Гiсторыя

Цэнтр спецыяльных гістарычных навук і антрапалогіі

Кіраўнік – док. гіст. навук, прафесар Валянцін Фёдаравіч Голубеў
тэл.: (017) 284-18-74, e-mail: v_goloubeu@mail.ru
_______________________________________________________________________________________

Центр новой и новейшей истории Беларуси

Кіраўнік – канд. гіст. навук, дацэнт Мікалай Уладзіміравіч Смяховіч
тэл.: (017) 284-18-39, 284-25-55, e-mail: smenic18@mail.ru
_______________________________________________________________________________________

Цэнтр усеагульнай гісторыі і міжнародных адносін

Кіраўнік – док. гіст. навук, прафесар Уладзімір Васільевіч Тугай
тел.: (+375 17) 284-08-22; e-mail: CVIMO_hist@mail.ru
_______________________________________________________________________________________

Цэнтр археалогіі і старажытнай гісторыі Беларусі

Кіраўнік – док. гіст. навук, прафесар Вольга Мікалаеўна Ляўко
тел.: (017) 284-28-54, e-mail: onlevko@gmail.com
_______________________________________________________________________________________

Цэнтр гісторыі геапалітыкі

Кіраўнік – докт. гіст. навук, прафесар Каваленя Аляксандр Аляксандравіч, акадэмік-сакратар Аддзяленні гуманітарных навук і мастацтваў Нацыянальнай акадэміі Беларусі, член-карэспандэнт НАН Беларусі (кіраўнік навуковага задання 1.1.04).
тел.: (+375 17) 284-23-97; e-mail: chg-nasb@history.by