Ткачова Марыя Іванаўна

навуковы супрацоўнік
аддзела археалогii першабытнага грамадства,
магістр гістарычных навук

Тэл.: (+375 17) 379-08-22;
e-mail: marta-van@mail.ru

Нарадзілася ў 1986 г. у г.п. Глуск Магілёўскай вобласці. У 2008 г. скончыла гістарычны факультэт БДУ, у 2009 г. магістратуру пры гістарычным факультэце БДУ.

Працоўная дзейнасць:
З года малодшы навуковы супрацоўнік аддзелу археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі. З чэрвеня 2019 г. – у аддзеле захавання и выкарыстання археалагiчнай спадчыны.

Сфера навуковых інтарэсаў:
Займаецца вывучэннем неаліту Усходняй Беларусі, старажытнай керамікі. Праводзіла даследаванні ў Любанскім і Чэрвеньскім раёнах Мінскай вобласці, Глускам раёне Магілёўскай вобласці, Гомельскім і Акцябрскім раёнах Гомельскай вобласці.

Публікацыі

Важнейшыя навуковыя артыкулы:

  • Особенности развития восточнополесского варианта днепро-донецкой культуры (по материалам памятников Пооресья) // Культуры степной Евразии и их взаимодействие с древними цивилизациями. Материалы международной научной конференции, посвященной 110-летию со дня рождения выдающегося российского археолога Михаила Петровича Грязнова, Кн. 2.– CПб: ИИМК РАН: «Периферия», 2012. – С. 62–66.
  • Керамический комплекс днепро-донецкой культуры поселения Озерное 1 (Припятское Полесье) // Материалы и исследования по археологии России и Беларуси: Комплексное исследование и синхронизация культур эпохи неолита – ранней бронзы Днепровско-Двинского региона. – Санкт-Петербург: Издательство «Инфинити», 2012. – С. 128–159.