Літвін Аляксей Міхайлавіч

загадчык цэнтра ваеннай гісторыі Беларусі,
доктар гістарычных навук, прафесар

Тел.: (+375 17) 378-24-21
E-mail: ajlit@tut.by

Нарадзіўся 12 студзеня 1951 г. у в.Сямігосцічы Столінскага раёна Брэсцкай вобласці.

Скончыў Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт ім. У.І.Леніна (1973 г.). Кандыдат гістарычных навук (1986 г.). Тэма кандыдацкай дысертацыі: “Ваенна-аператыўнае кіраўніцтва Кампартыі Беларусі партызанскім рухам у гады Вялікай Айчыннай вайны (1941-1944 гг.). Доктар гістарычных навук (2000 г.). Тэма доктарскай дысертацыі: “Антысавецкія ваенна-паліцэйскія фарміраванні на тэрыторыі Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны: Вытокі. Структура. Дзейнасць”.

У Інстытуце гісторыі працаваў малодшым навуковым супрацоўнікам з 1985 па 1987 гг. З 1987 г. – загадчык аддзелам гісторыі Беларусі перыяду Вялікай Айчыннай вайны, зараз – загадчык аддзелам ваеннай гісторыі і міждзяржаўных адносін. Узнагароджаны медалём “60 год вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў” (2005 г.)

Сфера навуковых інтарэсаў:

 • гісторыя Вялікай Айчыннай вайны;
 • партызанскі рух;
 • калабарацыя;
 • акупацыйны рэжым;
 • савецка-фінляндская вайна.

Публікацыі:

 • Литвин, А. М. «Кто может, передайте родным…» : Тайны тюремных камер оккупированного Гомеля (1941–1943) / А. М. Литвин. — Минск : Беларуская навука, 2019. — 223 с.

Раздзелы у калектыўных манаграфіях:

 • Безлепкин, Я. П., Литвин, А. М. Организация и развитие боевой и диверсионной деятельности партизанских сил Беларуси / А. М. Литвин / А.М. Литвин // Страна в огне : в 3 т. Т. 2. Коренной перелом. 1942–1943: В 2 кн. Кн. 1. Очерки /отв. ред. Литвин А.М., Никифоров Ю.А. – М.: “Абрис”, 2017. – 734 с. – С. 485–539
 • Криворот, А. А., Литвин, А. М. Взаимодействие партизан Беларуси с Красной армией, российскими и белорускими партизанами / А. А. Криворот // Страна в огне : в 3 т. Т. 2. Коренной перелом. 1942–1943: В 2 кн. Очерки / отв. ред. Литвин А.М., Никифоров Ю.А. – М.: “Абрис”, 2017. – 734 с. – С. 583–642.
 • Кузнецова-Тимонова, А. В., Литвин, А. М., Белорусы и уроженцы Беларуси на фронтах Великой Отечественной войны / А.А, Кузнецова-Тимонова // Страна в огне : в 3 т. Т. 2. Коренной перелом. 1942–1943: В 2 кн. Кн. 1. Очерки. /отв. ред. Литвин А.М., Мягков М.Ю.; ред. сост. Суржик Д.В. – М.: “Абрис”, 2017. – 734 с. – С. 643–682
 • Литвин, А. М. Партизанский фронт / А. М. Литвин // Страна в огне : в 3 т. Т. 3. Освобождение. 1944–1945: В 2 кн. Кн.1.Очерки. / отв. ред. Литвин А.М., Мягков М. Ю.; ред. сост. Суржик Д.В. — М.: “Абрис”, 2017. – 717 с. – С. 356 – 388 .
 • Литвин, А.М. Борьба с националистическим подпольем и политическим бандитизмом на территории Беларуси (январь 1944 – декабрь 1945 гг)/ А. М. Литвин // Страна в огне : в 3 т. Т. 3. Освобождение. 1944–1945: В 2 кн. Кн.1. Очерки. / отв. ред. Литвин А. М., Мягков М.Ю.; ред. сост. Суржик Д.В. — М.: “Абрис”, 2017. – 717 с. – С.629–650.
 • Вклад белорусского народа в Победу в Великой Отечественной войне / А.М.Литвин [и др.] ; редкол.: А.А.Коваленя (гл. ред.) [и др.]. – 2-е изд. – Минск : Беларуская навука, 2016. – 495 с.

Раздзелы ў зборніках дакументаў:

 • Литвин, А. М. Раздел 2. Рост рядов организационное укрепление партизанских сил / А.М. Литвин // Страна в огне : в 3 т. Т. 2. Коренной перелом. 1942–1943: В 2 кн. Кн. 2. Документы и материалы / отв. ред. Литвин А. М., Никифоров Ю. А. – М.: “Абрис”, 2017. – С. 402–457.
 • Литвин, А. М. Раздел 2. Партизанский фронт / А.М. Литвин // Страна в огне: в 3 т. Т. 3. Освобождение. 1943–1944: В 2 кн. Кн.2. Документы и материалы. / отв. ред. Литвин А.М., Никифоров Ю.А. – М.: “Абрис”, 2017. – С. 309–345.
 • Литвин, А. М. Борьба с националистическим подпольем и политическим бандитизмом на территории Беларуси (январь 1944 – декабрь 1945 гг) / А. М. Литвин // Страна в огне : в 3 т. Т. 3. Освобождение. 1944–1945: В 2 кн. Кн.2. Документы и материалы. / отв. ред. Литвин А.М., Мягков М.Ю.; ред. сост. Суржик Д.В. — М.: “Абрис”, 2017. – С. 401-486.