Чыкалава Ірына Рамуальдаўна

вядучы навуковы супрацоўнік
цэнтра ваеннай гісторыі Беларусі,
доктар гістарычных навук, прафесар

Тэл.: (+375 17) 373-27-00
e-mail: irina_chikalova@mail.ru

Акадэмія Google | scholar.google.ru
Навуковая электронная бібліятэка | www.elibrary.ru

Нарадзілася ў Мінску. Выпускнiца сярэдняй школы імя Янкі Купалы №19 г. Мінска, дзе вучылася ў спецыялiзаваным класе з гістарычным ухілам у Н.С. Алукер. Школьнiцай прымала ўдзел ў археалагічных раскопках на тэрыторыі менскага замчышча, якія правадзiў у 1976–1977 гг. Г.В. Штыхаў. Адначасова скончыла трохгадовы курс англійскай мовы пры Цэнтральным доме афіцэраў у Мінску. З адзнакай скончыла гістарычны факультэт Мінскага дзяржаўнага педагагічнага інстытута імя А.М. Горкага (МДПІ) па спецыяльнасці «гісторыя і замежная мова (англійская)». У 1997 г. скончыла магістратуру Йоркскага універсітэта (Англія), у 1989 г. — аспірантуру па спецыяльнасці «Айчынная гісторыя» і ў 2000 г. — дактарантуру па спецыяльнасці «Усеагульная гісторыя» Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя Максіма Танка (БДПУ). У 2001 г. у Радзе па абароне дысертацый Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта абараніла доктарскую дысертацыю «Гендэрная палітыка вядучых партый ЗША і Вялікабрытаніі ў 1970–1990-я гады». У 1994 г. атрымала вучонае званне дацэнта, у 2006 г. — прафесара. Працавала намеснікам (2004–2006), старшынёй (2006–2012) секцыі гісторыі і грамадазнаўства Навукова-метадычнай рады пры Міністэрстве адукацыі Рэспублікі Беларусь (грамадская нагрузка). Была членам экспертнага савета ВАК Рэспублікі Беларусь (2006–2015). Падрыхтавала двух кандыдатаў гістарычных навук, чатырнаццаць магістраў у галіне гісторыі і культуралогіі. У Iнстытуце гiсторыi працуе з 2013 года.

Выкладчыцкая дзейнасць
Прафесар кафедры ўсеагульнай гісторыі і методыкі выкладання гісторыі БДПУ, прафесар кафедры культуралогіі БДУ. Выкладала ў Інстытуце ўсходнеславянскай філалогіі Шлёнскага ўніверсітэта ў Катавіцах (Польшча).

Навуковыя інтарэсы
Першая сусветная вайна; брытанскiя даследаваннi, амерыканістыка, «доўгае XIX стагоддзе», гістарыяграфія Новай гісторыі; вывучэнне англасаксонскага свету ў дарэвалюцыйнай Расіі; бiаграфiка, інтэлектуальная гісторыя, жаночая і гендэрная гісторыя. Апублікавала 250 навуковых і навукова-метадычных прац.

Удзел у рэдакцыйных калегіях перыядычных навуковых выданняў
Вестник Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина (с № 1 (46) 2015 г.; ВАК РФ для докторских и кандидатских диссертаций, РИНЦ); Ученые записки Орловского государственного университета (с № 5 (68) 2015 г.; ВАК РФ для докторских и кандидатских диссертаций, РИНЦ); Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета (с № 3 (35) 2015 г., ВАК РФ, РИНЦ); Запад — Восток: Научно-практический ежегодник (с № 4–5 2012 г.; Йошкар-Ола: Марийский госуниверситет, РФ, ERIH PLUS, РИНЦ); Вестник Омского университета. Серия «Исторические науки» (с № 1 2020 г.; ВАК РФ, РИНЦ); Вестник Северо-Восточного государственного университета. Серия «История» (с № 1 2020 г.; РИНЦ); «Вестник Полесского государственного университета» (№1 2008 г. — №1 2015 г.; ВАК РБ); Ученые записки Витебского государственного университета имени П.М. Машерова (2014–2016; ВАК РБ, РИНЦ); «Долгий XIX век» в истории Беларуси и Восточной Европы: исследования по Новой и Новейшей истории: сб. науч. тр. (с 2017 г.; ВАК РБ, РИНЦ); Современная молодежь и общество: сборник научных статей (с 2018 г.; ВАК РБ, РИНЦ).

Член рэдакцыйнага савета
«Pax Britannica»: книжная серия издательства «Алетейя» (Санкт-Пецярбург, РФ; с 2013 г.).

