Літвін Аляксей Міхайлавіч

загадчык аддзела ваеннай гісторыі Беларусі,
доктар гістарычных навук, прафесар
Тел.: (+375 17) 284-24-21; e-mail: ajlit@tut.by

Нарадзіўся 12 студзеня 1951 г. у в.Сямігосцічы Столінскага раёна Брэсцкай вобласці.

Скончыў Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт ім. У.І.Леніна (1973 г.). Кандыдат гістарычных навук (1986 г.). Тэма кандыдацкай дысертацыі: “Ваенна-аператыўнае кіраўніцтва Кампартыі Беларусі партызанскім рухам у гады Вялікай Айчыннай вайны (1941-1944 гг.). Доктар гістарычных навук (2000 г.). Тэма доктарскай дысертацыі: “Антысавецкія ваенна-паліцэйскія фарміраванні на тэрыторыі Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны: Вытокі. Структура. Дзейнасць”.

У Інстытуце гісторыі працаваў малодшым навуковым супрацоўнікам з 1985 па 1987 гг. З 1987 г. – загадчык аддзелам гісторыі Беларусі перыяду Вялікай Айчыннай вайны, зараз – загадчык аддзелам ваеннай гісторыі і міждзяржаўных адносін. Узнагароджаны медалём “60 год вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў” (2005 г.)

Раздзелы у калектыўных манаграфіях:

  • Безлепкин, Я. П., Литвин, А. М. Организация и развитие боевой и диверсионной деятельности партизанских сил Беларуси / А. М. Литвин / А.М. Литвин // Страна в огне : в 3 т. Т. 2. Коренной перелом. 1942–1943: В 2 кн. Кн. 1. Очерки /отв. ред. Литвин А.М., Никифоров Ю.А. – М.: “Абрис”, 2017. – 734 с. – С. 485–539
  • Криворот, А. А., Литвин, А. М. Взаимодействие партизан Беларуси с Красной армией, российскими и белорускими партизанами / А. А. Криворот // Страна в огне : в 3 т. Т. 2. Коренной перелом. 1942–1943: В 2 кн. Очерки / отв. ред. Литвин А.М., Никифоров Ю.А. – М.: “Абрис”, 2017. – 734 с. – С. 583–642.
  • Кузнецова-Тимонова, А. В., Литвин, А. М., Белорусы и уроженцы Беларуси на фронтах Великой Отечественной войны / А.А, Кузнецова-Тимонова // Страна в огне : в 3 т. Т. 2. Коренной перелом. 1942–1943: В 2 кн. Кн. 1. Очерки. /отв. ред. Литвин А.М., Мягков М.Ю.; ред. сост. Суржик Д.В. – М.: “Абрис”, 2017. – 734 с. – С. 643–682
  • Литвин, А. М. Партизанский фронт / А. М. Литвин // Страна в огне : в 3 т. Т. 3. Освобождение. 1944–1945: В 2 кн. Кн.1.Очерки. / отв. ред. Литвин А.М., Мягков М. Ю.; ред. сост. Суржик Д.В. — М.: “Абрис”, 2017. – 717 с. – С. 356 – 388 .
  • Литвин, А.М. Борьба с националистическим подпольем и политическим бандитизмом на территории Беларуси (январь 1944 – декабрь 1945 гг)/ А. М. Литвин // Страна в огне : в 3 т. Т. 3. Освобождение. 1944–1945: В 2 кн. Кн.1. Очерки. / отв. ред. Литвин А. М., Мягков М.Ю.; ред. сост. Суржик Д.В. — М.: “Абрис”, 2017. – 717 с. – С.629–650.

Раздзелы ў зборніках дакументаў:

  • Литвин, А. М. Раздел 2. Рост рядов организационное укрепление партизанских сил / А.М. Литвин // Страна в огне : в 3 т. Т. 2. Коренной перелом. 1942–1943: В 2 кн. Кн. 2. Документы и материалы / отв. ред. Литвин А. М., Никифоров Ю. А. – М.: “Абрис”, 2017. – С. 402–457.
  • Литвин, А. М. Раздел 2. Партизанский фронт / А.М. Литвин // Страна в огне: в 3 т. Т. 3. Освобождение. 1943–1944: В 2 кн. Кн.2. Документы и материалы. / отв. ред. Литвин А.М., Никифоров Ю.А. – М.: “Абрис”, 2017. – С. 309–345.
  • Литвин, А. М. Борьба с националистическим подпольем и политическим бандитизмом на территории Беларуси (январь 1944 – декабрь 1945 гг) / А. М. Литвин // Страна в огне : в 3 т. Т. 3. Освобождение. 1944–1945: В 2 кн. Кн.2. Документы и материалы. / отв. ред. Литвин А.М., Мягков М.Ю.; ред. сост. Суржик Д.В. — М.: “Абрис”, 2017. – С. 401-486.