Шумілаў Вячаслаў Рыгоравіч

Вядучы навуковы супрацоўнік цэнтра ўсеагульнай гісторыі, міжнародных
адносін і геапалітыкі
,
кандыдат ваенных навук, дацэнт

Тэл.: (+375 17) 379-22-35. Каб. 224.
E-mail: mr.shumilov.1960@mail.ru

Нарадзіўся 4 студзеня 1960 г. у г. Бабруйску, Магілёўскай вобласці.
Скончыў Мінскае СВУ у жніўні 1977 г. З 1977 па 1981 гг. вучоба ў Ленінградскім ВАКУ ім. С.М. Кірава. З 1981 г. па 1983 гг. праходзіў службу на камандных пасадах у Маскоўскай ваеннай акрузе (г. Дываноў).
З 1983 да 1985 гг. накіраваны для праходжання ваеннай службы ў складзе абмежаванага кантынгенту савецкіх войскаў у Афганістане старшым памочнікам начальніка штаба 180 мсп 108 мсд.
З 1985 да 1990 гг. праходзіў службу на камандных пасадах у Беларускай ваеннай акрузе (г. Полацк).
З 1990 да 1993 гг. вучоба ў Ваеннай акадэміі бранятанкавых войскаў (г. Масква). З 1993 да 2002 гг. займаўся прафесарска-выкладчыцкай дзейнасцю ў Ваеннай акадэміі РБ.
Рашэннем Савета па абароне дысертацый СК 04.01.02 пры Ваеннай акадэміі РБ ад 22 верасня 1998 г. (пратакол № 4) прысуджана вучоная ступень па спецыяльнасці 20.01.03 — кандыдат ваенных навук.
Пастанова Прэзідыума ВАК РБ ад 21 верасня 2005 г. № 29Ц (пратакол № 16/10) прысвоена вучонае званне па спецыяльнасці “Ваеннае мастацтва і ваеннае будаўніцтва” — дацэнт.
З 2002 да 2004 гг. вучоба ў Ваеннай акадэміі Генеральнага штаба Узброеных Сіл Расійскай Федэрацыі (г. Масква). Па заканчэнні акадэміі (з адзнакай) прызначаны начальнікам кафедры ваеннага мастацтва Ваеннай акадэміі РБ (г. Мінск), у 2006 г. прызначаны намеснікам начальніка факультэта Генеральнага штаба Узброеных Сіл Ваеннай акадэміі Рэспублікі Беларусь, у ліпені 2007 г. прызначаны намеснікам начальніка Генеральнага штаба Узброеных Сіл па навуковай рабоце. У снежні 2007 г. па снежань 2914 года — начальнік факультэта Генеральнага штаба Узброеных Сіл — намеснік начальніка ўстановы адукацыі “Ваенная акадэмія Рэспублікі Беларусь”. У студзені 2015 г. звольнены ў запас па выслузе гадоў.
З красавіка па ліпень 2015 г. вядучы навуковы супрацоўнік Дзяржаўнай установы “Беларускі Інстытут сістэмнага аналізу і інфармацыйнага забеспячэння навукова-тэхнічнай сферы”.
З ліпеня 2015 г. па снежань 2021 г. намеснік дырэктара па ваенна-тэхнічным супрацоўніцтве СТАА «Віртуальныя тэхналогіі» (г. Мінск).
З верасня 2007 г. па снежань 2014 г. — старшыня грамадскай арганізацыі “Беларускае рэгіянальнае аддзяленне Акадэміі ваенных навук Расійскай Федэрацыі”. Са снежня 2017 г. па студзень 2020 г. — старшыня грамадскай арганізацыі «Ваенна-навуковае таварыства Рэспублікі Беларусь». У выбарных органах не быў.
З 05.08.1977 г. па 31.12.2014 г. — праходжанне ваеннай службы ў складзе Узброеных Сіл СССР і РБ. Воінскае званне — генерал-маёр (у запасе).
Працоўная дзейнасць — з красавіка 2015 года па цяперашні час.
Узнагароджаны 29 медалямі.
Жанаты, склад сям’і — жонка, дзве дачкі.

