Няклюдава Таццяна Анатольеўна

Навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі
Сярэдніх вякоў і Новага часу

Тэл.: (+375 17) 378-28-54
E-mail: tatiana_stolz@mail.ru

Нарадзілася 14 жніўня 1987 г. У 2010 г. скончыла УА «Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.С. Пушкіна» па спецыяльнасці «Гісторыя. Рэлігіязнаўства», у 2012 г. — магістратуру ўніверсітэта па спецыяльнасці «Айчынная гісторыя». З 1 лістапада 2021 г. — аспірант ДНУ “Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі”.

Працоўная дзейнасць:
З 2010 да 2021 гг. працавала ў КК “Брэсцкі абласны краязнаўчы музей” на пасадзе навуковага супрацоўніка (2010–2012 гг.), вядучага навуковага супрацоўніка (2012–2014 гг.), намесніка дырэктара па навуковай рабоце (2014–2021 гг.). З 15 лістапада 2021 г. — навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу, з 1 лютага 2022 г. — аддзела археалогіі Полацкай зямлі і сумежных тэрыторый, з 1 лістапада 2022 г. — аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу.

Сфера навуковых інтарэсаў:

  • Археалагічнае дрэва як асаблівая катэгорыя археалагічных знаходак;
  • Вырабы з дрэва і інструменты дрэваапрацоўкі XI–XVIII стст. на тэрыторыі Беларусі: тыпалогія, храналогія (па археалагічных звестках).

Публікацыі:

  • Nekljudova, Т. Das archäologische Museum „Berestje“. Die Geschichte der Musealisierung der archäologischen Stätte und die aktuelle Museumsentwicklung / T. Nekljudova, A. Baškov // Analecta Archaeologica Ressoviensia. — Rzeszów, 2018. — V. 13. — P. 441–462.
  • Неклюдова, Т. А. Этапы консервации археологической древесины из раскопок древнего Берестья (по материалам Брестского областного краеведческого музея) / Т. А. Неклюдова // «Музейныя здабыткі» : материалы I Международной научно-практической конференции «Историко-культурное наследие Бреста и Брестчины в музейных собраниях и частных коллекциях» ; Брест, 11–12 октября 2018 г., Брестский областной краеведческий музей ; редкол.: А. В. Митюков [и др.]. — Брест, 2020. — 300 с.: илл. — С. 261 — 294.