Бахір Юлія Мікалаеўна

навуковы супрацоўнік
цэнтра ваеннай гісторыі Беларусі

Тэл.прац.: (+375 17) 378-24-21.
Тэл.маб.: (+375 33) 645-51-89.
Е-mail: yu.bahir@yandex.ru

Сяброўка прафсаюзнага камітэта
Інстытута гісторыі НАН Беларусі
.

Нарадзілася 10 снежня 1989 г. у в. Язна Мёрскага р-на Віцебскай вобласці. У 2012 г. скончыла з адзнакай гістарычны факультэт Віцебскага дзяржаўнага універсітэта імя П. М. Машэрава (спецыяльнасць «Гісторыя. Сацыяльна-палітычныя дысцыпліны»). У 2016 г. скончыла аспірантуру Віцебскага дзяржаўнага універсітэта імя П. М. Машэрава па спецыяльнасці «Айчынная гісторыя».

Працоўная дзейнасць:
З 2016 г. — выкладчык кафедры гісторыі Беларусі гістарычнага факультэта ВДУ імя П.М. Машэрава, з 2021 — навуковы супрацоўнік Цэнтра ваеннай гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Сфера навуковых інтарэсаў:

 • найноўшая гісторыя;
 • гісторыя грамадскіх арганізацый;
 • гісторыя Таварыства Чырвонага Крыжа БССР.

Актуальныя навуковыя праекты:
Грант БРФФД «Патэнцыял грамадскіх арганізацый ў вырашэнні медыка-сацыяльных праблем (на прыкладзе дзейнасці Беларускага Таварыства Чырвонага Крыжа ў 1921–2000 гг.)» дагавор № Г20М-093 ад 04.05.2020 (2020–2022 гг.)

Публікацыі:
Аўтар звыш 50 публікацый у беларускіх і замежных навуковых выданнях. Даследаванні выкарыстоўваюцца ў рабоце ўстаноў адукацыі. Найважнейшыя навуковыя выданні і артыкулы апошніх гадоў:

Манаграфія

 • Бахир, Ю. Н. Общество Красного Креста Белорусской ССР: основные направления, этапы и итоги деятельности (конец 1943–1991 гг.) : монография / Ю. Н. Бахир. — Минск: Национальная библиотека Беларуси, 2017. — 171 с.

Артыкулы ў выданнях, рэкамендаваных ВАК Рэспублікі Беларусь:

 • 1. Бахір, Ю. М. Удзел беларускіх арганізацый Таварыства Чырвонага Крыжа ў паляпшэнні ўмоў працы і быту ў БССР (канец 1943–1991 гг.) / Ю. М. Бахір // Весці БДПУ. Сер. 2. Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Культуралогія. — 2015. — № 2. — С. 35–37.
 • 2. Бахир, Ю. Н. Деятельность Общества Красного Креста БССР по улучшению санитарного состояния населённых пунктов республики в конце 1943–1991 гг. / Ю. Н. Бахир // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. Сер. Гуманитарные науки, 2015. — № 4. — С. 11–14.
 • 3. Бахир, Ю. Н. Участие Общества Красного Креста Белорусской ССР в решении проблем медико-социального характера (конец 1943–1991 гг.) / Ю. Н. Бахир // Вестник Полоцкого государственного университета. Сер. А, Гуманитарные науки. — 2016. — № 1. — С. 71–78.
 • 4. Бахир, Ю. Н. Работа Общества Красного Креста БССР с детьми и молодежью в 1944-1991 гг.: основные направления и итоги / Ю. Н. Бахир // Гістарычна-археалагічны зборнік. — 2016. — Вып. 31. — С. 122–127.
 • 5. Бахир, Ю. Н. Подготовка специализированных кадров в организациях Общества Красного Креста БССР в 1944–1991 гг. / Ю. Н. Бахир // Учёные записки УО «ВГУ им. П.М. Машерова». — 2016. — Т. 21. — С. 20–24.
 • 6. Бахир, Ю. Н. Развитие донорского движения Обществом Красного Креста БССР в 1944–1991 гг. / Ю. Н. Бахир // Вышэйшая школа. — 2016. — № 6. — С. 56–60.
 • 7. Мандрик, И. В. Красный Крест БССР в послевоенной советской историографии / И. В. Мандрик, Ю. Н. Бахир // Ученые записки УО «ВГУ им. П. М. Машерова». — 2018. — Т. 26. — С. 66–72.