Гiсторыя

Цэнтр гісторыі Беларусі IX – XVIII стагоддзяў і спецыяльных гістарычных навук

Заг. цэнтра — док. гіст. навук, прафесар Валянцін Фёдаравіч Голубеў.
Тэл.: (+375 17) 378-18-74, e-mail: v_goloubeu@mail.ru
_______________________________________________________________________________________

Цэнтр гісторыі Беларусі канца XVIII – XXI стагоддзяў

Заг. цэнтра — док. гіст. навук, дацэнт Мікалай Уладзіміравіч Смяховіч.
Тэл.: (+375 17) 378-75-55; e-mail: smenic18@mail.ru
_______________________________________________________________________________________

Цэнтр ваеннай гісторыі Беларусі

Заг. цэнтра — докт. гіст. навук, прафесар Аляксей Міхайлавіч Літвін.
Тэл.: (+375 17) 378-24-21; e-mail: voenhistbel@mail.ru
_______________________________________________________________________________________

Цэнтр усеагульнай гісторыі, міжнародных адносін і геапалітыкі

Заг. цэнтраІрына Уладзіміраўна Жылінская.
Тэл.: (+375 17) 378-27-05; e-mail: chg-nasb@history.by
_______________________________________________________________________________________

Цэнтр гісторыі навукі і архіўнай справы

Заг. цэнтра — канд. гіст. навук, дацэнт Марына Уладзіміраўна Глеб.
Тэл.: (+375 17) 270-05-53; e-mail: centresastudies@gmail.com