Ліневіч Сяргей Барысавіч

навуковы супрацоўнік
аддзела археалогii першабытнага грамадства,
магістр гістарычных навук

Тэл.маб.: (+375 29) 277-30-62
Тэл.прац.: (+375 17) 378-28-89
E-mail: lsb1986@mail.ru

Нарадзіўся ў 1986 г. у г.п. Старобін Салігорскага раёна Мінскай вобласці.
У 2010 г. скончыў гістарычны факультэт БДУ, у 2011 г. магістратуру пры гістарычным факультэце БДУ.

Працоўная дзейнасць:
Навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Сфера навуковых інтарэсаў:
Каменныя свідраваныя і шліфаваныя вырабы эпохі неаліту – бронзы – жалезнага веку. З 2015 г. уваходзіць у группу па правядзенню падводных археалагічных даследаванняў.

Асноўныя публікацыі:

  • Каменныя свідраваныя сякеры са збораў Лепельскага раённага краязнаўчага музея // Лепельскія чытанні. Матэрыялы ІV навукова-практычнай канферэнцыі. Мн., 2011, с. 17-29.
  • Бронзавыя сякеры з прыватных калекцый, знойдзеныя на тэрыторыі Беларусі ў 2009 годзе // Музейны веснік НГМРБ. Вып 5. Мн., 2011, с. 132-134.
  • Да пытання вывучэння каменных свідраваных і шліфаваных вырабаў з тэрыторыі Беларусі // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. Вып. 25. Мн., 2014, с. 80-84.
  • Унікальная знаходка каменнага свідраванага вырабу (в.Паварчыцы Салігорскага раёна) // Весці НАН Беларусі. Серыя гуманітарныя навукі. Мн., 2014, с.39-43.
  • Вытворчасць каменных свідраваных вырабаў эпохі неаліта – жалезнага веку // Гісторыка-археалагічны зборнік. Вып. 29. Мн., 2014, с. 286-293.