Навуковыя стыпендыі, гранты, стажыроўкі і навучальныя праграмы

 • кастрычнік 1993 г. — студзень 1994 г. — стажыроўка ў Інстытуце ўсходнеславянскай філалогіі Шлёнскага ўніверсітэта ў Катавіцах у рамках пагаднення паміж міністэрствамі адукацыі Беларусі і Польшчы;
 • 1995 г. — 3-х месячная стажыроўка ў Ягелонскім універсітэце ў рамках пагаднення паміж міністэрствамі адукацыі Беларусі і Польшчы;
 • лістапад 1995 г. — верасень 1996 г. — Chevening Scholarship, стыпендыя Міністэрства замежных спраў Вялікабрытаніі для навучання ў магістратуры Йоркскага ўніверсітэта (Англія);
 • жнівень 1997 г. — красавік 1998 г. — 8-месячная стажыроўка ў Ратгерскім універсітэце (ЗША), праграма навуковых абменаў «Рэгіянальны даследчык» Iнфармацыйнага агенцтва ЗША;
 • ліпень 1996 г. — Міжнародная навуковая летняя школа ў Утрэхцкiм універсітэце (Галандыя);
 • ліпень 1997 г. — Міжнародная навуковая летняя школа ў Цэнтральна-Еўрапейскім універсітэце (Будапешт);
 • верасень 1998 г., 1999 г. — Міжнародныя навуковыя летнія школы ў Фаросе;
 • ліпень 1999 г. — штогадовы гадовы інстытут у Кракаве (Пшэгажальскi замак) для маладых вучоных у галіне сацыяльных навук пры падтрымцы Новай школы сацыяльных даследаванняў (Нью-Ёрк);
 • 2000 г. — праграма павышэння кваліфікацыі на базе Вышэйшай школы сацыяльных і эканамічных навук у Маскве;
 • 1999 г., 2002 г. — стыпендыі для працы на працягу месяца ў бібліятэцы Цэнтра Паўночнаамерыканскіх даследаванняў імя Дж. Ф. Кенэдзі Свабоднага ўніверсітэта Берліна, запрошаны даследчык;
 • жнівень 2001 г., 2002 г. — Міжнародныя навуковыя летнія школы ў Універсітэце Латвіі (Рыга);
 • 2002 г. — 3-месячная стыпендыя Цэнтра гендэрных даследаванняў універсітэта Эсэна (Германiя), запрошаны даследчык;
 • ліпень 2003 г. — Міжнародная навуковая летняя школа ў Разанскім дзяржаўным універсітэце імя С.А. Ясеніна;
 • 2004–2005 гг. — стыпендыят Цэнтра па развіццю вучэбнага планавання Цэнтральна-Еўрапейскага ўніверсітэта (Будапешт);
 • 2005 г., 2006 г. 2015 г., 2020 г. — павышэнне кваліфікацыі па курсах «Сучасныя тэхналогіі ў адукацыі» «Web-майстарынг і кампутарная графіка ў адукацыі», «Вэб-праектаванне адукацыі», «Мадэлі, тэхналогіі і метады навучання ва універсітэце» у РІВШ БДУ;
 • чэрвень 2017 г. — Міжнародная летняя школа «1917 год: новыя погляды і новыя падыходы” (Санкт-Пецярбург) для маладых навукоўцаў-гісторыкаў краін СНД, Балтыі і Еўропы», арганізаваная Інстытутам усеагульнай гісторыі РАН і Санкт-Пецярбургскім дзяржаўным універсітэтам пры фінансавай падтрымцы міждзяржаўнага фонду гуманітарнага супрацоўніцтва дзяржаў-удзельніц СНД і Расійскага навуковага фонду.

Кіраўніцтва навуковымі праектамі і заданнямі

 • 1992 г. 1993–1995 гг. — кіраўнік навуковых праектаў «Культура Беларусі ў кантэксце еўрапейскай культуры» па заданні Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь;
 • 2004–2006 гг., 2007–2009 гг. — кіраўнік з беларускага боку сумеснымі расiйска-беларускімі праектамі «Жанчыны-навукоўцы Беларусі і Расіі ў пост-савецкі перыяд (кампаратыўнае даследаванне сацыяльнай ідэнтычнасці, 1991–2001)» i «Гендэрныя сістэмы Беларусі і Расіі, 1991–2007: (неа)патрыярхальнасьць або вяртанне да традыцыйных каштоўнасцей?» па грантах БРФФД-РГНФ;
 • 2019–2021 гг. — кіраўнік навуковага праекта «Першая сусветная вайна: фарміраванне рускамоўнага корпуса дакументальных і гістарыяграфічных крыніц (1914–1941 гг.)» па гранту БРФФД «Навука»;
 • 2006–2010 гг., 2011–2015 гг., 2016–2020 гг. — кіраўнік навуковых падзаданiй «Сацыяльна-эканамічны і палітычны рэфармiзм ў новы час: вопыт і праблемы», «Партыі і грамадскія аб’яднанні краін Еўропы ў сацыяльна-палітычных працэсах апошняй трэці XIX — пачатку XX стагоддзя», «Англа-саксонскі свет (эканоміка, палітыка, соцыум): вынікі вывучэння ў Расійскай імперыі (1801–1917)» ў рамках Дзяржаўных комплексных праграм навуковых даследаванняў «Гісторыя і культура».

Узнагароды
З’яўлялася стыпендыятам Спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітых маладых навукоўцаў — дактароў навук (2002). Уладальнік персанальнай надбаўкі за ўклад у сацыяльна-эканамічнае развіццё Рэспублікі Беларусь (2007). Падзяка Вышэйшай атэстацыйнай камісіі Рэспублікі Беларусь (2011); Ганаровыя граматы Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь (2008) і Мінскага гарадскога выканаўчага камітэта (2014); Грамата Інстытута гісторыі НАН Беларусі (2016); Дыплом II ступені за лепшыя дасягненні ў 2018 г. сярод навуковых супрацоўнікаў — дактароў гістарычных навук Інстытута гісторыі НАН Беларусі; Грамата Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі (2019).