Сфера навуковых інтарэсаў:

 • Сістэма вышэйшай ваеннай адукацыі;
 • Дзяржаўнае і ваеннае кіраванне.

Публікацыі:
Аўтар больш за 30 навуковых (навучальна-метадычных) работ, з іх:
Мае манаграфіі — 1, навуковых артыкулаў — 27.
Найважнейшыя:

 • 1. Шумилов, В.Г. Конфликт в Новом Веке и прогнозирование его характера: монография…канд.воен.наук, доцент: В.Г. Шумилов. — ВА РБ, 2008. — 199 с.
 • 2. Шумилов, В.Г. Государственное и военное управление. Основы теории военного управления: учебник / А.Е. Козун. — ВА РБ, 2011, инв. № 5020, секретно. — 327 с.
 • 3. Шумилов, В.Г. Военная стратегия. Основы военной стратегии. Часть 1: учебник / П.Н. Муравейко и др. — ВА РБ, 2015, инв. № 8570, сов.секретно. — 372 с.
 • 4. Шумилов, В.Г. Государственное и военное управление. Основы управления войсками: учебник / В.Г. Шумилов. — ВА РБ, 2015, инв. № 8830, секретно. — 199 с.
 • 5. Шумилов, В.Г. Системы подготовки и повышения квалификации ППС на ФГШ ВС / В.Г. Шумилов // Сб. науч. ст. / ВА РБ. — Минск, 2008, № 14. — С. 142-144.
 • 6. Шумилов, В.Г. О результатах работы белорусского регионального отделения АВН в 2009 году и задачах на 2010 год / В.Г. Шумилов // Вестник АВН, 2010, № 1. — С. 37-38.
 • 7. Шумилов, В.Г. Основные направления информационного и технического обеспечения систем управления войсками / Г.С. Казаков, В.Г. Шумилов, В.К. Синявский // Наука и военная безопасность, 2011, № 3. — С. 5.
 • 8. Шумилов, В.Г. Продолжая традиции высшей военной школы / В.Г. Шумилов // Белорусская думка № 5 (май) 2011. — С. 6.
 • 9. Шумилов, В.Г. Исследование введения образовательной программы II ступени высшего образования для подготовки офицеров оперативно-стратегического звена управления / В.Г. Шумилов // Вестник Военное академии № 4 (41) 2013. — С. 8.
 • 10. Шумилов, В.Г. Основные проблемы организации партизанской борьбы в контексте подготовки территориальной обороны государства / В.Г. Шумилов // Вестник Академии военных наук РФ, 2013, № 2. — С. 8.
 • 11. Шумилов, В.Г. Пути повышения подготовки должностных лиц органов управления силами обеспечения национальной безопасности государства / В.Г. Шумилов // Вестник Академии МВД № 1 (27) 2014. — С. 4.
 • 12. Шумилов, В.Г. Межвузовское партнерство в подготовке специалистов государственного и военного управления / В.Г. Шумилов // Вестник Академии управления № 3 (52) серии А и В июль-сентябрь 2014. — С. 7.
 • 13. Шумилов, В.Г. Подготовка иностранных военнослужащих в высших военных учебных заведениях и военно-учебных центрах СССР (до 1991 г.) и Республики Беларусь (начиная с 1992 г.) / А.В. Гламазда, В.Г. Шумилов // Вестник БГУ (журнал международного права и международных отношений № 2 2014). — С. 5.
 • 14. Шумилов, В.Г. Теория инновационного развития как методологическая основа формирования перспективного облика Вооруженных Сил / В.Г. Шумилов // Вестник Военное академии № 1 (42) 25.03.2014. — С. 6.
 • 15. Шумилов, В.Г. Пути повышения эффективности обучения слушателей оперативно-стратегического звена управления / В.Г. Шумилов // Вестник Военное академии № 2 (43) 23.06.2014. — С. 4.
 • 16. Шумилов, В.Г. Задачи повышения эффективности обучения слушателей оперативно-стратегического звена управления / В.Г. Шумилов // Вестник Военное академии № 2, 2014. — С. 5.
