Валодзькiн Андрэй Аляксандравіч

старшы навуковы супрацоўнік Цэнтра ўсеагульнай
гісторыі, міжнародных адносін і геапалітыкі
,
кандыдат гістарычных навук, дацэнт

Тел.: (+375 17) 378-27-05

Профіль у Акадэміі Google | scholar.google.ru
Профіль у Research Gate | www.researchgate.net

У 2004 г. скончыў з адзнакай факультэт міжнародных адносін БДУ па спецыяльнасці “міжнародныя адносіны”. У 2005 г. стажыраваўся ў г. Стакгольм, Швецыя. У 2009 г. абараніў кандыдацкую дысертацыю па гісторыі міжнародных адносін на тэму “Трансфармацыя адносін ЕС і НАТА з дзяржавамі Балтыйскага рэгіёна ў 1991–2004 гг.”. З 2007 г. працуе ў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. З 2014 г. — у Інстытуце гісторыі НАН Беларусі.

Асноўная сфера навуковых інтарэсаў — найноўшая гісторыя міжнародных адносін у рэгіёне Балтыйскага мора і знешняй палітыкі дзяржаў Балтыі ў постсавецкі перыяд.

Публікацыі:
Аўтар больш за 70 навуковых публікацый, у тым ліку:

Манаграфіі:
– Володькин, А.А. Основные векторы внешней политики Литвы, Латвии и Эстонии в 1991–2014 гг. / А.А. Володькин. — Минск: Беларуская навука, 2021. — 332 с.
Володькин, А.А. Интеграция Латвии, Литвы и Эстонии в ЕС и НАТО (1991 — 2014 гг.) / А.А. Володькин. — Минск: Беларуская навука, 2016. — 212 с. (СКАЧАТЬ)

Навуковыя артыкулы:
– Володькин, А.А. Предпосылки формирования внешнеполитических приоритетов стран Балтии в период их борьбы за независимость (1989–1991 гг.) / А.А. Володькин // Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия гуманитарных наук. — Т. 65. — № 4, 2020. — С. 432–442.
– Володькин, А.А. Формирование внешнеполитических приоритетов государств Балтии в период становления основ их суверенитета (первая половина 1990-х гг.) / А.А. Володькин // Ученые записки ВГУ имени П.М. Машерова: Сб. научных трудов. — Т. 31, 2020. — С. 20–26.
– Володькин, А.А. Развитие основных векторов внешней политики государств Балтии в период их интеграции в ЕС и НАТО (1995 — 2004 гг.) / А.А. Володькин // Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 2. Гісторыя. Эканоміка. Права. — № 2. — 2020. — С. 45–52.
– Володькин, А.А. Проблемы изучения внешней политики Литвы, Латвии и Эстонии в Беларуси / А.А. Володькин // Журнал международного права и международных отношений. — № 1-2 (92-93). — 2020. — С. 44–51.
– Володькин, А. А. Развитие отношений Литвы, Латвии и Эстонии с США в 1990–2000-е гг. / А.А. Володькин // Актуальные проблемы международных отношений и глобального развития: сб. науч. ст. — Вып. 7. — Минск, 2019. — С. 7–23.
– Valodzkin, A. Russia in the Baltic States’ Foreign Policy in 1990s: Conceptual Analysis // Journal of the Belarusian State University. International Relations. — № 1, 2019. — pp. 22–27.
– Valodzkin, A. The Baltic States’ Foreign Policy Goals And Strategies Regarding Russia in 1990s // Journal of the Belarusian State University. International Relations. — № 2, 2018. — pp. 32–39.
Валодзькін, А.А. Развіццё беларуска-літоўскіх адносін у 2000-я гг. / А.А. Валодзькін // Журнал международного права и международных отношений. — 2013. — № 4. — C/ 49 — 56. (СКАЧАТЬ)
Валодзькін, А.А. Развіццё беларуска-літоўскіх адносін у 1990-я гг. / А.А. Валодзькін // Журнал международного права и международных отношений. — 2013. — № 2. — C. 42 — 50. (СКАЧАТЬ)
Володькин, А.А. Становление балтийского регионализма / А.А. Володькин // Журнал международного права и международных отношений. — 2006. — № 2. — С. 46 — 51.