Навуковыя працы
Манаграфіі, падручнікі, навучальныя, вучэбныя дапаможнікі

 • Великобритания: осмысление исторического опыта в Российской империи (XIX — начало XX в.): Монография. — Минск: Беларуская навука, 2018. — 413 с. (обложка)
 • Великобритания: изучение в Российской империи (XIX — начало XX в.). — СПб.: Алетейя, 2017. — 576 с. (обложка)
 • Партии, профессиональные союзы, женские организации во Франции, Германии, Великобритании (1815–1914): Монография. — Минск: Беларуская навука, 2015. — 392 с. (elibrary.ru) (обложка).
 • Англоведение в императорской России в именах и публикациях (1801–1917): Монография. — СПб.: Алетейя, 2013. — 392 с. (elibrary.ru)
 • Новая история стран Европы и Северной Америки (1815 — 1918): Учебник для студентов исторических факультетов университетов. 2-е изд., испр. — Минск: Выш. шк., 2013. — 686 с. (у сааўт. с Р. А. Чыкалавым) (elibrary.ru).
 • Страны Западной цивилизации. XIX — начало XX вв. Хрестоматия. — Минск: Выш. шк., 2010. — 528 с. (у сааўт. с Р. А. Чыкалавым) (elibrary.ru) (обложка).
 • Новая история стран Европы и Северной Америки (1815–1918 гг.): Учебник для студентов исторических факультетов университетов. — Минск: Выш. школа, 2009. — 686 с. (у сааўт. с Р. А. Чыкалавым) (elibrary.ru, loveread.ec).
 • Новая история стран Европы и США (1815–1918 годы): Учебное пособие для студентов исторических факультетов университетов. — М.: Высш. шк., 2005. — 551 c. (у сааўт. с Р. А. Чыкалавым).
 • Партии и власть в США и Великобритании: гендерная политика в 1970–1990-е годы: Монография. — Минск: Тесей, 2000. — 288 с.
 • Западная Европа и Соединенные Штаты Америки (1815–1918 годы): Учебное пособие для студентов исторических факультетов университетов. — Минск: Тесей, 2000. — 504 c. (у сааўт. с Р. А. Чыкалавым) (обложка).

Удзел у калектыўных працах

 • История белорусской государственности. В 5 т. — Т. 5: Национальная государственность на переломе эпох (вторая половина ХХ — начало ХХI в.) / А.А. Коваленя [и др.]; отв. ред. тома Н.В. Смехович; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории. — Минск: Беларуская навука, 2020. [Женщины в органах государственной власти и управления. — С. 529–550].
 • «Свои» и «Другие»: взаимодействие и восприятие культур Запада и России / отв. ред. Т.Л. Лабутина; Ин-т всеобщей истории РАН. — СПб.: Алетейя, 2020. [Раздел: Союзники и враги: образы англичан и немцев в восприятии российского общества в годы Первой мировой войны]. — С. 316–341(elibrary.ru).
 • “Свой” / ”Чужой” в кросс-культурных коммуникациях стран Запада и России / Отв. ред. Т. Л. Лабутина; Ин-т всеобщей истории РАН. — СПб.: Алетейя, 2019. [Раздел: “Глубоко различны те условия, в которых приходится действовать…”: системы образования в США и Великобритании. Взгляд из России (конец XIX — начало ХХ вв.) — С. 426–444]. (elibrary.ru).
 • Англоведение в современной России: Коллективная монография / Отв. ред. М.П. Айзенштат, Т.Л. Лабутина; Ин-т всеобщей истории РАН. — М.: ИВИ РАН, 2019. — 390 с. [Раздел: История Великобритании XIX — начала ХХ веков в советской новистике: темы, историки, труды. — С. 348–357] (elibrary.ru).
 • Идеи и люди: интеллектуальная культура Европы в Новое время / Под ред. Л. П. Репиной: Коллективная монография; Ин-т всеобщей истории РАН. — М.: Аквилон, 2014. — 848 с. [Раздел: Опыт интеллектуального трансфера: иностранная книга об Англии в России (1861–1917). — С. 469–530 (elibrary.ru).
 • Введение в гендерные исследования: Ч. 1: Учебное пособие / Под ред. И. Жеребкиной. — СПб.: Алетейя, 2001. — 708 c. [Раздел: Гендерная проблематика в политической теории. — С. 80-106].
 • Жанчыны Беларусi ў люстэрку эпохi: Нацыянальная справаздача / Женщины Беларуси в зеркале эпохи: Национальный отчет / Women of Belarus in the Mirror of the Epoch: the National Report. — Мiнск: Прадстаўнiцтва ААН у Рэспублiцэ Беларусь / Минск: Представительство ООН в Республике Беларусь / Minsk: Office UN in the Republic of Belarus, 1997.

