Свіслацкага краю: зб. навук. арт. / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі ; рэдкал.: В.В. Даніловіч (гал. рэд.) [і інш.]; А. У. Унучак (адк. рэд.). — Мінск : Беларуская навука, 2018. — С. 14–37. — Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі
 • Даніловіч, Вячаслаў. У авангардзе айчыннай гістарычнай навукі (да 90-годдзя Інстытута гісторыі НАН Беларусі) / Вячаслаў Даніловіч, Вадзім Лакіза // Беларускі гістарычны часопіс. — 2019. — № 12 (245) — С. 3–12
 • Даніловіч, Вячаслаў. Уклад Інстытута гісторыі НАН Беларусі ў развіццё сучаснай айчыннай гістарычнай навукі / Вячаслаў Даніловіч, Вадзім Лакіза // Гістарычна-археалагічны зборнік. — 2019. — Вып. 34. — С. 6–21.
 • Пра Вкл. І не толькі… Дыскусія па тэме “Вялікае Княства Літоўскае і Рэч Паспалітая ў гісторыі беларускай дзяржаўнасці / падрыхтавала Т. Шаблыка // Беларуская думка. — № 2 (люты). — 2019. — С. 34–45.
 • Лакіза, В.Л. Гістарычнае мінулае і Крэва: прывітальнае слова да ўдзельнікаў Міжнароднай навуковай канферэнцыі “Крэўскія чытанні: гісторыя, археалогія, культурная спадчына Крэва” / В. Л. Лакіза // Крэва: гісторыя, археалогія, культурная спадчына: зборнік навуковых артыкулаў / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі; уклад., навук. рэд. А. I. Дзярновіч. — Мінск : Беларуская навука, 2020. — 460 с.: іл. — (Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі). — С. 14–16.
 • Лакіза, В.Л. “Іду наперад сваёй дарогай…” (да юбілею Алены Генадзьеўны Калечыц) / В.Л. Лакіза // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. — Вып. 31. — Мінск, 2020. — С. 5–9.
  Лакіза, В.Л. Новыя археалагічныя аб’екты 2017 г. на тэрыторыі Карэліцкага раёна Гродзенскай вобласці (прыклад распрацоўкі мер па ахове археалагічнай спадчыны Беларусі ў зоне новабудоўлі) / В.Л. Лакіза // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. — Вып. 31. — Мінск, 2020. — С. 172–183.
 • Лакіза, В.Л. Прывітальнае слова намесніка дырэктара па навуковай рабоце Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдата гістарычных навук, дацэнта В.Л. Лакізы ўдзельнікам навукова-практычнай канферэнцыі “Беларусь, Глыбоцкі край і Эдвард Вайніловіч” / В.Л. Лакіза // Беларусь, Глыбоцкі край і Эдвард Вайніловіч: матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі, Глыбокае, 25 верас. 2020 г. / Ін-т гіст. НАН Беларусі; рэд. кал.: А. А. Каваленя (навук. рэд.) [і інш.]; У. С. Пуцік (адк. рэд.). — Мінск, 2020. (Серыя «Беларусь і Эдвард Вайніловіч»). — С. 8–12.

Навуковыя археалагічныя справаздачы:
Па выніках палявых археалагічных даследаванняў падрыхтавана больш за 40 навуковых археалагічных справаздач, якія захоўваюцца ў Архіве археалагічнай навуковай дакументацыі Інстытута гісторыі НАН Беларусі.


Патентно-лицензионная деятельность
Заявка на патент изобретения “Состав для консервации археологической древесины” № 20200272 от 29.09.2020 г. (Карпинчик Е.В., Агабеков В.Е., Лакиза В.Л., Линевич С.Б.; Институт химии новых материалов НАН Беларуси-Институт истории НАН Беларуси)

Научные награды

 • Ганаровая грамата Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы (2019 г.)
 • Почётная грамота Исторического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (2019 г.)
 • Нагрудны знак адзнакі імя У.М. Ігнатоўскага Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (2020 г.)


Государстенные награды

 • Ганаровая грамата Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь — за плённую навукова-арганізацыйную дзейнасць, значны ўклад у развіццё гістарычнай навукі, захаванне і папулярызацыю археалагічнай спадчыны (Пастанова Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 21 чэрвеня 2019 г. № 410).
 • Лаўрэат Спецыяльнай прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь дзеячама культуры і мастацтва — за самаадданую працу па захаванні гістарычнай памяці беларускага народа, стварэнне археалагічнага музея пад адкрытым небам у Белавежскай пушчы (Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, 29.12.2020 г. № 499)