Канферэнцыi 2012 г.

<< Вярнуцца у 2011 г.
+Международная летняя школа
«Центральная и Восточная Европа в Первой мировой войне: взгляд из Беларуси».
20 августа – 2 сентября
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ
ГЕРМАНСКАЯ СЛУЖБА АКАДЕМИЧЕСКИХ ОБМЕНОВ DAAD
Deutscher Akademischer Austausch Dienst
Институт истории Национальной академии наук Беларуси проводит Международную летнюю школу
«Центральная и Восточная Европа в Первой мировой войне: взгляд из Беларуси».

Время проведения: 20 августа – 2 сентября 2012 г.

Место проведения: 220072, ГНУ «Институт истории НАН Беларуси», Республика Беларусь, г. Минск, ул. Академическая 1; E-mail: sumsc14@mail.ru. телефон для справок: (+37517) 284-18-39. Факс: (+37517) 284-18-70.
К участию приглашаются студенты, магистранты, аспиранты, а также преподаватели ВУЗов и исследователи, интересующиеся темой Первой мировой войны. Для студентов, магистрантов и аспирантов из Германии предусмотрена стипендия. Желающим необходимо заполнить анкету и выслать её на электронную почтуsumsc14@mail.ru. В ходе проведения летней школы будет проводиться культурная программа с посещением достопримечательностей Беларуси, музеев, крупных городов, курортов и национальных парков Нарочь и Заславль, а также памятных мест посвященных Первой мировой войне. Оргкомитет оставляет за собой право отбора заявок на участие в летней школе. Стоимость – 700 евро (без стоимости проезда). Для участников желающих более комфортных условий проживания стоимость составляет 1200 евро. Участникам будут высланы индивидуальные приглашения.
+Республиканская научно-практическая конференция
ГАЗЕТА “ЗВЯЗДА” Ў ГРАМАДСКА-ПАЛІТЫЧНЫМ І КУЛЬТУРНЫМ ЖЫЦЦІ БЕЛАРУСІ: (ДА 95-ГОДДЗЯ ЗАСНАВАННЯ, 70-ГОДДЗЯ ПЕРШАГА ПАДПОЛЬНАГА ВЫХАДУ “ЗВЯЗДЫ” Ў ГАДЫ ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВАЙНЫ) , 24 мая
УСТАНОВА “РЭДАКЦЫЯ ГАЗЕТЫ “ЗВЯЗДА”
ДНУ “ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ НАН БЕЛАРУСІ”
ДЭПАРТАМЕНТ ПА АРХІВАМ І СПРАВАВОДСТВУ МІНІСТЭРСТВА ЮСТЫЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
Праводзяць рэспубліканскую навукова-практычную канферэнцыюГАЗЕТА “ЗВЯЗДА”
Ў ГРАМАДСКА-ПАЛІТЫЧНЫМ І КУЛЬТУРНЫМ ЖЫЦЦІ БЕЛАРУСІ:
(ДА 95-ГОДДЗЯ ЗАСНАВАННЯ, 70-ГОДДЗЯ ПЕРШАГА ПАДПОЛЬНАГА
ВЫХАДУ “ЗВЯЗДЫ” Ў ГАДЫ ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВАЙНЫ)

Час правядзення: 24 мая 2012 г.
Месца правядзення: Інстытут гісторыі НАН Беларусі (г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1)

ПРАБЛЕМНАЕ ПОЛЕ:

1. Арганізацыйнае станаўленне газеты “Звязда”

•    Заснаванне і фарміраванне рэдакцыі.
•    Склад рэдакцыі і кадравая палітыка, аўтары і карэспандэнты выдання.
•    Праграма газеты “Звязда” (эвалюцыя тэматыкі, рубрыкі) на розных этапах арганізацыйнага станаўлення.

2. Гісторыка-культурная спадчына на старонках газеты “Звязда”. Папулярызацыя гістарычных ведаў

•    Беларуская мова і адукацыя: пытанні адраджэння і пашырэння.
•    Праблемы захавання гістарычнай спадчыны.
•    Трансляцыя гістарычных ведаў.
•    Постаці і праблемы нацыянальнага руху.

3. Адлюстраванне грамадска-палітычнага жыцця

•    Нацыянальная ідэя і дзяржаўная нацыянальная палітыка.
•    Грамадска-палітычныя працэсы.
•    Ваенныя і рэвалюцыйныя падзеі.
•    Газета “Звязда” ў гады Вялікай Айчыннай вайны: “Зброяй палымянага слова”.
•    Асвятленне грамадска-палітычнага і культурнага жыцця ў Рэспубліцы Беларусь.

4. Стэндавыя даклады.

Рабочая мова: беларуская і руская.

Даклады і заяўкі (на флэш-карце, CD/DVD і адзін варыянт у друкаваным выглядзе) прымаюцца да 21 красавіка 2012 г. па адрасе аргамітэта: 220072, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1. Каб. №: 226, 230. Кант. тэл.: (017) 284-18-39, 284-25-55.
E-mail: smenic18@mail.ruПатрабаванні да афармлення: даклад аб’ёмам да 6 старонак павінен быць адрэдагаваны. Інтэрвал – адзінарны. Палі: злева/справа — 25 мм, зверху/знізу — 30 мм. Шрыфт: Times New Roman; памер 14 пт; стыль – звычайны. Праз адзін інтэрвал ад верхняга поля друкуецца прозвішча і ініцыялы аўтара. На наступным радку – поўная назва вучэбнай установы (арганізацыі), горад і e-mail, вызначаныя курсівам. Затым, праз адзін інтэрвал звычайнымі літарамі, тлустым шрыфтам друкуецца назва даклада, выраўноўванне па цэнтру (згодна з узорам). Спасылкі пастаронкавыя, нумарацыя спасылак на кожнай старонцы. Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору заяў на ўдзел у канферэнцыі і тэкстаў дакладаў!

Па выніках канферэнцыі будзе выдадзены зборнік матэрыялаў.

Выдаткі, звязаныя са знаходжаннем на канферэнцыі, бярэ на сябе камандзіруючы бок.

Заяўка на ўдзел у канферэнцыі:

1.    Прозвішча, імя і імя па бацьку;
2.    Месца працы, пасада;
3.    Навуковая ступень і навуковае званне;
4.    Назва даклада (і абсталяванне, неабходнае для выступлення).
5.    Працоўны або хатні адрас, кантактны тэл. (з кодам населенага пункта) факс, e-mail.

УЗОР

М.У. Смяховіч
Інстытут гісторыі НАН Беларусі, г. Мінск, smenic18@mail.ru

Рэспубліка Беларусь у 1991—1994 гг.: прамовы, дыскусіі, праекты

Аргкамітэт

______________________________________________________________________________________________________________________________________
+Информационные листы прошедших конференций (pdf)