Крумплеўскі Уладзіслаў Станіслававіч

навуковы супрацоўнік
аддзела антрапалогii

Тэл.: (+375 17) 379-27-96
E-mail: uladz.krumpleuski@gmail.com

Нарадзіўся 5 красавіка 1989 г. ў в. Падварынка, Браслаўскага р-на Віцебскай вобл. У 2011 годзе скончыў гісторыка-філалагічны факультэт Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта, у 2013 – магістратуру Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта, у 2016 аспірантуру пры Інстытуце гісторыі НАН Беларусі. Тэма дысертацыйнага даследавання: «Фарміраванне антрапалагічнага складу насельніцтва Браслаўскага Паазер’я ў пачатку XIX-XX стст».

Працоўная дзейнасць:
З 2011-2012 гг. працаваў выкладчыкам-стажорам на кафедры сацыяльна-гуманітарных дысцыплін Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта. З лістапада 2016 года малодшы навуковы супрацоўнік аддзелу антрапалогіі Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Сфера навуковых інтарэсаў:

  • гістарычная дэмаграфія;
  • гісторыя этнаканфесійных адносін на тэрыторыі беларуска-літоўскага памежжа;
  • гістарычная інфарматыка.
Публікацыі:

  • Метрические книги как источник информации о естественном движении народонаселения в XIX – начале XXв. //Актуальные вопросы антропологии. – Минск: Беларуская навука. – Вып. 10. – 2015. – С. 206-213.
  • The Impact of Religious Factors on the North-West Population of Belarus at the End of the 19th Century. // International Journal of Anthropology. – ” Editrice Il Sedicesimo” (Firenze, Italy) – Vol. 30 – n.3-4. – 2015. Р.249-255
  • Брачное поведение католического населения Браславского Поозерья в конце начале века (на примере Видзовского прихода). // Актуальные вопросы антропологии. Вып. 11.– Минск: «Беларуская навука», 2016. – С. 162–172
  • Детская смертность у католического населения Браславского Поозерья в конце XIX в. (на примере Видзовского прихода). // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. – Вып. 22. – Минск: «Права і эканоміка», 2017. – С. 336-341
  • Половозрастные особенности смертности взрослого населения Браславского Поозерья в конце XIX века. (На примере Видзовского католического прихода) // Актуальные вопросы антропологии. Вып. 12. – Минск: «Беларуская навука», 2017. – С. 92–99