 • 17. Шумилов, В.Г. Система компетенций выпускника магистратуры оперативно-стратегического (стратегического) звена военного управления в национальной высшей школе / В.М.Белько, В.Г.Шумилов // Вестник Военное академии № 3 (44) 24.09.2014. — С. 7.
 • 18. Шумилов, В.Г. К вопросу о подготовке специалистов для органов Министерства по чрезвычайным ситуациям высшего уровня / В.Г. Шумилов // Вестник Командно-инженерного института МЧС № 2014. — С. 5.
 • 19. Шумилов, В.Г. Взаимосвязь и взаимозависимость военного образования и военной науки / В.Г. Шумилов // Сборник научных статей ВА РБ № 26 20.06.2014. — С. 6.
 • 20. Шумилов, В.Г. О вспомогательной системе (подсистеме подготовки военных кадров) / В.Г. Шумилов // Сборник научных статей ВА РБ № 2014. — С. 6.
 • 21. Шумилов, В.Г. О структуре системы непрерывного военного образования перспективного облика Вооруженных Сил / В.Г. Шумилов // Сборник научных статей ВА РБ № 27 2014. — С. 6.
 • 22. Шумилов, В.Г. Военная безопасность Республики Беларусь: теоретико-методологическое основы / В.Г. Шумилов // Труды Института национальной безопасности РБ март 2014. — С. 4.
 • 23. Шумилов, В.Г. Концептуальные направления совершенствования подготовки военных кадров в системе высшего военного образования / В.Г. Шумилов // Бюллетень научно-методических материалов ВА ГШ РФ № 2014. — С. 6.
 • 24. Шумилов, В.Г. Военное образование и военная наука: взаимосвязь и взаимозависимость / В.Г. Шумилов // Вестник Академии военных наук РФ № 2014. — С. 6.
 • 25. Шумилов, В.Г. Системный анализ требований, влияющих на подготовку офицеров оперативно-стратегического (стратегического) звена в РБ / В.Г. Шумилов // Вестник Академии военных наук РФ, 2014 — С. 6.
 • 26. Шумилов, В.Г. Подготовка офицерских кадров оперативно-стратегического звена в системе военного образования РБ / В.Г. Шумилов // Военная мысль, 2014, № 9. — С. 5.
 • 27. Шумилов, В.Г. Межвузовское партнёрство в подготовке специалистов государственного и военного управления / В.Г. Шумилов // Проблемы управления: научно-практический журнал, 2014, № 3. — С. 5.
 • 28. Шумилов, В.Г. Деятельность белорусского регионального отделения по научному обеспечению направления развития военной организации Союзного государства / В.Г. Шумилов // Вестник Академии военных наук РФ, 2015, № 1. — С. 8.
 • 29. Шумилов, В.Г. Разработка рациональной системы подготовки военных кадров в интересах обеспечения военной безопасности РБ / В.Г. Шумилов // Вестник Военное академии № 4, 2015. — С. 6.
 • 30. Шумилов, В.Г. Военная победа — одна на всех. Итоги и уроки победы советского народа в Великой Отечественной войне / В.Г. Шумилов // Вестник Академии военных наук РФ, 2015, № 3. — С. 7.
 • 31. Шумилов, В.Г. Военно-научное общество: история и современность / В.Г. Шумилов // Армия, 2021, № 1. — С. 6.
 • 32. Государственные испытания опытного образца динамического тренажера огневой подготовки командира и наводчика-оператора БМП-2 КТРН.161464.826. индекс ДТКН — БМП-2, заводской № Л ЛИ 1516 отчет ОКР (заключ.) / СООО «Виртуальные технологии»; Минск, 2021. — 162 с.