Навуковыя артыкулы

 • Основоположник российской американистики Павел Григорьевич Мижуев (1861–1931) // Американистика: Актуальные подходы и современные исследования: Межвуз. сб. науч. трудов. Вып. 12 / под ред. Т.В. Алентьевой, М.А. Филимоновой. — Курск: Курск. гос. ун-т, 2020. — С. 405–437 (elibrary.ru).
 • Представления традиционалистов о геополитических союзниках России в преддверии Первой мировой войны // Актуальные проблемы международных отношений и дипломатии: Материалы V Международной научно-практической конференции, Витебск, 21–22 мая 2020 г. / Витеб. гос. ун-т; редкол.: А.П. Косов (гл. ред.) [и др.] — Витебск: ВГУ им. П.М. Машерова, 2020. — С. 21–26 (elibrary.ru).
 • Становление научных школ в области всеобщей истории в императорских университетах России // Всеобщая история и историческая наука в XX — начале XXI века: сборник статей и сообщений: В 2 т. Т. 1 / сост. и отв. ред. Г.П. Мягков, Е.А. Чиглинцев. — Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2020. — С. 142–145 (elibrary.ru).
 • “Нам полезны дружественные отношения с заокеанской страной”: о книге Н. А. Бородина «Северо-Американские Соединенные Штаты и Россия» (1915) // История. Электронный научно-образовательный журнал. Тема выпуска: Диалог и противостояние Запада и России. История и современность. — М.: ИВИ РАН, 2019. — № 12. [Электронный ресурс]. Доступ для зарегистрированных пользователей. URL: history.jes.su.
 • Становление германистики как области исторических исследований в Российской империи // Беларусь i Германiя: гiсторыя i сучаснасць: матэрыялы Мiжнар. навук. канф., Мiнск, 5 крас. 2019 г. Вып.18 / рэдкал.: А. А. Каваленя (адк. рэд.), С. Я. Новiкаў (нам. адк. рэд.) [iнш. ] — Мiнск, МДЛУ, 2020. — С. 136–152.
 • Национальный вопрос в Габсбургской монархии в освещении российской историографии начала ХХ в. // «Долгий XIX век» в истории Беларуси и Восточной Европы: исследования по Новой и Новейшей истории: сб. науч. тр. Вып. 3 / редкол.: И. А. Марзалюк (пред.) [и др.]. — Минск: РИВШ, 2019. — С. 32–44 (elibrary.ru).
 • У истоков белорусской исторической германистики (вторая треть XIX — начало ХХ вв.) // От Версаля и Веймара до образования двух Германий (ФРГ и ГДР), 1919–1939 гг.: Актуальные вопросы исторической германистики, отечественной и всеобщей истории, геополитики и международных отношений, социально-гуманитарных наук и права: материалы международной научной конференции, Витебск, 3–4 октября 2019 г. / Редкол.: В. А. Космач (гл. ред.) [ и др.] — Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова, 2019. — С. 11–14 (elibrary.ru).
 • “Наш карэспандэнт у Лёндане”: Сямён Ісаакавіч Рапапорт (1858–1934) // Запiсы. Беларускі Iнстытут навукі й мастацтва. — New-York — Менск, 2019. — С. 527–542.
 • Изучение Персии в императорской России: роль дипломатических служб // Актуальные проблемы источниковедения: материалы V Международной научно-практической конференции к 110-летию Витебской ученой архивной комиссии, Витебск, 25–27 апреля 2019 г. / Витеб. гос. ун-т; редкол.: А.Н. Дулов и М.Ф Румянцева (отв. ред.) [и др.]. — Витебск: ВГУ им. П.М. Машерова, 2019. — С. 64–68 (elibrary.ru).
 • Английский город в эпоху промышленной революции: историко-антропологический аспект // Актуальные вопросы антропологии. Сб. научных трудов. — Вып. 14. — Минск: Беларуская навука, 2019. — С. 165–183 (elibrary.ru).
 • Проекты решения женского вопроса в России в начале ХХ столетия // «Долгий XIX век» в истории Беларуси и Восточной Европы: исследования по Новой и Новейшей истории: сб. науч. тр. Вып. 2 / редкол.: И. А. Марзалюк (пред.) [и др.]. — Минск: РИВШ, 2019. — С. 152–157 (elibrary.ru).
 • «Старый порядок» и Революция конца XVIII века во Франции в трудах российских историков рубежа XIX–XX вв. // Сборник научных статей по материалам международной научной конференции, посвященной 140-летию со дня рождения академика В. И. Пичеты / Гл. ред. А.Д. Король. — Минск: БГУ, 2018. — С. 371–380 (elibrary.ru).
 • У истоков российской американистики: Павел Григорьевич Мижуев (1861 — 1931) // Соединенные Штаты Америки: история, политика, культура: сб. науч. ст. — Минск: Беларуская навука, 2018. — С. 7-32 (elibrary.ru, books.google.by).
 • Властные структуры, аффирмативные действия и складывание женской политической элиты в США (1960–1990-е гг.) // Соединенные Штаты Америки: история, политика, культура: сб. науч. ст. –Минск: Беларуская навука, 2018. — С. 154-167 (elibrary.ru).
 • Исаак Гурвич и Исаак Рубинов: российские иммигранты в США // Американистика: Актуальные подходы и современные исследования: Межвуз. сб. науч. трудов. Вып. 10 / под ред. Т.В. Алентьевой, М.А. Филимоновой. — Курск: Курск. гос. ун-т, 2018. — С. 143–156 (elibrary.ru).
 • Первая мировая война: формирование русскоязычного корпуса историографических источников (1918–1920-е годы) // Первая мировая война и становление версальско-вашингтонской системы международных отношений: Материалы международной научно-практической конференции к 100-летию Великой войны 1914–1918 гг., Витебск, 18–20 октября 2018 г. / редколл.: В.А. Космач (гл. ред.) [и др.]. — Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова, 2018. — С. 166–170 (elibrary.ru).
