Народны летапіс Вялікай Айчыннай вайны: успомнім усіх!

Нацыянальная акадэмія навук Беларусі
аб’яўляе аб правядзенні Ўсебеларускай акцыі
«Народны летапіс Вялікай Айчыннай вайны:
успомнім усіх!»

E-mail: nl19411945@mail.ru
Кантактны тэлефон: (017) 378-24-21 (д.г.н., прафесар Літвін А.М.)

Вялікая Айчынная вайна 1941–1945 гг. пакінула глыбокі след у гісторыі беларускага народа. На акупаванай тэрыторыі Беларусі 3 гады шугала полымя ўсенароднага супраціву захопнікам. У дужанні з германскімі агрэсарамі Беларусь страціла кожнага трэцяга жыхара. Беларускі народ свята паважае памяць загінулых. На тэрыторыі нашай краіны ўзведзена больш 8,5 тысяч мемарыялаў, помнікаў і рукатворчых Курганоў Славы. Велізарная ўвага надаецца захаванню духоўнай памяці. За якія прайшлі пасля Вялікай Айчыннай вайны дзесяцігоддзя створаныя сотні мастацкіх твораў і кінафільмаў. Айчынныя навукоўцы апублікавалі каля 12 тысяч прац, у тым ліку ўнікальную 146-томную хроніку «Памяць», адзіны на постсавецкай прасторы вучэбна-метадычны комплекс «Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны)». Толькі ў апошнія гады выдадзеныя такія знакавыя для нашага народа і дзяржавы навуковыя працы, як «Вклад белорусского народа в Победу в Великой Отечественной войне» і «Созвездие героев земли белорусской».

Аднак у сучасных геапалітычных умовах, калі не спыняюцца спробы фальсіфікацыі і скажэнні гісторыі Другой сусветны і Вялікай Айчыннай войн, становіцца ўсё менш і менш непасрэдных сведак і ўдзельнікаў вайскоўцаў падзей, для нас жыццёва важна захаваць для нашчадкаў кожны факт і дэталь — усё, што стала ўвасабленнем духоўнай сілы беларускага народа ў цяжкія ваенныя гады.

У мэтах увекавечання і захаванні памяці пакалення пераможцаў Нацыянальная акадэмія навук Беларусі выступае з ініцыятывай усебеларускай акцыі «Народны летапіс Вялікай Айчыннай вайны: успомнім усіх!».

Звяртаемся да кіраўніцтва абласных і раённых выканаўчых камітэтаў, да ўстаноў адукацыі і культуры, грамадскім арганізацыям, усім зацікаўленым грамадзянам Рэспублікі Беларусь з просьбай разгарнуць працу па зборы якія захаваліся ўспамінаў і фатаграфій удзельнікаў падзей Вялікай Айчыннай вайны. Матэрыялы просім накіроўваць у Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, дзе будзе ажыццяўляцца збор інфармацыі і навуковая апрацоўка атрыманых звестак, падрыхтоўка на іх аснове якія адпавядаюць выданняў, а таксама стварэнне электроннай базы дадзеных.

E-mail: nl19411945@mail.ru
Кантактны тэлефон: (017) 378-24-21 (д.г.н., прафесар Літвін А.М.)
______________________________________________________________________________________________________________________________________
9 ліпеня 2020 г.

Беларусь 3: НАВУКАМАНІЯ | Народны летапіс Вялікай Айчыннай вайны (праект НАН Беларусі)


______________________________________________________________________________________________________________________________________

30012014-1 Народны летапіс Вялікай Айчыннай вайны: успомнім усіх! Кн. 1 / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі; склад.: А. М. Літвін, А. А. Крыварот, К. Д. Ганчарэнка ; рэдкал.: А. А. Каваленя (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск: Беларуская навука, 2020. — 451, [1] с. : іл.

У выданні прадстаўлены ўспаміны і дакументальныя матэрыялы, сабраныя ў Інстытуце гісторыі НАН Беларусі ў рамках ініцыяванай Нацыянальнай акадэміяй навук Беларусі ўсебеларускай акцыі «Народны летапіс Вялікай Айчыннай вайны: успомнім усіх!». Разлічана на шырокае кола чытачоў: прафесійных гісторыкаў, выкладчыкаў устаноў вышэйшай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі, настаўнікаў агульнаадукацыйных устаноў, студэнцкую і вучнёўскую моладзь, рэкамендаваны для выкарыстання ў навукова-даследчай рабоце і навучальным працэсе.

Народны летапіс Вялікай Айчыннай вайны: успомнім усіх! Кн. 1 / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі; склад.: А. М. Літвін, А. А. Крыварот, К. Д. Ганчарэнка; рэдкал.: А. А. Каваленя (гал. рэд.) [і інш.]. — 2-е выд. — Мінск: Беларуская навука, 2022. — 451 с.
У выданні прадстаўлены ўспаміны і дакументальныя матэрыялы, сабраныя ў Інстытуце гісторыі НАН Беларусі ў рамках ініцыяванай Нацыянальнай акадэміяй навук Беларусі ўсебеларускай акцыі «Народны летапіс Вялікай Айчыннай вайны: успомнім усіх!». Разлічана на шырокае кола чытачоў: прафесійных гісторыкаў, выкладчыкаў устаноў вышэйшай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі, настаўнікаў агульнаадукацыйных устаноў, студэнцкую і вучнёўскую моладзь, рэкамендаваны для выкарыстання ў навукова-даследчай рабоце і навучальным працэсе.
Народны летапіс Вялікай Айчыннай вайны: успомнім усіх! Кн. 2 / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі ; склад.: А. М. Літвін [і інш.]; рэдкал.: А. А. Каваленя (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск: Беларуская навука, 2022. — 455 с.
У выданні прадстаўлены ўспаміны і дакументальныя матэрыялы, сабраныя ў Інстытуце гісторыі НАН Беларусі ў рамках ініцыяванай Нацыянальнай акадэміяй навук Беларусі Усебеларускай акцыі «Народны летапіс Вялікай Айчыннай вайны: успомнім усіх!». Дадзеная кніга з’яўляецца другой з цыкла кніг. Разлічана на шырокае кола чытачоў: прафесійных гісторыкаў, выкладчыкаў вышэйшых навучальных устаноў і сярэдніх школ, студэнцкую і вучнёўскую моладзь, рэкамендуецца для выкарыстання ў навукова-даследчай рабоце і навучальным працэсе.