 • Британский доминион Канада: взгляд из России рубежа XIX–ХХ вв. // Британия: история, культура, образование. Сборник статей по материалам IV международной научной конференции «Британия: история, культура, образование» / отв. редактор А.Б. Соколов. — Ярославль: ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, 2018 г. — С. 375-384 (elibrary.ru).
 • Революция 1905–1907 гг. и общественное осмысление в России британского конституционного опыта // Гiстарычна-археалагiчны зборнiк. — Минск: Беларуская навука, 2018. — Вып. 33. — С. 13-19.
 • Мать и дочь: традиция и модерность в повседневной жизни евреек Северо-Западного края (на материалах воспоминаний Паулины Венгеровой и биографии Зинаиды Венгеровой) // Частное и общественное в повседневной жизни населения России: история и современность: материалы междунар. науч. конф.: в 2 т. / отв. ред. В.А. Веременко. — СПб.: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2018. — Т. 2. — С. 310-315 (elibrary.ru).
 • Концепты «фронтир» — «граница» — «пограничье» в исследовательском арсенале ученых-гуманитариев // Метадалогiя даследавання гiсторыi Беларусi: праблемы, дасягненнi, перспектывы: зборнiк навуковых артыкулаў / уклад.: В.В. Яноўская; рэдкал.: В.В. Данiловiч (гал. рэд.) [i iнш.]. — Мiнск: Беларуская навука, 2018. — С. 171-180.
 • Они были первыми: уроженки белорусских земель в высшей школе и науке (конец XIX — начало ХХ вв.) // Наука и инновации: научно-практический журнал. — Минск: НАН Беларуси. — 2018. — № 3. — С. 4-9 (elibrary.ru).
 • Первое поколение женщин в высших учебных и научных заведениях Советской Беларуси (1920–1930-е гг.) // Запад — Восток. Научно-практический ежегодник. — № 11. — Йошкар-Ола: Марийский гос. унив-т, 2018. — С. 192-204 (elibrary.ru).
 • Женщины в сфере научного труда в Беларуси (1991 — 2010 гг.): итоги трех исследовательских проектов // Белорусская наука в условиях модернизации: Материалы Международной научно-практической конференции, г. Минск, 20-21 сентября 2018 г. / Ин-т социологии НАН Беларуси. — Минск, 2018. — С. 29-38.
 • Институты «родительство», «материнство», «отцовство»: воспроизводство и трансформация в Беларуси // Гісторыка-этнаграфічныя і дэмаграфічныя аспекты даследавання сям’і: традыцыі і навацыі: зб. навук. арт. / рэдкал.: В. В. Даніловіч (гал. рэд.) і [інш.]. — Мінск: Беларуская навука, 2018. — С. 142-158.
 • Iсаак Аронавіч Гурвіч (1860 — 1924): выбiтны навуковец-амерыканiст, публіцыст, грамадскi дзеяч з Беларусі ў ЗША // Запiсы. Беларускі Iнстытут навукі й мастацтва. — New-York — Менск, 2018. — С. 575-592.
 • Первая мировая война и ее предтечи: начало изучения в России // Журнал российских и восточноевропейских исторических исследований. — М.: Фонд «Историческая память», 2017. — № 3. — С. 208-238 (elibrary.ru).
 • Забытый лондонский корреспондент российских журналов Семен Исаакович Рапопорт (1858 — 1934) // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. — Вып. 60. — М.: ИВИ РАН, 2017. — С. 69-89 (elibrary.ru).
 • Алексей Васильевич Бабин (1866 — 1930): у истоков американской славистики и российской американистики // Актуальные проблемы источниковедения: материалы IV Международной научно-практической конференции к 420-летию дарования городу Витебску магдебургского права, Витебск, 20-21 апреля 2017 г. / редкол.: А.Н. Дулов и М.Ф. Румянцева (отв. ред.) [и др.]. — Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова, 2017. — С. 48-54 (elibrary.ru).
 • Женский вопрос в документах и практической деятельности политических партий, действовавших на территории белорусских губерний накануне революции 1917 года // Россия и Беларусь: история и культура в прошлом и настоящем: материалы международной научной конференции “Россия и Беларусь на историческом перепутье, 1917-1922 гг.” (Смоленск, 19-21 октября 2017 г.) / под ред. Е.В. Кодина. — Вып. 2. — Смоленск: Изд-во СмолГУ, 2017. — С. 302-315 (elibrary.ru).
 • Революция 1917 года в России как вызов нормативному гендерному порядку // 1917 год: новые взгляды и новые подходы: материалы Международной летней школы молодых ученых-историков стран СНГ, Балтии и Европы. Санкт-Петербург, 4-10 июня 2017 г. / Институт всеобщей истории РАН. — М.: Издательство «Геоинфо», 2017. — С. 75-92.
 • У истоков российской американистики: Алексей Васильевич Бабин (1866-1930) и его труд «История Северо-Американских Соединенных Штатов» // Американистика: Актуальные подходы и современные исследования: Межвуз. сб. науч. трудов. Вып. 9 / под ред. Т.В. Алентьевой, М.А. Филимоновой. — Курск: Курск. гос. ун-т, 2017. — С. 271–293 (elibrary.ru).
 • П.А. Тверской: очерки американской жизни в российских общественно-политических журналах // Американистика: Актуальные подходы и современные исследования: Межвуз. сб. науч. трудов. Вып. 8 / под ред. Т. В. Алентьевой, М. А. Филимоновой. — Курск: Курск. гос. ун-т, 2016. — С. 350-371 (elibrary.ru).
 • «Лучший мужской клуб Лондона»: британский парламент как место работы женщин // Британский парламент вчера и сегодня: сб. науч. ст. — М.: ИВИ РАН, 2016. — С. 276-294 (elib.bspu.by).
 • Наблюдения об Англии и англичанах в эго-документах и отчетах российских путешественников (конец XVIII — начало XX вв.) // Запад — Восток. Научно-практический ежегодник. — № 9. — Йошкар-Ола: Марийский гос. ун-т, 2016. — С. 18-35 (elibrary.ru).
 • Защитник Сталинграда, учитель рисования из Росицы Эдуард Станиславович Былинко // Вiцебшчына ў гады Вялiкай Айчыннай вайны: зб. навук. арт. / склад.: А. А. Крыварот [i iнш.]; рэдкал.: А. А. Каваленя (гал. рэд.) [i iнш.]. — Мiнск: Беларуская навука, 2015. — С. 189-196.
 • Ольга Алексеевна Новикова: «неофициальный агент русского правительства» в Лондоне // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. — Вып. 50. — М.: ИВИ РАН, 2015. — С. 268-286 (elibrary.ru).
 • «Крещение моих детей было для меня самым тяжелым ударом»: сопротивление и эмансипация евреек на периферии империи (на примере биографий Паулины и Зинаиды Венгеровых) // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. — Вып. 48. — М.: ИВИ РАН, 2014. — С. 333-346 (elibrary.ru).
 • «Связанные одной сетью»: Сообщество историков-англоведов из/вне Беларуси // Британские чтения: Материалы II Всероссийской с международным участием научной конференции, посвященной 90-летию профессора Марии Моисеевны Ябровой (Саратов, 19-20 сентября 2013 г.) / Под ред. Л. Н. Черновой. — Саратов: Изд. центр «Наука», 2014. — С. 14-27 (elib.bspu.by).
 • «Социальные лаборатории мира»: Австралия и Новая Зеландия в зеркале российских исследований (1850-е — 1917 гг.) // Электронный научно-образовательный журнал «История». Тема номера: История Британии: современные исследования / Гл. ред. О.А. Чубарьян. — М.: ИВИ РАН, 2014. — Выпуск 10 (33) [Электронный ресурс]. Доступ для зарегистрированных пользователей: history.jes.su
 • Англоман, англовед, либерал Павел Григорьевич Мижуев: личность историка на изломе эпох // История Британии: Современные исследования. — М.: ИВИ РАН, 2013. — С. 373-387.
 • Белорусский «след» в изучении Англии в императорской России // Вестник Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина. — 2012. — Вып. 2 (35). — С. 37–56 (elibrary.ru).
 • Межкультурный диалог «Россия — Британия» на рубеже XIX–XX вв.: переводы трудов по экономической и социальной истории Англии в оценке российской критики.ru // Российские и славянские исследования: научн. сборник. Вып. VII / редкол.: А.П. Сальков, О.А. Яновский (отв. редакторы). — Минск: БГУ, 2012. — С. 241-254.
 • Женщины и парламентаризм в Республике Беларусь (1991–2012 гг.) // Запад — Восток. Научно-практический ежегодник. — № 7. — Йошкар-Ола: Марийский гос. унив-т, 2014. — С. 71-92 (elibrary.ru).
 • Труды по социальному развитию Англии в переводах с иностранных языков в России на рубеже XIX–ХХ вв. // Известия Саратовского университета. Серия История. Международные отношения. — Вып. 2. — 2012. — Том 12. — С. 83-91 (elibrary.ru).
 • Англоведение в России: зарубежные труды по экономической и социальной истории Англии в оценке российской критики на рубеже XIX — ХХ вв. // Запад — Восток. Научно-практический ежегодник. — № 5. — Йошкар-Ола: Марийский гос. унив-т, 2012. С. 117-140 (elibrary.ru).
 • Профессор Павел Григорьевич Мижуев: российский англовед и либерал // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. — Вып. 34. — М.: ИВИ РАН, 2011. — С. 5-30 (elibrary.ru).
 • Властные структуры и женская политическая элита в США: федеральный центр и администрации штатов (1960-е — 1990-е гг.) // Американистика: Актуальные подходы и современные исследования. Вып. 3 / К юбилею Т.В. Алентьевой / под ред. С.Н. Елевцевой. — Курск: Курск. гос. ун-т, 2011. — С. 232-248 (elibrary.ru).
 • Англоведение в России: зарубежные труды по истории и государственному строю Англии в интеллектуальном пространстве империи (1860-е — 1917 г.) // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. — Вып. 36. — М.: ИВИ РАН, 2011. — С. 312-343 (elibrary.ru).
 • «С гендером и без него»: тексты учебников по социологии и политологии сквозь призму гендерного анализа // Гендер и проблемы коммуникативного поведения: Сборник материалов Четвертой международной научной конференции. 28-29 октября 2010 г. — Новополоцк: ПГУ, 2010. — С. 10-15.
 • Гендерная система (пост)советской Беларуси: воспроизводство и трансформация социальных ролей в публичной и приватной сфере // Российские и славянские исследования. Вып. IV / редкол.: А.П. Сальков, О.А. Яновский (отв. редакторы). — Минск: БГУ, 2009. — С. 51-66 (elib.bspu.by).
 • Дискриминация и позитивная дискриминация в британской электоральной практике (elib.bspu.by); «Нашему обществу нужны “директивы”, “установки”, “приказы”…» Профессиональная карьера женщин в технических науках: проблемы и перспективы // Гендерная дискриминация: проблема, подходы, решения. Сборник научных статей. — Иваново: ИГУ, 2008. — С. 136-147; 206-216.
 • Женщины-кандидаты в Конгресс США: особенности избирательных кампаний (1970-е — 1990-е гг.) // Американистика: актуальные подходы и современные исследования: Межвуз. сб. науч. тр. Вып. 1 / Редколлегия: Т.В. Алентьева, С.Н. Белевцева, М.А. Филимонова. — Курск: Изд-во Курского гос. ун-та, 2008. — С. 155-171 (elibrary.ru).
 • Женщины в структурах власти и управления Республики Беларусь (1991–2008 гг.) // Женщина в российском обществе. Иваново, 2008. — № 2 . — С. 34-43 (elibrary.ru).
 • Складывание женской политической элиты в США и политика в вопросах гендерного равноправия (1970-е — 1990-е гг.) // Адам и Ева. Альманах гендерной истории. — М.: ИВИ РАН, 2008. — Вып. 16. — С. 127-145.
 • Консолидация политических группировок и зарождение многопартийной системы во Франции // Образы прошлого в историографии: белорусско-французский диалог. Материалы международной научно-практической конференции «Историография как объект исследования». Минск, 21–22 мая 2008 г. — Минск: ЗАО «Веды», 2008. — С. 44-60 (elib.bspu.by).
 • Гендерная политика британских консерваторов и лейбористов в последней трети XX века // Социальная история. Ежегодник. 2007. — М.: РОССПЭН, 2008. — С. 273-300 (elib.bspu.by, elibrary.ru).
 • «Pro-choice» Versus «Pro-Life»: право на репродуктивный выбор в политической повестке США // Вестник истории и философии Курского государственного университета. — 2008. — № 1 (3). Серия «История». — С. 50-58.
 • Политические партии и проекты гендерных реформ в США // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. — № 19. Специальный выпуск: Индивид, общество, власть в контексте гендерной истории. — М.: ИВИ РАН, 2007. — С. 377-402 (elibrary.ru).
 • Гендерный подход в науках о человеке и обществе: смещение исследовательских парадигм // Крынiцазнаўства i спецыяльныя гiстарычныя дысцыплiны: навуковы зб. Вып. 3 / рэдкал.: У.Н. Сiдарцоў, С.М. Ходзiн. — Мн.: БДУ, 2007. — С. 89–100 (elib.bspu.by).
 • Белорусская академическая среда: самочувствие женских научных кадров // Женщины в науке — история и современность. — СПб.: Изд-во Политехнического ун-та, 2007. — С.154-169.
 • Социальная идентичность ученых-белорусок // Перекрестки. Журнал исследований восточноевропейского пограничья. — Вильнюс, 2006. — № 3-4. — С. 159-174.
 • У истоков социальной политики государств Западной Европы // Журнал исследований социальной политики. — Т. 4. — № 4. — 2006. — С. 501-524 (elibrary.ru).
 • «Бархатная революция» в политической и исторической науке (http://elib.bspu.by); Феминизм и гендерные проекты политических партий в Великобритании (http://elib.bspu.by) // Женщины в истории: возможность быть увиденными: Сб. науч. ст. — Вып. 3 / Под ред. И. Р. Чикаловой. — Минск: БГПУ, 2004. — С. 5-22; 269-304 (обложка).
 • Британский лейборизм: гендерные идеологии и практики (Первый парламентский успех 1906 г. — победные выборы 1997 г.) // Общество и гендер. Материалы Летней школы в Рязани. — Рязань, 2003. — C. 171-195 (www.gender-cent.ryazan.ru).
 • Арманд и А. Коллонтай: феминизм, коммунизм и женский вопрос в послереволюционной России // Александра Коллонтай: Теория женской эмансипации в контексте российской гендерной политики. Материалы международной научной конференции. Тверь, 11 марта 2002 г. Под ред. В. Успенской. — Тверь: Золотая буква, 2003. — С. 82-104 (elibrary.ru).
 • Идеология и политические действия британских консерваторов и лейбористов в отношении женщин // Журнал исследований социальной политики. — Т. 1. — № ¾. — 2003. — С. 371-395 (elibrary.ru).
 • Гендер; Гендерные исследования // Социология: Энциклопедия / Сост. А.А. Грицанов, В. Л. Абушенко и др. — Минск: Книжный дом, 2003. — С. 209-211.
 • Женская и гендерная история: открытый проект; Женский и детский труд в странах Западной Европы и США в XIX веке (elib.bspu.by); Арманд и А.Коллонтай: феминизм, коммунизм и женский вопрос в послереволюционной России (elib.bspu.by) // Женщины в истории: возможность быть увиденными: Сб. науч. ст. Вып. 2 / Под ред. И.Р. Чикаловой. — Минск: БГПУ, 2002. — С. 5-8; 148-170; 241-250.
 • Субдисциплины гендерных исследований: женская и гендерная история // Иной взгляд: междисциплинарный альманах гендерных исследований / Ред. И. Чикалова. — Минск: БГПУ, 2002. — С. 25-28 (elibrary.ru).
 • Гендер; Гендерные исследования // Всемирная энциклопедия: Философия. XX век. / Главн. науч. ред. и сост. А. А. Грицанов. — М.: АСТ, Минск: Харвест, Современный литератор, 2002. — С. 167.
 • Гендер // Новейший философский словарь: 2-е изд., переработ. и дополн. — Минск: Книжный дом, 2001. — С. 227-228.
 • Пазiтыўная дыскрымiнацыя: ураўнованне магчымасцей або новы вiд дыскрымiнацыi? // Беларускi гiстарычны часопiс. — 1998. — № 1. — C. 15–25 (elib.bspu.by).
 • Alderman K., Tchikalova I. Increasing Women’s Representation in the Labour Party // Representation. Journal of Representative Democracy (Representation. Journal of the McDougall Trust). — Vol. 34. — Issue 3-4. — Autumn 1997. — P. 226-232 (www.tandfonline.com).
 • Гiсторыя культуры Беларусi: прыкладная праграма курса (факультатыва) // Беларускi гiстарычны часопiс. — 1993. — № 3. — С. 82–100 (elib.bspu.by).
 • Тлумачальны слоўнiк тэрмiнаў па архiтэктуры, выяўленчым i дэкаратыўна-ужытковым мастацтве. — Минск: БДПI, 1993. — 99 с.
 • Руска-беларускi / беларуска-рускi слоўнiк па выяўленчым мастацтве i архiтэктуры. — Минск: МДПI iмя А. М. Горкага, 1992. — 34 с.
 • История мировой художественной культуры: программа для вузов. — Минск: Экопресс, 1991. — 34 с. (elib.bspu.by).

Пераклады на рускую мову

 • Глава 2: Франция и Англия в межвоенный период // История женщин на Западе: [в 5 т.] / [под общ. ред. Жоржа Дюби и Мишель Перро. — СПб.: Алетейя, 2005-2015. Т. 5: Становление культурной идентичности в XX столетии / ред. тома: Франсуаза Тебо; [пер.: Н.Л. Пушкарева, И.Р. Чикалова и др.]. — 622, [1] с. (elibrary.ru).
 • Глава 3: Современная женщина 1920-х годов, американский стиль // История женщин на Западе: [в 5 т.] / [под общ. ред. Жоржа Дюби и Мишель Перро. — СПб.: Алетейя, 2005–2015. Т. 5: Становление культурной идентичности в XX столетии / ред. тома: Франсуаза Тебо; [пер.: Н.Л. Пушкарева, И.Р. Чикалова и др.]. — 622, [1] с. (elibrary.ru).

Рецэнзii

 • Ерохин В. Н. [Рецензия]: Англоведение в императорской России: новые монографии И. Р. Чикаловой // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. — Вып. 71. — М.: ИВИ РАН; Аквилон, 2020. — С. 309–316.
 • Новиченко И. Ю. [Рецензия]: И. Р. Чикалова. Англоведение в императорской России в именах и публикациях (1801–1917). СПб.: Алетейя, 2013. 392 с. // Новая и новейшая история. — М.: ИВИ РАН, 2014. — № 4. — С. 207-208.
 • Хут Л. Р. Теоретико-методологические проблемы изучения истории Нового времени в отечественной историографии рубежа XX–XXI вв. — М.: МПГУ, 2010. — С. 284-310.
 • Сидорцов В. Н. [Рецензия]: Представляем новые книги: учебник и хрестоматия по истории Европы и Америки // Гiсторыя: праблемы выкладання. — 2010. — № 9. — С. 62-64.
 • Хут Л. Р. Современный учебник по новой истории: взгляд преподавателя // Новая и новейшая история. — М.: ИВИ РАН, 2009. — № 3. — С. 121-128.
 • Сидорцов В., Равченко М. [Рецензия]: Яркое событие в мире учебной литературы: Чикалов Р. А., Чикалова И. Р. Новая история стран Европы и США. 1815–1918 гг. // Беларускі гістарычны часопіс. — 2008. — № 4. — С. 76-78.
 • Космач Г.А. [Рецензия]: Новая история: первая белорусская учебная книга в России: Чикалов Р. А., Чикалова И. Р. Новая история стран Европы и США. 1815–1918 гг. // Гісторыя: праблемы выкладання. — 2006. — № 2. — С. 61-63.
 • Рабжаева М. [Рецензия]: Поворот историков к междисциплинарности: Чикалова И. Партии и власть в США и Великобритании: гендерная политика в 1970–1990-е годы // Гендерные исследования. — Харьков: ХЦГИ. — 2002. — № 8. — С. 358-361.
 • Риер Я. Г. Иной взгляд? О новых книгах по гендерной истории // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага універсітэта імя А. А. Куляшова. — 2002. — № 4. — С. 159–165.
 • Языкович В. [Рецензия]: Две проблемы — два исследования // Беларуская думка. — 2002. — № 1. — С. 96-100.
 • Зверева Г. И. [Рецензия]: Гендерная политика в конце XX века: опыт критического осмысления // Адам и Ева. Альманах гендерной истории. — М.: ИВИ РАН. — 2001. — № 2. — С. 279-282.

Лiтаратура

 • Чыкалава Iрына Рамуальдаўна // Дактары i кандыдаты навук Беларускага дзяржаўнага педагагiчнага унiверсiтэта iмя Максiма Танка (да 100-годдзя з дня заснавання): бiяблiяграфiчны даведнiк. — Мiнск: БДПУ, 2014. — С. 99.
 • Стрелец М.В. Ирина Ромуальдовна Чикалова: ученый и педагог // Гiсторыя i грамадазнаўства: навукова-метадычны часопiс. — 2011. — № 2. — С. 71–72.
 • Чикалова Ирина Ромуальдовна // Историки Беларуси в начале XXI столетия. Биоблиографический справочник. — Минск: Белорусская наука, 2007. — С. 425-426.
 • Чикалова И. Р. // Аннотированный указатель диссертаций по историческим наукам, защищенных в Республике Беларусь (1991–2005 гг.). — Минск: Белорусская наука, 2006. — С. 22, 38, 94.
 • Чыкалава Iрына Рамуальдаўна // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. — Т. 6. — Кн. 2. — Минск: «Беларуская энцыклапедыя iмя Петруся Броўкi», 2003. — С. 173.